Auteurs: Naomi Seibt, Guus Berkhout en Christopher Monckton.

Open brief aan Ursula von der Leyen, EU-voorzitter EU-commissie.

19 Oktober 2020.

Mevrouw de president,

Fridays for Future stuurde onlangs een lijst met eisen aan de EU-leiders over de opwarming van de aarde. Als reactie hierop voegen meer dan 900 vooraanstaande wetenschappers en onderzoekers, leden van CLINTEL, zich bij hun president, professor Guus Berkhout, en mij bij het sturen van deze brief om de EU-regeringen en -functionarissen eraan te herinneren dat, als ze kernenergie afwijzen, er op dit moment geen goede vervanging is voor kolen, olie en gas.

Uw “energietransitie” is een illusoir toekomstperspectief. In tegenstelling tot Fridays for Future heb ik niet alleen beroemdheden uitgenodigd om onze kant te kiezen en onze zaak te bepleiten: er dient naar wetenschappers te worden geluisterd.

Laten we eerlijk zijn: wat weet de gemiddelde filmster van de theoretische aannames in klimaatmodellen? Stop met het ondermijnen van de goede wil en hoop van de mensen door ons met paniek onder druk te zetten. Stop met te doen alsof bescheiden natuurlijke veranderingen in het weer een “crisis” vormen. Geef niet langer de schuld aan de mijnwerkers, raffinaderijen, autoproducenten en elektriciteitsproducenten, wier bijdragen aan de verbetering van het leven op aarde onmetelijk netto voordelen hebben opgeleverd.

De democratische, vrijemarktbeschaving van het Westen bloeit omdat we vrijheid hooghouden als onze hoogste deugd. Het is een prestatie zonder historisch precedent, waarvoor we dankbaar moeten zijn. We mogen de vruchten van onze filosofische, politieke en technologische vooruitgang niet vernietigen.

Hier is dan ons verzoek. In tegenstelling tot de actievoerders stellen wij geen “eisen”: dwang is het instrument van de totalitairen, terwijl ons doel het stimuleren van creativiteit door vrijheid is! Dit zijn de stappen die essentieel zijn om het welvaartscheppend vermogen van onze samenleving te behouden en onze beschaving te bevorderen.

1. Stop met het serieus nemen van de stemmen van uitzinnige kinderen, die zijn geïndoctrineerd en in een staat van eco-depressie verkeren. Onschuldige zielen radicaliseerden en veranderden in doodsbange marionetten, zonder de rationaliteit, onderwijs of de wetenschappelijke kennis te bezitten om de werkelijke invloed van “klimaatverandering” te kunnen beoordelen.

2. Stop met het verspillen van buitensporige hoeveelheden belastinggeld aan ‘investeringen’ en openlijke of verborgen subsidies, die op onverantwoordelijke wijze betaalbare basislast van kolen, olie en gas vervangen – in de toekomst vervangen door kernenergie – met kostbare, onbetrouwbare, intermitterende en milieuschadelijke ‘hernieuwbare energiebronnen’. Degenen die hun activisme bestempelen als ‘progressief’, promoten windmolens – 14e-eeuwse technologie – om een ​​21ste-eeuws non-probleem aan te pakken. Als alternatieve energiebronnen een levensvatbare, vrije marktoptie zouden zijn voor degenen die dit regressieve experiment aanspreekt, zouden en moeten ze zwemmen of verzuipen in open en vrije, ongebonden en ongesubsidieerde concurrentie met fossiele brandstoffen en kernenergie. Laten we bovendien de hypocrisie niet vergeten van “milieuactivisten” die de vernietigende impact van windmolens op het ecosysteem verbergen. windmolenbedrijven zwaar beboeten voor elke vogel, bij of vleermuis die ze doden per opgewekte megawattuur, en bedrijven met zonnepanelen zwaar straffen voor het bevorderen van slaven- en kinderarbeid in de lithium- en kobaltmijnen. U moet weten dat de ecologische voetafdruk van “hernieuwbare energiebronnen” verlammend werkt.

