Jan Jacobs.

Een bijdrage van Jan Jacobs (België).

In de laatste dagen van het twee weken durende Kafkaesque 25e ‘Congres of the parties’ (COP25) van de Verenigde Naties, in Madrid, zei Time Magazine persoon van het jaar. Greta Thunberg, dat zij en haar extremistische vrienden van Extinction Rebellion “wanhopig op zoek zijn naar elk teken van hoop.”

Welnu, er zijn twee grote tekenen van hoop voor de jeugd van vandaag: de nieuwste gegevens over CO2-uitstoot, en  de voorspellingen die suggereren dat de klimaatrampen van de VN wel heel erg ver van de realiteit staan.

Dertig jaar geleden, toen de apocalyptische journalisten van Time Magazine de Aarde nog tot planeet van het jaar 1988 uitriepen, waarschuwden ze al voor de wereldwijde instorting van ons milieu. De zeespiegel zou stijgen, woestijnen zouden zich uitbreiden en het menselijk bestaan ​​zelf werd bedreigd. Volgens de computervoorspellingen (daar zijn ze weer!), zo beweerde Time eind 1988, “zou de stijging van CO2 in de atmosfeer de gemiddelde temperatuur van de planeet kunnen verhogen met wel 3°C tot 5°C en dat al tegen het midden van de volgende eeuw.” Dat is allemaal heel erg ver van de realiteit van vandaag.

Je zou denken dat na 50 jaar van gefaalde doemvoorspellingen mensen er niet meer zouden intrappen. Maar helaas dus. Het blijft een geweldig verdienmodel. Voor politici en pseudowetenschappelijke aanstellers en aandachtzoekers is die doem blijkbaar een lichtbak waar ze niet aan kunnen weerstaan.

Dat Greta Thunberg een exacte doem & gloem kopie is van De Canadese Severn Suzuki, die in 1992 op 13 jarige leeftijd de VN klimaatconferentie in Rio toesprak, met exact dezelfde verwijten aan de vorige generatie. Uw pers zal dit gewoon verzwijgen. Severn haar papa, David Suzuki is er miljonair mee geworden. Klimaatverandering heeft voor David Suzuki al net zo een positieve financiële feedback als voor de familie Thunberg.

Die klimaat-apocalyps (een stijging van 3°C tot 5 °C) is sowieso al ten minste 50 jaar uitgesteld. “Als de huidige trend zich doorzet, zien we tegen het einde van de eeuw de temperatuur met 3°C-5°C graden stijgen,” zei het hoofd van de World Meteorological Organisation (WMO) van de VN in haar rapport van 2018.

Maar zelfs dat teruggeschroefde WMO-temperatuurperspectief zal aldus niet gebeuren. Recente publicaties van twee klimaatonderzoekers tonen aan dat al het alarm over stijgende temperaturen en wereldwijde milieurampen om twee redenen niet gerechtvaardigd zijn.

Ten eerste hebben de worstcasescenario’s die de basis vormen voor het constante spervuur ​​van catastrofale waarschuwingen van de VN en anderen weinig of geen basis in echte wetenschap. Vandaar dat die 3000 studies van de voorbije 10 jaar allemaal de vuilnisemmer in mogen. Toch zonde van al dat belastinggeld. Want klimaatsceptici waarschuwden al vele jaren voor het misbruik van het RCP 8,5 scenario, als het “business as usual” (BAU) model.

Ten tweede suggereren de laatste wereldwijde CO2-uitstootprognoses dat de wereld al goed op weg is om de temperatuurstijging op een beheersbaar niet-catastrofaal niveau te houden.

Immers, in een recent Forbes-commentaar schrijft wetenschapper Roger Pielke Jr. van de Universiteit van Colorado, hoe VN-ambtenaren van het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) extreme koolstofscenario’s ontwikkelden, die werden gebruikt om van daaruit projecties met een gevaarlijk hoge temperatuur te creëren. Het was science fiction, niet science.

Zelfs de auteur David Wallace-Wells, die een alarmist van het zuiverste water is en dat duidelijk laat blijken in zijn boek “The uninhabitable world”, is nu plots veel optimistischer geworden. Want zo schrijft hij dat het RCP 8,5 scenario gewoon zo onwaarschijnlijk is dat het nooit werkelijkheid zal worden.

Reeds in 2014 schreef Matt Ridley over het RCP 8,5 scenario:

“Even if you pile crazy assumption upon crazy assumption, you cannot even manage to make climate change cause minor damage.”

Maar dat is een klimaatscepticus, en niets van wat uit de mond of pen komt van zo iemand, mag worden aangenomen als correct. Dat spreekt toch vanzelf!

