Een gastbijdrage van Jan van Friesland.

Dit is een gedachte experiment. Premier Rutte kennen wij als een verstandig man, keurig naar school geweest en heeft ook nog de universiteit doorlopen. Daarnaast heeft hij enorm veel ingewikkelde problemen op zijn bord gehad, en nog, en dus een enorme ervaring in het oplossen daarvan. Nu moet hij kiezen. Hij gaat de escaperoom in.

Jawel! Dit is een spel waarbij mensen uit een kamer moeten zien te komen door oplossingen te verzinnen en antwoorden te geven op gestelde vragen.

Rutte mag een persoon meenemen die hem helpt bij zijn bevrijding. Die ontsnapping kan alleen door antwoorden te geven op hele belangrijke kerngegevens over het klimaat. Hij heeft daarbij de keuze tussen de 16 jarige Greta Thunberg, die zich ernstig zorgen maakt over het klimaat en de uitstoot van CO2 of emeritus hoogleraar prof. dr. ir. Guus Berkhout die een zogenaamde klimaatrealist is en denkt dat de opwarming niet door de mens komt, maar een zaak van de natuur is. Als Rutte de 10 vragen niet weet te beantwoorden blijft de deur voor drie dagen dicht. Ja, leuk of niet, zo is het spel.

Wat zal Rutte doen? Zelf deelt Rutte de klimaatzorgen van het meisje Thunberg, zoals hij herhaaldelijk laat weten. Als het gaat om de ondergang van de wereld en het redden van de planeet zou hij qua probleemoplosser dus kiezen voor de scholiere. Samen zouden ze in staat moeten zijn de moeilijke 10 vragen van antwoord te voorzien.

Of zou hij, pragmaticus als hij is, toch voor professor Berkhout kiezen? Ze zijn het weliswaar absoluut niet eens over hoe de planeet er qua klimaat voorstaat, maar ingewikkelde berekeningen maken kun je aan deze doorgewinterde Delftse ingenieur wel overlaten, cum laude gepromoveerd in de natuurkunde en afgestudeerd in de electrotechniek.

Maar Greta heeft weer een jonge geest en omdat het om multiple choice antwoorden gaat zou zij misschien eerder het juiste gevoel kunnen hebben bij de goede antwoorden. Rutte zal aarzelen, zijn overlevingsinstinct kennende.

Eerlijk gezegd is het meisje niet eens rijbevoegd en heeft ook nog geen stemrecht, maar als we zo gaan redeneren kun je iedereen wel aan de kant zetten, zal Rutte vinden. Plastic bestrijder Boyan Slat was per slot van rekening ook 16 toen hij het eerste idee had voor zijn ‘Ocean Cleanup’- project. Dus een lange wetenschappelijke loopbaan zegt in wezen ook weer niets, kan Rutte denken. Maar goed, er mag geen laptop mee naar binnen zodat je niet snel even kunt googelen en hoe leg je dan, stel, bijvoorbeeld de wet van Stefan-Boltzmann uit? Is het:

A. Een Oostenrijkse minister die wettelijke maatregelen door het parlement kreeg om lawinegevaar door toerisme in te dammen.

B. Een exponentiële vermeerdering van spontane mosvegetatie op de Koukou- eilanden in de stille Oceaan.

C. Brekingsindex voor zonnepanelen.

D. E = σT4

Wat zou de scholiere denken? Wat de professor? Drie dagen opgesloten zijn is een lange tijd. Eén vraag niet goed en daar ga je als Minister-President. Hier is het landsbelang in het geding en komt het aan op de waarheid. Even snel een mening bijstellen is er niet bij. Zal Rutte toch kiezen voor Berkhout, ondanks dat ze het fundamenteel oneens zijn? Of toch voor het meisje Thunberg, ondanks dat zij niet in de natuurkunde is gepromoveerd?

Wat denkt u?

Wie zal hij kiezen?