3. Stop met het stimuleren van de verspreiding van pseudowetenschappelijke propaganda onder kinderen die op een onverantwoorde manier worden misleid door te denken dat wat warmer weer een “crisis” is die hun toekomst zal vernietigen. De mate waarin de temperatuur kan stijgen, bepaalt de urgentie van onze zorg. Maar wanneer hebben de zelfbenoemde ‘experts’ ooit specifiek aangegeven hoe het ideale klimaat eruitziet? Wat is de optimale wereldgemiddelde oppervlaktetemperatuur? Klimaatwetenschappers hebben die centrale vraag helemaal niet gesteld, laat staan ​​beantwoord. Zonder te weten wat de ideale temperatuur op aarde is, op welke rationele basis beweren ze dan dat een beetje opwarming in vergelijking met vandaag gevaarlijk is?

4. Stop met het wereldwijd misbruiken van de jongere generatie. Kinderen zijn onze toekomst. Het is een misdrijf dat moet worden vervolgd in de strafrechtbanken om hen te misleiden om hun eigen zelfvernietiging te bevorderen. Dit diep anti-menselijke, suïcidale verhaal is een klap in het gezicht van een ambitieuze generatie potentiële academici, makers en, belangrijker nog, toekomstige ouders. Stop met het corrumperen van hun curriculum met valse klimaattheorieën en valse energieconcepten. Laten we ze na de ellende van het coronavirus hoop geven op een betere toekomst, niet op een slechtere.

5. Stop met het creëren van steeds grotere bureaucratieën, zoals die welke zinloos maar duur tellen wat jij verkeerd noemt “koolstofemissies”. De demonisering van wat jij “koolstof” noemt en wat de wetenschap kooldioxide noemt, is een belachelijke, onwetenschappelijke, onnodige en inefficiënte bezigheid. Tel in plaats daarvan het verschil tussen de absurd grote opwarming die uw nutteloze klimaatmodellen voorspellen en de bescheiden en netto onschadelijke opwarming in de echte wereld. Vraag waarom dat verschil bestaat. Hebben klimaatwetenschappers misschien een fout gemaakt?

6. Stop met het opleggen van nutteloze “koolstofbudgetten” aan ons en verlaag in plaats daarvan de prijs van elektriciteit met 80% om het weer voor iedereen toegankelijk te maken. Uw overtollige klimaatbeleid heeft de kosten van elektriciteit vele malen verhoogd in vergelijking met wat het zou zijn zonder hen. Ook al bent u trots op uw trouw aan wetenschappelijk onderzoek, u bent zich duidelijk niet bewust van het verschil tussen koolstof, een element in het periodiek systeem, en kooldioxide, een onschadelijk sporengas en plantaardig voedsel dat essentieel is voor al het leven op aarde. Is meer koolstofdioxide misschien gunstig voor een groenere aarde? Is het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen misschien een grote vergissing?

7. Stop met het nemen van belangrijke beleidsbeslissingen op basis van de valse beweringen van een academische instelling die de principes van de Verlichting heeft uitverkocht om redenen van politieke opportuniteit, maatschappelijk gemak en vooral financiële winst. Hand in hand met de met censuur geïnfecteerde nieuwsmedia die het publiek proberen te alarmeren, heeft academe de wetenschappelijke sfeer gemonopoliseerd, terwijl onafhankelijke, hoogopgeleide sceptici het zwijgen opgelegd en zelfs verdreven. Dat is de reden waarom een ​​overduidelijk voor de hand liggende belangrijke wetenschappelijke vraag bijna nooit in het openbaar wordt besproken: hoeveel van de totale opwarming vóór 1850, het natuurlijke broeikaseffect, werd niet veroorzaakt door feedbackreacties op broeikasgassen, maar door het feit – wat de berekeningen van klimaatwetenschappers over het hoofd zien. – dat de zon een veel grotere feedbackrespons produceert? Zie de bijgevoegde analyse van één pagina, die laat zien hoe groot een fout in de fysische klimatologie is begaan. Zonder die fout zouden ze niet hebben geprobeerd te doen alsof warmer weer wereldwijd een “crisis” is. We voegen een korte samenvatting van één pagina toe waarin de fout wordt uitgelegd en gekwantificeerd. Als u het er niet mee eens bent, vraag dan uw wetenschappers om erop te reageren en kopieer hun antwoord naar ons.

