Arjen Lubach. Schermafbeelding.

Een bijdrage van Jeroen Hetzler.

Om in de wereld der lagomorpha, hazen en konijnen, te blijven, introduceren wij eerst het klimaatkonijn van Nijpels.

Hij [Lubach in april 2017; JH] liet een filmpje zien van VVD-coryfee Ed Nijpels, die het had over een ‘klimaatkonijn’ dat bij de kabinetsformatie ‘uit de hoge hoed’ gaat komen.

NOS-weerman en meteoroloog Gerrit Hiemstra deed na de uitzending een oproep op Twitter: ‘Zet #klimaatkonijn in je twitternaam als je het klimaat belangrijk vindt!’

Hiemstra: “Het is natuurlijk een klein gebaar, maar elk beetje extra aandacht is goed. En het is wel een manier om duidelijk te maken dat het onderwerp je zorgen baart. We kunnen er alleen iets aan veranderen als iedereen mee doet. Dit probleem los je niet op met een klein groepje idealisten of wetenschappers.”

Bron hier. 

Tja, het blijven de eeuwige twee mantra’s: klimaatprobleem en die (impliciete) 97% consensus waar de Nijpolitaanse klimaatkonijnen maar achteraan blijven lopen. Beide zijn mythes. Opmerkelijk is het diep gewortelde religieuze geloof in beide mythes. Dit bleek maar weer eens bij dit debat in de TK.

 

Bruins had geen argumenten en schoot daarom in de emotionele modus van heilige verontwaardiging over de ketter die voor hem stond. Dat is kenmerkend voor het gebrek aan wetenschappelijke onderbouwing voor de catastrofale opwarming, die ondanks al meer dan 30 jaar ‘2-voor-twaalf-alarmisme’ maar steeds niet wil komen. Het zou meelijwekkend zijn, ware het niet dat het ons burgers in onze bestaanszekerheid ernstig bedreigt.

Hoe lopen nu daarom de realistisch denkende klimaathazen? Laten we eens kijken naar een artikel van de NOS over het halen van de voorgenomen CO2-reductie:

Volgens drie gerenommeerde onderzoeksbureaus komen we niet verder dan een CO2-reductie van 15 procent ten opzichte van 1990. Dat zou 25 procent moeten zijn volgens de afspraak, die in oktober nog bekrachtigd is door het gerechtshof in de internationaal spraakmakende Urgenda-zaak.

Het kabinet dacht op 23 procent te zitten, maar ook het hof zei in oktober al dat er een onzekerheidsmarge geldt. Minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat moet nu dus binnen een jaar aanvullende maatregelen nemen om een gat van tien procentpunt te dichten. De onderhandelaars van het Klimaatakkoord beginnen hierdoor al met een flinke achterstand in hun streven om de CO2-uitstoot in 2030 te halveren.

Bron hier.

Tja hoe zou dit toch komen? Het antwoord is eenvoudig. Als je je kop in het zand blijft steken voor het feit dat wind, zon, en bio inferieur zijn (niveau Middeleeuwen), dan leidt dit onvermijdelijk tot de ineenstorting van onze moderne maatschappij. Het is of het één of het ander, maar een combinatie is onmogelijk.

Lijkt mij hierbij een intrigerend probleem hoe men dijken wil verhogen, windmolens en zonnepanelen wil bouwen en plaatsen zonder fossiele brandstoffen. Men probeert deze omissie te verdoezelen door veel wollige taal. Elke doorgewinterde ingenieur echter weet dat het alternatief, het klimaatkonijn van Nijpels, de burger aan de bedelstaf brengt. Ik blijf mij verbazen over het mantra dat wind en zon gratis zijn. Hoe verklaart Nijpels echter de voortdurende stijging van de energiekosten? Zie hier.

Waar hij ook maar het woord voert, roept hij over het feest voor de portemonnee dat de klimaatwet zal bieden. Hoe? Geen idee, maar het is zijn klimaatkonijn. Vandaar dat hij jokt, want waar komt nu de zoveelste verhoging van mijn energierekening – zelfs uit voorzorg! – vandaan die ik vandaag kreeg? En dan hebben wij het nog maar over enkele procenten verduurzaming, op zijn best 6% in 2023. Immers, biomassa is in deze verlakkerij. Een andere verlakkerij is dat van gas af, want hier steekt heel iets anders achter.

Er is namelijk een patstelling ontstaan. Wiebes doet toezeggingen die hij op korte tijd niet kan nakomen. En de buitenlandse contracten gaan voor. België, Duitsland en een deel van Frankrijk draaien ook op ons deels gewonnen en deels geproduceerde laagcalorische gas. België zou bij overschakelen naar ander gas het complete gasnet moeten vernieuwen de schadeclaims zouden gigantisch zijn.

Door nu de huishoudens van het gas af te halen en ook de industrie en tuinbouw Nederland onder druk te zetten, kunnen we langer aan onze buitenlandse verplichtingen voldoen en de gaskraan in Groningen meer dichtdraaien, zodat Wiebes zijn toezeggingen kan nakomen. En dan het smoesje dat dat goed is voor het milieu is onzinnig als je ziet dat wereldwijd gasgebruik toeneemt.

Bron hier.

Er is geen ontkomen aan dat die subsidiekosten om genoemde inferieure energiebronnen als illusoire serieus te nemen medespelers in de energiemix in stand te houden alles meegerekend tot de ondergang van onze maatschappij zullen leiden. Zie hier.

Dit kan leiden tot € 540/per maand/huishouden. Men kan u er via de rechter zelfs toe dwingen om dit bedrag te betalen. Zie hier.

