Demoniseren bedriegen tiranniseren groene groepsdenken windmolens en zonnepanelen windmolen op zee Men krijgt om de groene demon te demoniserenEen bijdrage van Jeroen Hetzler.

Afgelopen 6 mei was het 18 jaar geleden dat Pim Fortuyn werd vermoord na een langdurige demonisering door groepsdenkende links. Het lijkt mij naïef te veronderstellen dat de extreem activistische moordenaar niet beïnvloed was door deze jarenlange campagne van demonisering. Fortuyn stelde met vooruitziende blik dat Links verantwoordelijk zal zijn als hem iets zou overkomen: zij zijn medeverantwoordelijk. Bron.

Deze politieke moord roept associaties op met de moord op Rosa Luxemburg en Karl Liebknecht door leden van het Duitse vrijkorps (later SA en SS) 15 januari 1919. In beide gevallen is sprake van een demoniserende ideologie in botsing met een tegengestelde ideologie. In beide situaties ligt een onderliggende claim op morele superioriteit.

Dit brengt ons bij een citaat van Primo Levi:

‘Ontmenselijking begint als ‘men een mens niet beoordeelt naar wat hij is, maar naar de groep waar hij toevallig toe behoort’.

Deze houding is niet zelden het product van groepsdenken dat een zondebok aanwijst ter versterking van het groepsdenken. Daarom vormen demonisering en zondebok aanwijzend groepsdenken een niet te onderschatten moreel gevaar voor elke ideologie. Een belangrijk aspect van groepsdenken is namelijk verval van moraliteit zoals is gebleken uit bovengenoemde moorden.

CO2 is de huidige zondebok van het groene groepsdenken. Ook tirannie ligt op de loer: consumptie, geld verdienen, rijkdom verwerven, genieten van welvaart, genieten van vliegvakanties, landbouw en veeteelt bedrijven, vlees eten etc. Het Groene groepsdenken wil dit alles verbieden, als ware het zonden.

En wat te denken van het demoniseren van kernenergie. Groen garandeert hierdoor dat het door hen verzonnen klimaatprobleem nooit kan worden opgelost. Dit is ook de opzet omdat dit hun raison d’ être is, daar Groen geen bijdrage vormt aan de ontwikkeling van de mondiale beschaving en bestrijding van armoede en sterfte. Integendeel zelfs. Hoe onze wereld er uit zal zien, kan men al aardig waarnemen nu men de directe gevolgen ziet van het stilleggen van vrijwel alle industriële, handels- en bedrijfsactiviteit. Zie de ellende van duizenden ondernemers. Groen is meedogenloos tiranniek. Dit kwaadaardige Groene groepsdenken blijkt evenwel de plank mis te slaan. Zelfs het IPCC erkent:

Improve methods to quantify uncertainties of climate projections and scenarios, including development and exploration of long-term ensemble simulations using complex models. The climate system is a coupled non-linear chaotic system, and therefore the long-term prediction of future climate states is not possible. Rather the focus must be upon the prediction of the probability distribution of the system’s future possible states by the generation of ensembles of model solutions. Addressing adequately the statistical nature of climate is computationally intensive and requires the application of new methods of model diagnosis, but such statistical information is essential.

Bron Pagina 771 hoofdstuk 14

Ergo, klimaat omvat wel iets meer dan een verwaarloosbaar percentage menselijke CO2-emissie alleen. De CO2-zondebok staat gewoon in zijn veganistische hemd. Het is inmiddels voor een breder wordend publiek duidelijk dat kernenergie noodzaak is. Het lijkt Groen dan ook te gaan om het afdwingen van de klimaatdoelen, papieren doelen wel te verstaan, niet om het klimaat zelf. Alleen zo is de weg vrij naar hun planeconomische utopie en een Verelendung, die geen Marxist in zijn stoutste dromen had kunnen verwachten. Ik vrees dan ook een navenante opstand tegen dit klimaatbeleid. Ooit immers zal de overheid niet langer het bedrog van de geringe kosten (PBL met name) kunnen verhullen. Hierover is een boeiend vraaggesprek met Lomborg verschenen. Enkele citaten:

Windmolens en zonnepanelen zijn niet concurrerend met fossiele brandstoffen en, volgens het Internationale Energie Agentschap (IEA), ook de komende decennia niet. Het heeft geen zin zoveel geld te besteden aan het massaal uitrollen van een achterhaalde technologie. Het is slechts subsidie schuiven naar enkele grote bedrijven.”