8. Beoordeel eerlijk de werkelijke, vitale economische en sociale voordelen van steenkool, olie en gas en de vermeende schade. Evalueer uw globalistische klimaatbeleid met een scherp oog. In de afgelopen 15 jaar is het aandeel van kolen, olie en gas in het wereldwijde energieverbruik, ondanks de besteding van biljoenen, nauwelijks veranderd. Het was 88% en is nu 87%. U claimt een transitie, maar in werkelijkheid is er geen sprake van een transitie. Een van de redenen is dat het klimaatakkoord van Parijs 90% van het wereldwijde energieverbruik vrijstelt van alle beperkingen, waardoor de resterende 10% een onrechtvaardige, onredelijke en zinloze last krijgt. We voegen een korte samenvatting van één pagina toe over deze grimmige economische feiten. Nogmaals, als u het niet eens bent, vertel ons dan waarom. We willen niet dat u paniek zaait. We vragen u niet te geloven. We willen dat u nadenkt.

Hoogachtend,

Naomi Seibt en Guus Berkhout

***

Bijgevoegd: Analyse van één pagina van de extravagante kosten en minuscule opbrengst van klimaatbeleid.

Naomi Seibt, Guus Berkhout en Christopher Monckton opwarming broeikasgassen. veel te weinig opwarming van de aarde om schade aan te richten.

Als – zoals op de andere pagina wordt aangetoond – voorspellingen van een grote, gevaarlijke opwarming van de aarde gebaseerd zijn op een al lang bestaande, elementaire fout in de fysica, is het niet nodig om de opwarming van de aarde te verminderen. De jaarlijkse klimaatgerelateerde sterfgevallen dalen al 100 jaar. De huidige wereldwijde overeenkomsten over mitigatie zijn economisch rampzalig.

Volgens het klimaatakkoord van Parijs van 2015 is negen tiende van het wereldwijde energieverbruik in het geheel vrijgesteld van beperkingen op het gebruik van kolen, olie en gas (zie hierboven). Het effect van deze bijna universele vrijstelling is te zien in het feit – grotendeels niet gerapporteerd – dat ondanks anderhalf decennium van jaarlijkse klimaatconferenties en ondanks biljoenen die door westerse regeringen zijn uitgegeven aan steeds meer verlammende klimaatmaatregelen, het aandeel van het wereldwijde energieverbruik geleverd door kolen, olie en gas nauwelijks veranderde: het was 88% in 1993 en 87% in 2018.

Nooit op het gebied van menselijke economie is door zo velen zo veel verspild voor zo weinig. Een aanzienlijke maatschappelijke kostenpost, zowel in levens en gezondheid als in geld, vloeit voort uit het ontzeggen van betaalbare, continue, betrouwbare, lowtech, onderhoudsarme, basislast, kolengestookte stroom van ~ $ 30 MWh–1 aan derdewereldlanden op dit moment geheel of nagenoeg zonder universele toegang tot elektrische stroom voor huishoudelijk gebruik, maar hen in plaats daarvan verplicht om na te denken over onbetaalbare, intermitterende, onbetrouwbare ‘hernieuwbare energiebronnen’ met een korte levensduur, veel onderhoud en een grote ecologische voetafdruk van ~ $ 100 MWh-1 (offshore wind is $ 155 MWh–1).

De Wereldbank stopte in 2010 met het verstrekken van leningen voor kolengestookte opwekking uit angst voor global warming“. Een daaropvolgende campagne van een lobbygroep heeft de meeste banken overgehaald om te weigeren ontwikkelingslanden te helpen met de dringend noodzakelijke kolengestookte opwekking.

Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie sterven er jaarlijks 4 miljoen mensen door het inademen van rook door kookvuren in huizen zonder netstroom. Nog eens 500.000 vrouwen per jaar sterven in het kraambed door gebrek aan elektriciteit op de geboorteplaats. Dit zijn slechts twee van de vele oorzaken van vroegtijdig overlijden door gebrek aan toegang tot elektrische stroom.

