Verbijsterende primeur bij Klimaattop: Fossielvrij in 2050 is een sprookje! door technologische vooruitgang gewoon beter klimaatverandering

Peter Kuipers Munneke over de verwachte CO2 reducties; aanklikken voor fragment (Screenshot “Klimaattop NL”,  NPO2 ) 

Uitzonderingspositie Europa is dwaas en economisch suïcidaal

In het programma Klimaattop NL (NPO 2, 20:30u) mocht Peter Kuipers Munneke uitleggen waar de klimaattop die gisteren begon over gaat.
Best spectaculair was dat hij daarbij de grafiek toonde over de verwachte CO2 emissies (zie afbeelding links, aanklikken voor fragment).

Zoals iedereen weet, moet van het IPCC, het Parijs akkoord, Frans Timmermans, en onze regering, de CO2 uitstoot in 2050 naar nul, om te voorkomen dat de wereld vergaat door catastrofale opwarming. Onze klimaatwet die dat afdwingt gaat ons 500 (volgens de Volkskrant) à 1000 miljard euro kosten, ruim 100.000 à 200.000 euro per modaal gezin.

Ik beweer al 14 jaar dat fossiel in 2050 uitbannen utopisch is: als Azië en Afrika de economische groei naar minimale welvaart realiseren, zullen ons fossiele energiegebruik en onze CO2 uitstoot nog decennia blijven toenemen. En vanuit humanitair standpunt kan niemand tegen die groei van de allerarmsten zijn. Pas als we op zeer grote schaal (met duizenden grote nieuwe centrales) goedkope kernenergie gaan produceren, zal fossiel substantieel terug kunnen gaan lopen.

Dat weet elke energiedeskundige, en toch wordt dit nooit openlijk gecommuniceerd. Tot gisteren!
De grafiek van Munneke gaf aan dat we in 2050 niet op 0% maar nog op ongeveer 75% (!!) van de huidige CO2 uitstoot zullen zitten.

DNV-GL Oultook 2019: nog 53% fossiel in 2050 (klikken op afb. voor rapport) 

Om mijn standpunt te onderbouwen  haal ik zelf meestal de outlook van DNV-GL erbij, een zeer duurzaam georiënteerd ingenieursbureau. Hun voorspelling perst er het allerpositiefste transitie-resultaat uit, maar zelfs in dat scenario is in 2050 nog steeds meer dan 50% van de energievoorziening fossiel.

En dan gaan ze daarbij uit van een daling van het energiegebruik, die in mijn ogen niet kan samengaan met het bereiken van minimale welvaart in Afrika en India. De 75% van Munneke is dan ook veel aannemelijker.

Uit BP Outlook (klikken op afb. voor rapport)

Sterker nog, minder optimistische maar realistischere voorspellingen wijzen op een flinke stijging van het energiegebruik en de CO2 uitstoot tot ver na 2050.

De economische zelfmoord van Europa
Inmiddels wordt dus officieel toegegeven dat fossiel nog tot ver na 2050 een belangrijke energiebron blijft. Maar toch blijft Brussel keihard eisen dat we zelf binnen 30 jaar alle CO2 uitstoot stoppen, wat de kosten daar van ook mogen zijn.

Deze extreem geforceerde transitie kan niet slagen, maar de pogingen ertoe zullen wel onze chemie en onze zware industrie wegjagen, het leven voor iedereen veel duurder maken, en onze economie in een langdurige recessie storten. Alsof er geen China is dat dreigt ons economisch te overvleugelen, en geen corona dat ons met enorme schulden opzadelt die de komende decennia terugbetaald zullen moeten worden.

Nee, daarnaast gaan we nog eens  minstens honderd- tot tweehonderdduizend euro per gezin weggooien aan andere energie. Want voor al dat geld krijgen we helemaal NIETS extra: evenveel energie, maar dan duurder.
Dat is de definitie van welvaartsverlies (zie hoofdstuk 3 van ons rapport over de kosten van het energieakkoord).