Windmolens en zonnepanelen zijn gewoon niet-rendabel, waar niemand wat aan heeft. Krimp, zoals sommigen voorstellen is mondiaal funest:

Maar veel belangrijker: economische ontwikkeling bepaalt de uitkomst. Als je de wereld echt wilt helpen, vraag jezelf dan af: kan ik beter een ton CO2 minder uitstoten of zorgen dat Afrikanen rijker worden, zodat ze toekomstige uitdagingen beter kunnen weerstaan? Welk model je ook toepast, alles wijst op die ene oplossing: help mensen rijker worden. Het slechtste wat je kunt doen, is de gezondheidszorg afknijpen om de CO2-emissies een beetje te laten dalen. Dat is een slecht compromis.”

Bron.

Bedrog beheerste van meet af aan het groene groepsdenken, omdat dit in flagrante strijd is met natuurkundige wetten zoals vermogensdichtheid. Het begon met gratis energie, toen ‘het waait altijd wel ergens’, daarna kostten windmolens op zee maar een paar miljard €, echter, dit bleek een rekenfoutje van € 15 miljard bij het Energieakkoord. Ook dit verdoezelde de waarheid, want de werkelijke kosten komen op dik € 107 miljard voor wind op zee en land.

Vervolgens zouden windmolens op zee subsidieloos worden. Later bleek zeker 40% van de investeringskosten naar TenneT te verhuizen, en vandaar alsnog naar de burger via de post netbeheer op de energierekening.

Bij de klimaatwet ging het niet anders. Eerst maakte het PBL rekenfouten, vervolgens bleek dat ze de werkelijke kosten (ODE en belastingen voor subsidies) voor de burger verzwegen.

Van gas los kost je een paar duiten, maar die heb je zo terugverdiend, loog Samsom.

Tot slot is er nu het opzettelijk nietszeggende bedoelde PBL-rapport over biomassa. Over biomassa is al veel langer discussie. Rond 2000 besloot men tot de uitgifte van zogenaamde groencertificaten. Met deze groencertificaten werd stroom plots ‘groen’ en werd er door de burger meer betaald voor een kWh.

Groen is immers het verdienmodel. Het ging verder:

Door een boekhoudkundige truc werd hout plots biomassa, en biomassa plots ‘CO2-neutraal’. De Overheid hielp mee doordat Kamp een besluit in 2013 door de Kamer loodste op (letterlijk) een namiddag. 100 Miljard, waarvan 50 miljard voor biomassa. Waarom hebben we daar destijds niets over gehoord? Omdat deze 100 miljard niet door de Rijksbegroting loopt maar geïnd wordt via uw energieleverancier, en dus interesseert het geen enkele parlementariër! Dus als Rutte roept dat de energieprijzen niet zullen stijgen, weet hij tegelijkertijd dat dit helemaal niet kan. De ODE-verplichtingen maken hem dat onmogelijk!

Bron.

Hoe diep moet je gezonken zijn om dit bedrog glashard de burger voor te liegen? Hoe stuitend laat de overheid zich intimideren door gesubsidieerde nitwits als Minnesma en zwicht voor een evident buiten zijn boekje (waar blijft de marginale toetsing?) gaande activistische rechter? Waarom zouden tirannieke bemoeials als Samsom, Greenpeace, Milieudefensie en al dergelijke non valeurs serieus genomen moeten worden? De echte deskundigen worden niet gehoord. Wel iets anders dan de gang van zaken rond het OM-team.

Hoe diep moet Rutte gezonken zijn om te beweren dat de NS 100% op groene stroom rijden? Zijn de NS dan van het stroomnet afgekoppeld? Op windstille dagen gaat de treinenloop anders wel ongehinderd verder. Ergo:  bedrog. Zoals met alles, is ook hier sprake van een door groene activisten opgetuigde papieren schijnwereld vol groene mythes, onkunde, bedrog, bluf en verhulde tirannie.

Het meest bekende bedrog is dat van de hockeystick-grafiek van Michael Mann. Alleen al hierom is de kwaadaardige opzet van het groene gilde duidelijk. Zie deze uitstekende documentaire.

Extra pikant is dat elektriciteit maar 13% uitmaakt van de totale energiebehoefte. 100% fossielvrij betekent dat wij onze kleding moeten betrekken uit bijvoorbeeld dierenvellen. Alleen, dit mag dan weer niet van de PvdD.

Men krijgt ondertussen de aanvechting om de groene demon te demoniseren.

Ceterum censeo Legem Climae delendam esse.

(Overigens ben ik van mening dat de klimaatwet moet worden vernietigd).