Macht, geld en nepinformatie cagw-hypothese vermeend door mensen veroorzaakte catastrofale opwarming wind zon (zelf)censuur

Foto: Schermafbeelding.

Een bijdrage van Jeroen Hetzler.  

System Change Not Climate Change’: Capitalism And Environmental Destruction […] Dumb environmental policies are routine across Europe—see Emmanuel Macron’s riot-inducing fuel tax in France—but even by that standard Germany’s new plan to abandon coal is notable. Having wasted uncountable billions of euros on renewables and inflicted some of Europe’s highest energy prices on German households and businesses, now Berlin is promising to kill the one reliable power source Germany has left. Nuclear power.[…] One of the Index’s most striking findings is that there is a strong correlation between a state’s wealth and its environmental performance.

Bron.

Subsidies op elektriciteit

Op zijn minst even stompzinnig is het van-gas-los-beleid. Beide hebben iets gemeen: ze concurreren met wind en zon. Waarom worden ze zo verketterd? Wind en zon kunnen niet zonder subsidie, hetgeen niet geldt voor fossiele en kernenergie, mits bij normaal en verstandig beleid i.p.v. absurde belemmeringen op grond van het Voorzorgprincipe. Subsidies daarentegen vormen een gegarandeerde onuitputtelijke geldstroom van vele honderden miljarden ongeacht de aantoonbare inferieure en onbetrouwbare prestaties. Gas- en kernenergie betreffen hier alleen elektriciteit, geen petrochemische industrie of medische isotopen en overig nucleair onderzoek. Door het verzet tegen kernenergie en gas zal het klimaatdoel al helemaal nooit bereikt kunnen worden zodat de subsidiestroom nooit zal opdrogen.

Radiofobie

We kunnen vaststellen dat anti nucleair activisme na 50 jaar nog steeds succesvol is in het opdringen van onterechte angst voor alles wat met kernenergie te maken heeft. We kennen dit onder de naam Radiofobie.

De atoombom veroorzaakte een verwoesting die zich nauwelijks onderscheidde van de verwoesting die andere bombardementen in Japan hadden aangericht en de extra kanker die de straling jaren later veroorzaakte was niet erg indrukwekkend. Het nageslacht is ook bij de overlevenden van de bom niet aangetast, ondanks al die cartoons van monsters met drie hoofden. Bij Tsjernobyl kan men nauwelijks extra kanker vinden en de misvormde baby’s die men op televisie laat zien, hebben niets te maken met de straling die bij dat ongeluk is vrijgekomen. Daarvoor waren de niveaus simpelweg te laag. Bij Fukushima zijn geen stralingsslachtoffers gevallen en volgens de WHO gaan die er ook niet komen.

Bron.

Zie verder in deze zelfde bron deze sterk aanbevolen documentaire die de belangrijkste onjuiste beweringen van het anti nucleair activisme met feiten logenstraft.

Een documentaire van Theo Richel.

Ondergetekende was bij het gedeelte over Tsjernobyl. Men leze met deze kennis de brief van WISE even verderop.

Machtshonger maakt meedogenloos

Feiten doen er niet toe bij anti nucleaire activisten. Waarom maken ze mensen dan zo bang met radiofobie en zadelen ze de jonge generatie op met uit de duim gezogen horrorverhalen over het komende einde van het leven op aarde door de CAGW-hypothese (vermeend door mensen veroorzaakte catastrofale opwarming). Wat willen ze precies? Waarom doet o.a. de NOS hieraan mee? Het is onethisch, onmenselijk. Liegen en tirannie loeren om de hoek. De milieuorganisaties zijn bevolkt geraakt door verweesde marxisten sinds de val van de Muur op het moment dat de milieudoelen bereikt waren en ze dus overbodig leken. Links besefte evenwel de machtspotentie van de milieuorganisaties in samenhang met de door ecologisten uitgevonden CAGW-hypothese (vermeend door mensen veroorzaakte catastrofale opwarming. De ban op fossiele en kernenergie vernietigt industriële activiteit, en dus het kapitalisme. Het duurzaam genoemde inferieure alternatief, wind, zon en biomassa, dat niet zonder subsidie en dwang kan bestaan, is een herhaling van de aloude en gefaalde planeconomie. Ergo, macht is het doel van de milieuorganisaties. En geld…