De meest alarmerende vooruitzichten van het IPCC, een ‘business as usual‘ scenario, veronderstelde dat de wereldwijde koolstofemissies tegen het einde van de eeuw 80 miljard ton per jaar zouden bereiken. Pielke schrijft:

“De apocalyps was gepland.”

Pielke schetst hoe het extreme scenario aldus het officiële scenario werd. In plaats van een reeks mogelijke emissiescenario’s te produceren zoals in het verleden, begon het beoordelingsrapport van het IPCC uit 2013 zich te concentreren op slechts één RCP 8,5 scenario, de ‘worst-case outlook’.

Dat werd aldus het lanceerplatform voor sensationele conclusies in die 3000 wetenschappelijk gepubliceerde papers, gepromoot door journalisten, politici en activisten.

Uw kranten en media staan dagelijks vol met die klimaatporno. Zoals nu weer recentelijk met de bosbranden in Australië. Het is klimaatverandering en niets dan klimaatverandering, dat is hun dagelijkse riedeltje. Maar er zijn meer dan 100 branden opzettelijk aangestoken daar. Dat heeft niets met klimaatverandering vandoen. Maar las u al een rechtzetting? Juist. Maar spreek het tegen en het woord klimaatontkenner zal uw deel zijn.

Media blijven klimaatporno verspreiden alsof er geen morgen meer zal komen. Klimaatalarmisme is de maintream geworden.

Ondertussen blijven mainstream media die klimaatporno titels maar spuien, alsof er inderdaad geen morgen meer zal zijn. Paarden worden dik, vogels kleiner, hagedissen dom, Tonijnen worden zowel groter als 30% kleiner, Tijgers worden menseneters, vliegtuigvertragingen, migratie, zinkende eilanden die toch maar 5 luchthavens bijbouwen, stijgende zeespiegel en last but not least, nu gaan haaien zelfs rechts zwemmen door die klimaatverandering. Het zal allemaal zonder filter, noch waarschuwing in uw gevestigde media verschijnen. Dat allemaal vanwege 1°C warmere aarde op 150 jaar tijd. Geen zuurstof meer in de oceanen, yep weer klimaatverandering.

Voorbeelden van klimaatporno titels in onze pers: De Morgen. “meer vroeggeboortes door hittegolven” Het Laatste Nieuws : sinds 1993 meer dan een half miljoen doden door extreem weer. De Morgen weer: “Dubbel zoveel doden door extreem weer in 2010” Het Laatste Nieuws: ‘Planeet stevent af op wereldwijde klimaatramp.’

Wat u niet zal lezen is dat dit allemaal onzin is, dat er in één eeuw tijd 99% minder doden vallen door extreem weer, dat de kosten niet stijgen ondanks dat de bevolking verviervoudigde Dat er niet meer extreem weer, stormen, tornado’s, hittegolven of overstromingen zijn door de klimaatverandering, aldus een klimaatwetenschapper.

U leest niet of amper in uw gevestigde media dat er 25% minder branden zijn sinds 2003, aldus NASA. U leest wel over de branden in Australië, maar niet over het feit dat een vrijwillige brandweerman het vuur aanstak. En ja, er zijn ook veel minder branden in de Amazone. En in de VS.

Dat Venetië geen overstromingen kent vanwege klimaatverandering, maar vanwege politieke corruptie, u leest het nergens. Immers na een gelijkaardige overstroming in 1966 werd een plan opgesteld, MOSE-project genaamd, dat moest de zee tegenhouden. Het geld is wellicht weg, maar de werken zijn niet uitgevoerd.

Nee, u leest dat niet. Dat die beschilderde ijsbeer in Rusland, super gezond is en dat wetenschappers hem met speciale verf bespoten om het dier te helpen. U leest die rechtzettingen niet. U krijgt eerst de ongefilterde propaganda van het WNF en die bewust verspreide leugen zal niet worden rechtgezet.

Dat Groenland ongekende hitte kende de voorbije zomer en aan een record tempo aan het smelten was! Het kwam breed in terzake, die er speciaal een Belgische klimaatwetenschapper bijsleurden. Het was vergelijkbaar met België dat 30CM onder water zou staan. Zo vertelde de bolleboos. Helaas, het bleek onzin. Het Deense instituut had de thermometers fout gelezen. Geen rechtzetting uiteraard.

Ook niet over de foto met de sledehonden die door het water liepen op Groenland. Want dat was een teken dat Groenland aan het smelten was aan ongekend tempo. Maar wat bleek, in 1984 verscheen er een zelfde foto. Dergelijke foto kan je daar vrijwel elk jaar wel ergens maken. Op Groenland valt elk jaar 500 miljard ton sneeuw in de winter en om het evenwicht te bewaren zal daar dus ook elk jaar evenveel smelten in de zomer. De feiten zijn dat na 117 jaar metingen er daar op Groenland nog 99,58% van alle ijs aanwezig is. Ook Antarctica heeft vrijwel al zijn ijs nog. Nauwelijks een verschil vast te stellen.