‘Toegang’ wordt door het Internationaal Energieagentschap gedefinieerd als het vermogen om niet meer dan het equivalent van een enkele gloeilamp van 60 W gedurende ongeveer 4 uur aan te zetten. dag. Zelfs in ontwikkelde landen ontstaat er grote economische schade, vooral voor de armsten, doordat de brandstof- en stroomprijzen vervijfvoudigd worden door het klimaatbeleid. Het wordt tijd dat westerse regeringen opnieuw nadenken.

Naomi Seibt, Guus Berkhout en Christopher Monckton opwarming broeikasgassen. veel te weinig opwarming van de aarde om schade aan te richten.

 

Klimaatwetenschappers riepen "crisis" omdat ze een fout hadden gemaakt bij het toepassen van de wiskunde-feedback

Klimaatwetenschappers riepen “crisis” omdat ze een fout hadden gemaakt bij het toepassen van de wiskunde-feedback van technische natuurkunde. Ze stelden zich voor dat het verschil tussen oppervlaktetemperaturen met en zonder broeikasgassen in 1850, het natuurlijke broeikaseffect, 32 °C was: 8 ° Cdirecte opwarming door pre-industriële broeikasgassen en 24 °C natuurlijke feedback, meestal van meer waterdamp in warmere lucht .

Dus dachten ze dat de feedbackrespons van de unit – de extra opwarming voor elke 1 °C directe opwarming door broeikasgassen – 24 ÷ 8 was, d.w.z. 3 °C (b hierboven). En daarom voorspellen ze, gegeven 1 °C directe opwarming door verdubbelde CO2 vandaag, maar liefst 4 °C uiteindelijke opwarming of evenwichtsklimaatgevoeligheid (ECS) (d hieronder).

Ze waren ook vergeten dat zonder broeikasgassen geen wolken de warmte van de zon terug naar de ruimte reflecteren: dus de oppervlaktetemperatuur zonder broeikasgassen is ongeveer 12  °C warmer dan ze hadden gedacht, en het echte natuurlijke broeikaseffect in 1850 was niet 32 ​​ °C maar juist 19,9 °C. Hiervan was 6,1 °C directe opwarming door broeikasgassen, wat een feedbackreactie van slechts 0,7 °C veroorzaakte.

Hun 24 °C was veel te hoog. De resterende 13,1 °C was een feedbackreactie op de hitte van de zon (a hierboven). Klimaatwetenschappers waren vergeten dat de zon scheen. Ze hebben de grote feedbackrespons op de hitte van de zon ten onrechte toegevoegd aan, en verkeerd geteld als onderdeel van, de eigenlijk kleine natuurlijke feedbackrespons op de directe pre-industriële opwarming van broeikasgassen.

Dat is hoe ze vandaag een grote, snelle, gevaarlijke opwarming hebben voorspeld in plaats van een kleine, langzame, onschadelijke, netto gunstige opwarming. De echte pre-industriële unitfeedbackrespons was 0,7 ÷ 6,1 of slechts 0,12. Dus hun denkbeeldige unit-feedbackrespons van 3 was 25 keer te groot, of 15 keer de unit-feedbackrespons van vandaag van ongeveer 0,19.

Dus, gegeven 1,06 °C directe opwarming door verdubbelde CO2, zal er 1,06 (1 + 0,19) of 1,25 °C uiteindelijke opwarming zijn. Dat is slechts een derde van hun laatste opwarming van 4 °C, waarmee een einde komt aan hun “crisis”. In werkelijkheid bleek de door de mens veroorzaakte opwarming sinds 1990 (c hieronder) slechts een derde te zijn van wat ze dat jaar hadden voorspeld. Na het corrigeren van hun fout zal er veel te weinig opwarming van de aarde zijn om netto schade aan te richten.

Klimaatwetenschappers riepen "crisis" omdat ze een fout hadden gemaakt bij het toepassen van de wiskunde-feedback

Christopher Monckton
***

Bron hier.