Het grote geld en tirannie

In Nederland gaat er in energie, met alles wat daarbij hoort en zoals dat in de producten is verwerkt, jaarlijks zo’n 100 miljard Euro om. Waarvan meer dan 20 miljard in de vorm van elektriciteit. Heel veel geld dus. […] Wie de geldkraan van energie meebestuurt heeft macht en geld in handen. […] Kerncentrales zullen dan (in een vrije markt! JH) op den duur het overgrote deel van de energievoorziening gaan verzorgen. Doordat zij goedkoop zijn en CO2-vrij, zullen kerncentrales op termijn de veel te dure “groene stroom” verdringen. De groene stroom, waarbij milieuorganisaties zo’n grote rol spelen. Dat kan niet anders dan ten koste gaan van macht en geld van de groene organisaties. En aan het verliezen van je macht ga je natuurlijk niet meewerken! Dus tegenwerken!

Bron.

Links kan zijn doel dus alleen bereiken als ook de vrije markt wordt uitgeschakeld en vervangen door een planeconomie met als ‘lichtend’ voorbeeld die van het door links aanbeden communistische en mensenrechten schendende China.

Sleetse argumenten van WISE

Inmiddels is de discussie over kernenergie weer opgelaaid doordat zich een opvolger, Atoom Alliantie, van eertijds stroomleverancier Atoomstroom heeft aangemeld. Dit noopte anti kern activistische club WISE om een belerende brief aan klanten te sturen, een brief vol onjuistheden, misleidende en sleetse informatie. Atoom Alliantie zelf kreeg de brief niet. Zie de brief:

Atoom Alliantie gaat per 17 juli jl. officieel van start met de verkoop van atoomstroom aan consumenten en bedrijven. De levering van elektriciteit vindt plaats onder de leveringsvergunning van ServiceHouse. Middels deze brief vragen wij uw aandacht voor deze opmerkelijke samenwerking.  Het partnerschap staat naar onzes inziens haaks op hetgeen waar uw partner, ServiceHouse, voor zegt te staan. ServiceHouse propageert tenslotte duurzaamheid hoog in het vaandel te hebben staan. Op de website lezen we: “ServiceHouse wil duurzame waarde creëren voor zowel onze business partners als onze eindklanten zonder dat dit ten koste gaat van iemand of iets anders.” Kerncentrales zijn geenszins onderdeel van duurzame energie. En de opwek van atroomstroom gaat het weldegelijk ten koste van ‘de ander’. Zo zadelt het toekomstige aardbewoners op met de loodzware last van radioactief afval, waarvoor na 70 jaar zoeken nog steeds geen bevredigende oplossing is gevonden. Bovendien bestaat er altijd een risico op een groot ongeval waarbij grote hoeveelheden radioactiviteit vrij kunnen komen. Ook is kernenergie geen hernieuwbare bron. Uranium is een brandstof die opraakt. In de keten van uraniumwinning spelen bovendien veel problemen rond gezondheid van omwonenden en mijnarbeiders en milieuvervuiling. Kort gezegd: Als je lak hebt aan duurzaamheid, dan is kernenergie een goede optie. Het propageren van kernenergie, zoals Atoom Alliantie doet, vinden wij kwalijk. In het huidige debat is de roep om het bouwen van nieuwe kerncentrales in Nederland vooral een afleidingsmanoeuvre om een effectieve energietransitie te frustreren. Het zorgt ervoor dat we minder tijd, geld en energie investeren in echte duurzame oplossingen. Oplossing waar u, al dan niet direct, aan werkt. We leven in een vrij land. Leveranciers die voldoen aan de eisen die toezichthouder ACM stelt, staat het vrij om atoomstroom (handelsmix met CVO’s) te leveren aan klanten die daar om vragen. Maar dan siert het wel, om het hele verhaal te vertellen. WISE is van mening dat het label duurzaamheid niet van toepassing is op kernenergie. Wij vragen u om in overleg te gaan met ServiceHouse en hen te vragen een samenwerking met  Atoom Alliantie te heroverwegen.