De aarde bestaat nu zo een 4,5 miljard jaar en 90% van de tijd lag er geen ijs op. Zo zeggen 4 klimaatwetenschappers.Much ado about nothing’ is dat alarm.

Beslissingen binnen het IPCC hebben bijgedragen aan de apocalyptische wending in discussies over het klimaat. Er was en is nog steeds geen constructieve discussie mogelijk met alarmisten. Kinderen worden nog steeds bang gemaakt en aan oververhitte retoriek is er geen gebrek.

Het apocalyptische “worst-case scenario” – veroorzaakt door 80 miljard ton CO2-uitstoot per jaar aan het einde van deze eeuw – blijft men steevast gebruiken, hoewel er voldoende bewijs is dat de 80 miljard uitstoot, niet in overeenstemming is met huidige trends.

Een andere wetenschapper, Justin Ritchie (Universiteit van British Columbia), heeft onlangs een grafische demonstratie gemaakt van de extreme verschillen tussen de apocalyptische scenario’s van het IPCC en de nieuwste trends in koolstofemissies.

In plaats van snel naar 80 miljard ton te evolueren, zo berekende het Internationaal Energieagentschap (IEA), dat de huidige uitstoot op minder dan 35 miljard ton en min of meer vlak zal zijn tot 2040. Ritchie, een postdoctoraal onderzoeker bij het Institute for Resources, Environment en Sustainability, berekende aan de hand van de IEA-gegevens dat de CO2-uitstoot stabiel en niet-catastrofaal lijkt.

Aan de huidige trend van CO2-emissies (volgens de IEA gegevens dus) zijn we op weg naar een stijging van 2,2°C tot 2,6°C tegen het eind van deze eeuw, sinds het pre-industrieel tijdperk welteverstaan. Vanaf vandaag zou dit een reële stijging van 1,3°C tot 1,6°C betekenen tegen 2100. Dat is mijlenver verwijdert van het 4°C tot 5°C scenario van het IPCC.

Een toename van 1,3°c-1,6°C tegen het einde van deze eeuw, zou nog steeds niet in overeenstemming zijn met de Overeenkomst van Parijs, maar het is ver van het verhaal van wat de meesten als catastrofaal zouden beschouwen – eerder toch potentieel beheersbaar.

Ritchie ondersteunt dus het argument van Pielke dat “we op weg zijn naar een lang plateau” in wereldwijde koolstofemissies. Als het IEA gelijk heeft, zegt Ritchie, dan “liggen we vóór het midden van deze eeuw niet achter op de doelstellingen van het Parijs COP21 akkoord.” Voorbij 2050 zal het dan afhangen van het traject dat de emissies in de tweede helft van de eeuw zullen volgen.

Pielke sloot zijn Forbes-artikel af met een opmerking over het belang om te begrijpen hoe een rampzalige beslissing van het IPCC, om alleen maar het selectief gebruik te maken van één scenario, van een denkbeeldige, onwaarschijnlijke toekomst, er zo heeft bijgedragen dat we nu zover zijn dat we vrijwel alleen nog maar klimatapocalyptische en enge verhalen horen.

Deze denkbeeldige (science fiction) klimaattoekomst was weer heel erg aanwezig op het laatste klimaatfeest, de COP25 in Madrid. Het taalgebruik van de academici, politici, journalisten NGO’s, Greta & co was weer één en al doem en zonde. Met als toetje een communisme 2.0 klimaatplan de “EU-Green Deal”.

Onze EU heeft nu een klimaat- en energieplan klaarliggen dat maar liefst 11.500 miljard gaat kosten de volgende twintig jaar. Voor een gezin van vier komt dat neer op 100.000 euro. Maar uw media blijft stil over de kostprijs. Ook dat doet verdacht veel denken aan de stoere woorden en plannen van het vroegere Sovjet politbureau. Want de Eurocraten weten dat het niet werkt en geen verschil maakt voor het klimaat. Zo vertelde de directeur van het internationaal energie agentschap (IEA) Fatih Birol onlangs nog dat China en India de grootste uitstoters zijn; de bijdrage van de EU en zelfs de VS verbleken bij die landen.

Toen ik in 2017 het artikel ‘Aarde weigert halsstarrig gevaarlijk op te warmen schreef’, was het kot te klein en moest deze klimaatnegationist onmiddellijk gestopt worden. En zie nu.

Laat 2020 eindelijk het jaar van het klimaat- en energierealisme worden!