Wie stopt Poolse windturbine rechtspraak in Nederland? Europees Over de huisarts en de rechter voorzieningenrechter windmolens adviesEen gastbijdrage van Kees Pieters (Nederwind).

In het Nederlands recht wegen windturbines zwaarder dan mensen. In het Europees recht wegen mensen zwaarder dan windturbines. De Nederlandse rechters hebben in het windturbine dossier tot nu toe krampachtig uitspraken van het Europees Hof omzeild. Dat is niet professioneel. Men wekt daarmee de schijn van partijdigheid. Hoe groot is het zelfreinigend vermogen van Nederlandse rechters om “Poolse” toestanden te voorkomen?

De huisarts

Een hartpatiënt is al enige malen langs geweest bij de huisarts. Ondanks het voorschrijven van diverse medicijnen blijft de patiënt klachten houden. De huisarts kan nu twee dingen doen. Ofwel hij vraagt advies van (stuurt de patiënt door) naar de cardioloog. Ofwel hij probeert te interpreteren wat een cardioloog zou doen en moddert zelf door op basis van deze interpretatie. Het eerste is professioneel, het tweede niet. Immers, de cardioloog zelf weet beter wat hij goed vindt voor de patiënt, dan dat de huisarts kan interpreteren wat de cardioloog goed zou vinden.

De rechter

Het Europees Hof heeft in 2016 in de zaak d’ Oultremont in Wallonië uitgesproken, dat algemene milieu- en veiligheidsregels, waaraan windturbines moeten voldoen, eerst wetenschappelijk moeten worden getoetst alvorens deze regels toepassing kunnen vinden. Zolang dat niet is gebeurd zijn alle vergunningen, die zijn verleend op grond van deze regels, onrechtmatig.

In rechtszaken op Goeree-Overflakkee en in de Hoeksche Waard is deze uitspraak van het Europees Hof ingebracht. De Raad van State kon nu twee dingen doen. Ofwel hij vraagt (prejudicieel) advies aan het Europees Hof. Ofwel hij probeert te interpreteren wat het Europees Hof zou bedoelen en moddert zelf door op basis van deze interpretatie. Het eerste is professioneel, het tweede niet. Immers, het Europees Hof zelf weet beter wat het bedoelt met zijn eigen uitspraak, dan dat de Raad van State kan interpreteren wat het Europees Hof zou bedoelen. Door niet professioneel te handelen wekt de Raad van State hier de schijn van partijdigheid.

De vervanger van de huisarts

De huisarts is op vakantie. De patiënt met hartklachten wordt nu ontvangen door de vervanger van de huisarts. De vervanger kan nu twee dingen doen. Ofwel hij vraagt advies van (stuurt de patiënt door) naar de cardioloog. Ofwel hij probeert te interpreteren wat een cardioloog zou doen en moddert zelf door op basis van deze interpretatie. De vervanger kijkt in het dossier van de patiënt bij de huisarts en ziet dat de huisarts eerder heeft besloten om zelf door te modderen. Op basis van deze informatie besluit de vervanger de patiënt niet door te verwijzen naar de cardioloog. Dit is niet professioneel. Immers, de beslissing van de huisarts om de patiënt niet door te verwijzen was niet professioneel. Het klakkeloos volgen van dit niet-professionele voorbeeld is dus ook niet professioneel.

De vervanger van de rechter

Omdat de rechtsgang bij de Raad van State is uitgeput, begint een anti-windmolengroep een zaak in Assen bij de voorzieningenrechter in oktober 2020. De primaire eis in deze zaak is het stoppen van de bouw van de windturbines, de subsidiaire eis is om (prejudicieel) advies te vragen aan het Europees Hof inzake de rechtmatigheid van vergunningen, waarbij de milieu- en veiligheidsregels niet zijn getoetst. Expliciet wordt verwezen naar het EU-arrest in Wallonië (d’ Oultremont) en een recenter arrest in Vlaanderen (juni 2020). De primaire eis vraagt om een uitspraak van de rechter, de subsidiaire eis vraagt dat niet. De subsidiaire eis vraagt slechts van de rechter dat hij zich professioneel gedraagt.

De voorzieningenrechter kon nu twee dingen doen. Ofwel hij vraagt (prejudicieel) advies aan het Europees Hof. Ofwel hij probeert te interpreteren wat het Europees Hof zou bedoelen en moddert zelf door op basis van deze interpretatie. De voorzieningenrechter kijkt naar de eerdere uitspraak van de Raad van State en ziet dat de Raad van State heeft besloten om zelf door te modderen. Op basis van deze informatie besluit de voorzieningenrechter geen (prejudicieel) advies te vragen aan het Europees Hof. Dit is niet professioneel. Immers, de beslissing van de Raad van State om geen (prejudicieel) advies te vragen aan het Europees Hof was niet professioneel. Het klakkeloos volgen van dit niet-professionele voorbeeld is dus ook niet professioneel. Door niet professioneel te handelen wekt de voorzieningenrechter hier de schijn van partijdigheid.

“Poolse” toestanden

Wie stopt Poolse windturbine rechtspraak in Nederland? Europees Over de huisarts en de rechter voorzieningenrechter windmolens advies

Kees Pieters.

We zien dat zowel de Raad van State als de voorzieningenrechter de uitspraken van het Europees Hof in windturbinezaken krampachtig buiten de deur houden en daarin niet professioneel handelen. Daarmee wekt de rechterlijke macht de schijn van partijdigheid, waardoor vragen kunnen worden gesteld over mogelijke politieke beïnvloeding. Maar was dat niet precies datgene, waarvoor men bang is in Polen: rechters, die mogelijk door de politiek worden beïnvloed? Was dat niet de reden, waarom Eurocommissaris Frans Timmermans een zgn. artikel 7 procedure aanspande tegen Polen?

De vraag is nu hoe groot het zelfreinigend vermogen is van de rechterlijke macht in Nederland. Of anders gesteld: Wat is eerder, de vraag van een Nederlandse rechter om (prejudicieel) advies van het Europees Hof inzake de rechtmatigheid van de milieu- en veiligheidsnormen van windturbines, of de start van een artikel 7 procedure tegen Nederland door een Poolse Eurocommissaris?