Waarom?
Het is echt een raadsel waarom onze politieke leiders dit willen.
Het aandeel van de EU in de CO2 uitstoot is ca 8%. Voor het klimaat maakt onze reduceerwoede dus niet veel uit.
Sterker nog: het goede voorbeeld geven werkt politiek veel slechter dan voorwaardelijke medewerking: als jullie reduceren doen wij het ook, maar niet eerder. Een min of meer natuurlijke overstap op nieuwe energievormen in de komende eeuw (zoals de rest van de wereld dat waarschijnlijk gaat doen) kan tegen een fractie van de kosten van de huidige zeer geforceerde omwenteling in Europa.

Wat is dan wel zinvol beleid? 
Dat kan minister Van Nieuwenhuizen u haarfijn uitleggen: ons aanpassen aan het veranderende klimaat. Adaptatie dus, het thema van de klimaattop!
Het klimaat verandert altijd, heeft dat altijd gedaan en zal dat blijven doen. Maar de mens is ontzettend goed in zich aanpassen: we hebben meerdere ijstijden overleefd. En Nederland is er al helemaal wereldkampioen in.

Er werden vandaag al veel zinnige dingen gezegd, bijvoorbeeld dat geld dat je in adaptatie stopt zich 5x terugverdient. Dat is nog eens iets anders dan veel duurdere energie van duurzame bronnen, die onze welvaart ernstig aantast.
En het IMF heeft besloten dat het aandeel van adaptatie in de uitgaven aan klimaat zal worden opgevoerd naar 50%. Uitstekend nieuws!

Adaptatie was altijd een vies woord in klimaatkringen: men is bang dat het de aandacht afleidt van de vurig gewenste maatregelen om CO2 te reduceren, en dat het de enorme geldstroom naar duurzame energie in gevaar brengt. Daarom is deze klimaattop over adaptatie sowieso al een doorbraak.

Anderzijds zou het blijven verwaarlozen en zelfs tegenhouden van adaptatiebeleid misdadig zijn: het sprookje van het “even” stoppen van de opwarming door aan de CO2 knop te draaien is nu officieel van tafel, en we hebben de middelen voor de maatregelen die echt concreet duizenden mensenlevens per jaar redden. Daar zouden we ons dus internationaal op moeten richten.

Welke klimaatcrisis?
We worden voortdurend gebombardeerd met doemverhalen over de klimaatcrisis die zich aan het voltrekken is, ook nu weer als ondersteuning van de klimaattop.
Nu klopt het dat de aarde opwarmt en dat dat gevolgen heeft. Dat zegt alleen niets over CO2 als de oorzaak van de opwarming. Daarom alleen al is adaptatie een goede no-regret oplossing.
Maar ondanks de opwarming blijken geen van de klimaatrampen in de laatste eeuw toegenomen te zijn: droogtes, overstromingen, bosbranden, orkanen: geen van alle heeft een stijgende trend, sommigen zelfs een licht dalende trend. De toenemende klimaatrampen waar men het in de media altijd over heeft, bestaan alleen in de fictie van de klimaatmodellen.
Wel is de wereldbevolking in die eeuw met 300% gegroeid.
Wat zou u dan verwachten over het aantal klimaatslachtoffers?

Verbijsterende primeur bij Klimaattop: Fossielvrij in 2050 is een sprookje! door technologische vooruitgang gewoon beter klimaatverandering

 

Ondanks de opwarming is de kans om een klimaatslachtoffer te worden nog maar 1% van een eeuw geleden.
De enige klimaatramp die je uit de grafiek kunt afleiden is dan ook een catastrofaal tekort aan slachtoffers!

Hoe kan dit?
We zijn door toenemende welvaart en vooral door enorme technologische vooruitgang gewoon steeds beter in staat om ons te wapenen tegen klimaatverandering. Adaptatie inderdaad!
En niet alleen de rijke landen: zelfs de allerarmsten doen het enorm veel beter de laatste decennia. De minister noemde zaterdag zelf in het FD Bangladesh, dat een aantal jaren geleden bij een orkaan nog 300.000 slachtoffers kende, en bij een recente nog maar 5. Of dat gelijkwaardige orkanen waren weet ik niet; bij andere vergelijkbare orkanen in Bangladesh was de verbetering in ieder geval ook spectaculair.

Het wordt hoog tijd voor terugkeer naar een gezond-verstand energiebeleid, dat zorgt voor betrouwbare, schone en betaalbare energie, en een klimaatbeleid dat zich richt op adaptatie.