Laten we eens kijken wat o.a. datzelfde ingenieursbureau (en 2 andere) zeggen over die kosten:

Nagenoeg alle opties zijn nodig om het doel te halen, maar belangrijkste is dat zonder beleidsinstrumenten deze maatregelen niet gerealiseerd zullen worden. Pas als bedrijven of burgers een rendabele investering zien zullen ze, als ook andere hindernissen zijn opgeruimd, gaan investeren. Daarom richt deze notitie zich op noodzakelijk beleid voor alle verschillende maatregelen.

Om de forse CO2-reductie in 2030, en zeker die in 2050, te realiseren zullen de spelregels (belastingen, subsidies, normeringen, etc.) in de markt moeten veranderen. Daarbij zal de focus van die spelregels niet gericht zijn op specifieke technische oplossingen, maar op de reductie van CO2-emissie met welke technische maatregelen of gedragsaanpassing dan ook. Dat leidt tot de laagste kosten voor de energietransitie.

Bron hier.

Deze bevindingen stralen realisme uit, want ze laten zien dat zonder planeconomisch ingrijpende prijsverhogingen en extra belastingen – dus nog meer koopkrachtverlies bij de burger – de doelen niet haalbaar zijn. Dit zijn conflicterende doelen. Ergo: de burger wacht communistische maatregelen met dank aan vooral D66, GroenLinks, CU en een verworden VVD, want het klimaatdoel opgeven zal men nooit. De les van het falende communisme is blijkbaar niet geleerd.

De oorzaak moge nogmaals duidelijk zijn dat dit komt door de inferieure vermogensdichtheid van wind, zon en biomassa. Ze zijn immers de weg terug van kernenergie, naar gas, naar olie, naar kolen, naar hout. Dus pre-industriële tijdperk. Tegen die tijd vermoed ik dat de Nederlandse versie van de gele hesjes al lang van zich heeft doen spreken. Er is geen twijfel mogelijk dat de burger zich nooit zal voegen naar het klimaatdespotisme van lieden als Nijpels, Samsom, VNO-NCW, Greenpeace, Milieudefensie etc.

Lees ook hier over reële te verwachte problemen:

Andere partijen maken zich vooral zorgen over ongewenste effecten. Zo vreest de SGP dat de Klimaatwet tot meer klimaatrechtszaken zoals die van actiegroep Urgenda zal leiden. De opstellers van de wet proberen dat te voorkomen met een toelichting, maar de SGP was er vooraf niet gerust op. De zorg dat klimaatbeleid juist de armsten gaat raken en inkomensverschillen vergroot, leeft inmiddels breed – van SP tot CDA. De opstand van de ‘gele hesjes’ in Frankrijk wakkert dit verder aan.

Zie hier.

Tja, de Volkskrant kon het weer niet laten als adept van de mythe van het klimaatprobleem. Goh, wat een verbazing over de wereldwijd toegenomen CO2-emissie. Suggestie: CO2 is een klimaatsprookje en volkeren willen verder op de ladder van hout naar kolen, naar olie, naar gas en naar kernenergie. Hoe zou dat toch komen? Beetje naïef van de VK is het wel.

Zie verder hier. Maar zo lopen de klimaatkonijntjes van de klimaatadepten.

Tot slot dit belangwekkende vraaggesprek in de Telegraaf van Edwin Timmer met Richard Tol:

Richard Tol. Foto: Telegraaf.

Het laatste rapport van het VN-klimaatpanel IPCC roept op om in Katowice afspraken te maken over maximaal anderhalve graad opwarming. Waar komt die anderhalve graad vandaan? (Zie hier; JH)

„Het is mij volstrekt onduidelijk. Het is puur politiek, net als de eerdere twee graden doelstelling. Die is ooit bedacht door twee Duitse regeringsadviseurs, vervolgens werd dat overgenomen door toenmalig milieuminister Merkel, bondskanselier Kohl, de Europese Unie en de hele VN. Maar het wordt niet ineens veel slechter als de wereld geen twee maar 2,1 of 2,5 graden opwarmt.”

„Het IPCC moet slechts de beschikbare wetenschap samenvatten. Maar een kleine groep duwt het in een bepaalde richting. Het is groepsdenken. Eerst zijn er conclusies, daarna zoeken ze de onderbouwing erbij. Zo is financiering gezocht om modellen over anderhalve graad in dit IPCC-rapport te krijgen. Dat hoort natuurlijk niet. Dit is geen weldoordachte, rijpe wetenschap.”

Vijf bewindslieden vliegen naar Katowice, net als Kamerleden en ngo’s.

„Hoe kun je met twintigduizend mensen nou vergaderen? Dat slaat helemaal nergens op. Veel mensen zijn er voor de show. Dat geldt ook voor Kamerleden en ik vermoed ook voor, ten minste een deel van, de ministers. Het is een circus dat honderden miljoenen kost. En het hoofddoel, het terugbrengen van emissies, gebeurt niet.”

Is klimaat een nieuwe religie?

„Ja, voor een hoop mensen wel. Ik heb problemen met activisten die beweren dat hun doemverhalen wetenschappelijk onderbouwd zijn, maar feitelijk niet weten waarover ze praten. De toon is zoals vroeger dominees praatten: heel belerend, waarbij emissies de nieuwe zonde zijn, en je beter bent dan anderen als je geeft om het milieu. Dat stuit mij enorm tegen de borst.”

Bron hier.

Zo lopen de klimaathazen. Die zijn stukken betrouwbaarder dan de knuffelklimaatkonijntjes van Nijpels en Hiemstra.

Derhalve geldt onverkort:

Ceterum censeo Legem Climae delendam esse.