Al eerder schonk Climategate.nl aandacht aan Naomi Seibt, ofwel de ‘anti-Greta’ (Thunberg), zoals Naomi wel wordt genoemd.

Naomi wordt vervolgd door Duitse autoriteiten wegens haar politiek incorrecte uitspraken over ‘klimaat’. Dit roept akelige herinneringen op aan eerdere perioden in de Duitse geschiedenis. Maar zij blijkt zich terdege in de materie te hebben verdiept, zoals uit bovenstaand video-interview met Alex Epstein blijkt.

Het is ongelofelijk wat dit 19-jarig Duits meisje in vloeiend Engels over de klimaatdiscussie uit haar mouw schudt, waarbij zij welhaast terloops de tekortkomingen van de menselijke broeikashypothese (AGW = ‘Anthropogenic Global Warming’) op een voor iedereen begrijpelijke wijze haarfijn weet uit te leggen.

Naomi Seibt wil niets ten nadele van Greta Thunberg zeggen, maar vindt wèl dat Greta wordt misbruikt als een marionet van klimaatactivisten. ‘Vele mensen willen mij neerzetten als een ‘anti’-Greta’, een soort anti–Christ. Maar dat ben ik niet. Ik doe mijn eigen onderzoek.’ Aldus Naomi Seibt.

De Duitse media-autoriteiten hadden haar bevolen drie video’s van het net te halen, vanwege het feit dat zij de Duitse binnenlandse politiek beïnvloedde via een buitenlandse denktank, het Heartland Institute. ‘Zij wilden niet alleen dat ik de video’s zou verwijderen maar brachten ook nog 400 euro aan kosten in rekening. Als ik de video’s niet zou verwijderen, zou ik een boete van 1000 euro krijgen. Greta Thunberg heeft nooit zulke moeilijkheden gehad. De autoriteiten willen de klimaarealisten simpelweg het zwijgen opleggen.’ Aldus Naomi Seibt.

In de video legt Naomi uit waarom dat belachelijk is. Zij heeft dan ook besloten de zaak aanhangig te maken bij de rechter en daarvoor de hulp van een Duitse top-advocaat ingeroepen.

Zij krijgt vele positieve reactie vanuit de hele wereld. Maar niet vanuit haar vaderland. De media daar haten haar, zoals ze zelf zegt, zonder haar overigens zelf te hebben geïnterviewd.

Het contrast van het optreden van Naomi Seibt met dat van Greta Thunberg is groot. Dat van Greta is emotioneel en theatraal. Dat van Naomi is nuchter en rationeel. Greta maakt de indruk zich de materie niet eigen te hebben gemaakt, maar een van te voren ingestudeerde tekst, die door anderen is geschreven, op te lepelen. Naomi spreekt spontaan, zonder tekst, vanuit de kennis die ze door eigen studie heeft verworven.

Niettemin is zij slachtoffer van intimidatie van overheidswege bij onze oosterburen, omdat zij zich niet wenst te conformeren aan het politiek correcte denken.

Gelukkig komt dat niet in Nederland voor! …

Oei! Vergissing. Lees hier, hier en hier en huiver.

Klimaat maakt meer kapot dan je lief is.

Wat het interview met Naomi Seibt betreft, al met al een lange zit, maar een absolute aanrader!

Het artikel in de Washington Post waar Naomi naar verwees is hier te vinden.