Zoals we op Climategate.nl reeds uit den treure hebben betoogd, wordt – in de greep van de klimaathysterie – de voorlichting over alles wat met klimaat en CO2 heeft te maken gekenmerkt door structurele desinformatie. Het is net als bij tegels lichten. Onder elke tegel komt weer van allerlei ongerechtigheid tevoorschijn.

In een recent commentaar schreef Cornelia:

Klimaatwetenschap staat gelijk aan: gesjoemel met data, zeespiegelstijging die maar niet wil komen, gletsjers die aangroeien, het grote rif dat weer opbloeit, meer ijs op de noordpool dan ooit, overschot aan ijsberen, gesjoemel met CO2 cijfers bij biomassa, gesjoemel bij rendementen zon en windenergie, liegen over kosten en opbrengsten, ….

Op zondagavond meldde het NOS-journaal dat er nieuw onderzoek komt naar biomassa, een van de speerpunten in het klimaatbeleid, vanwege het feit dat er twijfels waren gerezen bij de duurzaamheid ervan. Ook de daardoor veroorzaakte fijnstof werd als schadelijk ervaren. Zie hier.

Maar is zo’n onderzoek nu wel nodig? De vraag stellen is haar beantwoorden. De Engelsen hebben daar een mooie uitdrukking voor: analysis paralysis. En ondertussen verdwijnen er weer miljarden in een groot zwart gat.

Nee, dat onderzoek is niet nodig. Het heeft al lang geleden plaatsgevonden. En dat viel negatief uit voor het gebruik van biomassa. Aangezien biomassa 60% bedraagt van onze – zogenaamde – hernieuwbare energie betekent dat dat de grootste hap van ons klimaatbeleid berust op een illusie. Dat lijkt nu officieel erkend te gaan worden. Bij zonne- en windenergie is men nog niet zover. Maar dat komt nog wel, bijvoorbeeld als het CBS binnenkort weer rapporteert – en nu gok ik – dat, ondanks alle miljardeninvesteringen in ‘duurzaam’, de Nederlandse uitstoot van CO2 toch niet of nauwelijks is gedaald, of zelfs nog is gestegen!

Het is weer het zoveelste voorbeeld van de waanzin en desinformatie rond het klimaatbeleid, waarmee de bevolking voortdurend een rad voor de ogen wordt gedraaid.

Reeds vele malen heeft Climategate.nl gewezen op het feit dat, in tegenstelling tot de officiële klimaatpropaganda, het gebruik van biomassa geen voordelen oplevert wat betreft de reductie van CO2-uitstoot en voor het overige nog bakken aan subsidie kost. Zie bijvoorbeeld de bijdrage van Leffert Oldenkamp hier.

Onthutsend was ook het interview met de voormalige minister van economische zaken, Henk Kamp, waarin deze in alle ernst verklaarde dat biomassa geen CO2 uitstoot, omdat dat in het parallelle universum van de EU nu eenmaal zo was afgesproken. Zie ‘Groene stroomschokken’ van Arjen Lubach hier (26 minuten).

Maar Climategate.nl was niet de enige! In een rapport van de KNAW, werd e.e.a. uitvoerig bevestigd.

Ik citeer:

Vertrouwen in biobrandstof en houtstook misplaatst 

12 januari 2015.

Dinsdag spreekt de Tweede Kamer over het Energieakkoord. Aan dat akkoord liggen uitgangspunten ten grondslag die wetenschappelijk niet houdbaar lijken. Dat blijkt uit het visiedocument ‘Biobrandstof en hout als energiebronnen’ dat de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) vandaag publiceert.

Het visiedocument is te lezen als een samenvatting van de inzichten van de gerenommeerdste onafhankelijke experts in binnen- en buitenland. In het document wordt een aantal betwistbare veronderstellingen, die aan de basis liggen van het beleid van zowel de Nederlandse regering als de Europese Commissie, onder de loep gelegd. Zo is het twijfelachtig of het klimaat gebaat is bij biobrandstof of bij het meestoken van hout in kolencentrales. Die twijfel stelt het subsidiëren van deze vermeende alternatieven voor fossiele brandstoffen in een ander licht. De KNAW concludeert dat biomassa – waartoe ook frituurvet en landbouwafval worden gerekend – niet moet worden beschouwd als brandstof maar als grondstof.

De conclusie: het verbranden van hout in elektriciteitscentrales en van bio- ethanol en biodiesel in auto’s lijkt niet of nauwelijks bij te dragen aan besparing van CO2-uitstoot. Daarom zijn ze niet geschikt als middel voor de transitie naar een duurzame energievoorziening.

In het FD schreef Leffert Oldenkamp, adviseur bosbeheer Wageningen, onlangs:

Zie ook ‘EU Biomass Legal Case‘.

En het commentaar op DDS hier.