Groene hypocrisie

De brief leunt sterk op het Voorzorgprincipe, een onwetenschappelijk argument dat een vorm is van bureaucratische besluitenloosheid, zo niet lafheid als het geen sabotagemiddel is van milieuorganisaties (stikstof en PFAS). Bovendien, waar bemoeit WISE zich mee? De brief ademt dan ook een misplaatste belerende morele verhevenheid uit kenmerkend voor al dergelijke organisaties. En wat is de definitie van die transitie? WISE vertelt niet het hele verhaal.

Kernenergie is bij productie van stroom CO2-vrij. Een centrale gaat 80 jaar mee en produceert met een leveringszekerheid van 95%. Wind haalt op land net 24% en op zee 40% en moet bovendien elke 15 jaar vervangen worden. Dus 5 x gedurende de levensduur van 1 kerncentrale van 1,5 GW 5 x 375 windmolens van 4 MW vermogen die in die periode verre van de helft leveren van die van een kerncentrale. Bovendien tasten ze welvaart aan doordat de economische terugverdientijd ~ 3 maal die van de technische levensduur is. Die inferieure dingen kunnen niet zonder gebruik van fossiele energie worden gemaakt en gesloopt. De wieken zijn bovendien niet herbruikbaar; mutatis mutandis geldt eender voor zonnepanelen. Klimaatneutraal? Verre van dat.

Wind en zon en elektrische auto’s duurzaam? Wat de denken van de noodzakelijke achtervang van fossiel gestookte centrales met bijkomende hoge kosten? Ergo wind en zon parasiteren op het stroomnet, want ze kunnen niet zonder. Verzwegen kosten. Wat te denken van de milieuvervuiling en doden in China bij de winning van o.a. Neodymium? Groene hypocrisie. Wat te denken van steenkool bij de productie van zonnecellen? Groene hypocrisie. Wat te denken van de slavenkinderen van Congo in de kobaltmijnen voor de accu’s van elektrische auto’s? Groene hypocrisie.

Anti kernlobbies komen altijd aan met het afval. Een drogredenering, want kernafval is vergankelijk (halfwaardetijd) i.t.t. chemisch afval dat gewoon in verlaten mijnen wordt opgeslagen en nooit vergaat en dus even dodelijk blijft. Afvalprobleem? Het is een nep probleem. Meten met 2 maten door WISE.

WISE voert ongelukken aan, maar laat verder de doemfantasie de vrije loop. Het aantal doden per TWh van kernenergie is namelijk het laagste van alle energievormen: 0,04. Zie eens steenkool vanwege zonnepanelen. Hypocrisie van WISE.

Laten wij vooral Bhopal niet vergeten, de grootste chemische ramp uit de geschiedenis met zeker een half miljoen getroffenen. Er is geen schijn van kans dat het aantal doden en gewonden van Tsjernobyl (58 doden), laat staan Fukushima 1 dode, ook maar enigszins in de buurt komt van de Bhopal-catastrofe. Is de chemische industrie sinds Bhopal verboden of zo ernstig gedwarsboomd door anti chemie activisme dat nieuwe vestigingen zoals bij kerncentrales onbetaalbaar zijn geworden? Nee. Opnieuw meten met 2 maten door WISE. Dit verraad bovendien het ware gezicht van het WISE-activisme. Uitbreiding van macht door valse informatie en het onethische middel van angst. Groen is hiervan doortrokken.

Banaliteit van het kwaad

Ik kan weinig anders constateren dan dat er sprake is van onethische middelen om macht, geld en ideologische dominantie te verwerven ten koste van de belastingbetaler, economische vooruitgang en de jeugd. Er is een discussie over nepinformatie en (zelf)censuur. Nepinformatie is hier zeker van toepassing. Het toont de banaliteit van het kwaad aan dat door ideologisch groepsdenken tot uiting komt. Machtshonger, geldhonger en geldingsdrang. De geschiedenis zit vol met voorbeelden tot zelfs in de Oudheid. Niet uniek, niet nobel, maar banaal. Planeet en klimaat redden zijn de eigentijdse voorbeelden.

Ceterum censeo Legem Climae delendam esse.

(Overigens ben ik van mening dat de klimaatwet moet worden vernietigd).

 

Naschrift redactie

Waar blijft nu toch die verschrikkelijke opwarming?