Een bijdrage van Jeroen Hetzler.

‘Feest voor de portemonnee.’

Deze welhaast legendarische woorden van de klimaatpaus Nijpels echoën nog na. Zou het echt? Immers, hoe kunnen qua vermogensdichtheid inferieure en weersafhankelijke energiedragers als wind en zon zich meten met de moderne fossiele en kernenergiedragers?

Tot op heden is hier niets van gebleken. Wel werden ons sprookjes voorgeschoteld als subsidieloze windmolens. Ooit zouden wind en zon gratis zijn. Zo begon het grootste bedrog in de menselijke geschiedenis. Thans weten we dat duurzaam alleen duur is en ineffectief.

Duitsland, Denemarken en ook Nederland zijn het duurst qua stroomprijzen. Kernenergieland Frankrijk is daarentegen stukken lager. Ook met CO2-emissie scoort Frankrijk aanzienlijk lager. Dus wekken de astronomische kosten van alle duurzaamheids- en klimaatplannen geen verbazing. Eerder zijn er sommetjes gemaakt Zie hier en de sommetjes van FvD (€ 1.000 miljard) en het EIB (€ 200 miljard om te beginnen) mogen er ook niet om liegen. Al die sommetjes vertellen een heel ander verhaal dan de sommetjes van de overheid die namelijk alleen over de kosten voor de Overheid gaan, niet die voor de burger.

De maatstaf voor alle dingen is namelijk de complete energierekening die bij de burger op de deurmat valt en de bedrijven. Gratis energie; terugverdientijd? Feest voor de portemonnee? Hoe groot is de fantasie van Wiebes en Ollongren?

We zien inmiddels het te verwachten patroon: met een stortvloed aan klimaatregels drijft de overheid de prijs van nieuwbouwwoningen op. Een van de maatregelen die de NVM hekelt, is het gasloos bouwen. Dat is het soort eisen dat de prijs van nieuwbouwhuizen opdrijft. Sinds 1 juli 2018 mogen er geen huizen meer worden gebouwd met een aardgasaansluiting. Bron.

We laten de NVM zelf aan het woord:

De NVM-cijfers laten ook zien dat er minder nieuwbouwwoningen zijn verkocht (13%) dan in dezelfde periode vorig jaar. Jaarsma: “Dit is de grootste daling in een periode van continue daling van de verkopen die nu al zes kwartalen op rij duurt. De daling is het gevolg van de hoge prijs van nieuwbouwwoningen, waardoor kopers afhaken. De prijs voor een gemiddelde nieuwbouwwoning steeg namelijk in het tweede kwartaal naar 387 duizend euro; dat is een toename van 17% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. De gemiddelde nieuwbouwwoning is al twee kwartalen op rij 80 duizend euro duurder dan een gemiddelde bestaande woning en dat is echt een probleem.”

De prijsstijging komt door de hoge grond-, personeel- en bouwkosten en daarbij ook de stapeling van ambitieuze beleidsmaatregelen zoals gasloos bouwen en lokale regels. “Het stapelen van overheidsbeleid werkt prijsopdrijvend en daarmee averechts voor de woningmarkt. Bron.

U leest het goed € 80.000. Hoezo gratis energie? Hoezo feest voor de portemonnee? U burger wordt ronduit voor de gek gehouden, een heel prijzige. Dit is het bekende gevolg van groepsdenken: feitelijk afkalvende moraliteit, waar men in de illusie verkeert moreel verheven bezig te zijn, de aarde te redden of zoiets. De schepping dus van een parallel universum. Tot welke absurditeiten dergelijk groepsdenken kan leiden zien we aan de gemeente Utrecht die de klimaatnoodtoestand heeft uitgeroepen.

Noodtoestand, maar liefst. Toe maar, toe maar, wat een misbaar; ook niet bevorderlijk voor de democratie en ordelijke inspraak. En wat behelst die noodtoestand dan? Droogt Utrecht uit? Loopt Utrecht onder door hevige regenval? Orkanen die het op de muntstad gemunt hebben? Bezwijken de Utrechtenaren onder extreme hitte? Ik heb geen idee. Is het brandweerkorps uitgebreid? Zijn ziekenhuizen in paraatheid gebracht en liggen de noodplannen klaar? Veel vragen, maar niets concreets. Ergo, stemmingmakerij.

De Partij voor de Dieren wil met de motie bewerkstelligen dat Utrecht een krachtig signaal afgeeft dat er een maximale, gezamenlijke inspanning nodig is om de opwarming van de Aarde zoveel mogelijk te beperken. PvdD-raadslid Maarten van Heuven:

“Een steeds grotere groep burgers vindt het belangrijk dat Nederland nu écht doorpakt bij het tegengaan van klimaatverandering veroorzaakt door de mens. Steeds meer mensen gaan de straat op om actie te eisen voordat het te laat is. Er wordt vooral gepleit voor de overstap op plantaardige voeding in plaats van die enorm vervuilende en dieronvriendelijke vee-industrie. Die plannen zien wij nog nauwelijks terug in het overheidsbeleid, terwijl dit de grootste stap is die je kunt nemen om klimaatverandering tegen te gaan, naast het terugdringen van fossiele industrie en vervoer, en consuminderen.” Bron.

Vraagjes: wanneer is het te laat en hoe weet men dat zo zeker? In 2008 was het al te laat en op nog meer data in het verleden was het te laat volgens al die deskundige klimaatwetenschappers die het voor 97% met elkaar eens waren. Waar haalt Van Heuven zijn wijsheid vandaan? Laat ik een gokje wagen: ideologisch groepsdenken.

In elk geval, het is dus een partijpolitiek plannetje van de PvdD die veganistische pest heeft aan veeteelt en pluimveehouderij. Wat PvdD overigens beweert klopt niet. Veeteelt haalt de 10% niet eens. Bron.

En wie is de PvdD dan wel om mij te verbieden vlees te eten? De PvdD stelt verder dat ze minder welvaart wenst. Is de PvdD dan ook bereid om de uitkeringen aan de zwakkeren te verminderen, genoegen te nemen met minder gezondheidszorg, minder zorgtoeslag, minder huurtoeslag? Of gaan we weer een rondje communistisch nivelleren?

Het geld zal immers toch ergens vandaan moeten komen? Is het allemaal niet een beetje onrealistisch groepsdenken? Grote woorden en stemmingmakerij? Vast staat dat dergelijk hyperbolische taalgebruik de geloofwaardigheid van die CAGW-hypothese (vermeend door mensen veroorzaakte catastrofale opwarming) nog ongeloofwaardiger maakt dan deze al is. Deugmensexhibitionisme noem ik het. Of zoals Plasterk het stelt:

Rechtvaardiging buiten spel zetten van de Democratie.

Ronald Plasterk @RPlasterk

De klimaat-noodtoestand. Dat geeft, als het meer is dan een PR-dingetje, de overheid recht noodmaatregelen te nemen met voorbijgaan aan de normale democratie, inspraak, planprocedures, lokale referenda. Bij de noodtoestand gaat de democratie op de schop. https://twitter.com/NOS/status/1149589441503043586 …

Overigens is dat noodtoestand-gedoe een mondiaal fenomeen van lieden die kennelijk gefrustreerd al decennia wachten op die verschrikkelijke opwarming en rampen die maar niet komen. Het is een pietsie warmer geworden sinds de Kleine IJstijd. Oh gruwel, padden op ons pad, het einde der tijden wacht de vervloekte mensheid. Zelfs de Arke Noachs kan dit keer de zondige mensheid geen redding meer bieden, slechts de PvdD. De politieke polarisatie en zwart-wit-visie op dit onderwerp komt geheel op conto van stemming makende lieden als de PvdD en veel anderen.

We kunnen dan ook met zekerheid vaststellen dat het Feest voor de portemonnee even realistisch is als de pot met goud aan het eind van de regenboog. Kenmerkend voor het groepsdenkende klimaatbeleid van deze incompetente overheid dat even chaotisch is als het klimaat.

Derhalve blijft van kracht:

Ceterum censeo Legem Climae delendam esse.

(Overigens ben ik van mening dat de Klimaatwet vernietigd moet worden.)