Klimaatverandering kostbaar bedrog Neverland van klimaatvoorspelling De naïeve kruistocht om te voorkomen dat het wereldklimaat verandert

Neverland. Shutterstock.

Activisten leven in een Neverland van de klimaatvoorspelling.

Uit de oude doos, maar nog steeds actueel !

Auteur: Tom Harris (Canada).

Vertaling: Martien de Wit.

Voor velen was 2015 het jaar waarin de Verenigde Naties en regeringen over de hele wereld het rationele denken over klimaatverandering opgaven. In plaats van zich voor te bereiden op de zeer reële problemen van een voortdurend veranderend klimaat, concentreerden zij zich op het politiek correcte, maar wetenschappelijk onmogelijke doel om “de klimaatverandering een halt toe te roepen”. Ze lijken allemaal naar Neverland te zijn verhuisd.

Peter Pan auteur J.M. Barrie vertelt ons dat Neverland in de hoofden van kinderen zit. Daar kan Peter Pan met behulp van sprookjesstof vliegen en kinderen leren hun gezond verstand te negeren en ook te zweven. Peter beweert dat grootsheid in staat is om gevaar te voelen als het nabij komt en het kan zelfs dingen ‘denken’ die werkelijk worden. Er is bijna niets wat de held van Neverland niet kan doen, op voorwaarde dat hij kinderlijk blijft en alles wat hij over de echte wereld heeft geleerd, vergeet.

De realiteit voor de VN en de meeste politici wordt nu meer bepaald door wat Al Gore en andere even fantasierijke klimaatactivisten zeggen dan wat de wetenschap en het waarnemingsvermogen in de echte wereld daadwerkelijk laten zien. De klimaatconferentie van de Verenigde Naties in december in Parijs is daar een voorbeeld van.

Het klinkt meer als een aflevering uit Barrie’s sprookjesboek dan als een serieuze bijeenkomst van wereldleiders, politici beloofden te voorkomen dat de ‘mondiale temperatuur’ meer dan twee graden Celsius zou stijgen. Dat we nog niet in staat zijn om het klimaat tientallen jaren van tevoren op een bruikbare manier te voorspellen, laat staan te beheersen, deed er niet toe. Ze negeerden simpelweg het feit dat elke klimaatvoorspelling die de VN ooit heeft gedaan, fout bleek te zijn. De mensheid heeft een wereldwijde thermostaat, zo fantaseren ze.

Afgevaardigden geloofden dat wetenschappers Peter Pan-achtige krachten hebben om decennia van tevoren klimaatgevaar aan te voelen. Ze dromen dat de huidige wereldwijde klimaatmodellen (GCM), simulaties die de huidige 18-jarige ‘pauze’ in de opwarming absoluut niet hebben voorspeld, de wetgevers de “ondubbelzinnige” kennis verschaffen die ze nodig hebben om een energiebeleid van triljoen dollar te kunnen voeren.

Om hun buitengewone beweringen te onderbouwen, wordt ons verteld dat er een “overweldigende consensus” is van wetenschappers die het eens zijn met het standpunt van de VN. Duizenden goed gekwalificeerde sceptici worden gewoonweg uit het bestaan ‘weggedacht’.

Klimaatverandering kostbaar bedrog Neverland van klimaatvoorspelling De naïeve kruistocht om te voorkomen dat het wereldklimaat verandert

Craig Idso

Op 7 december heeft het Non-governmental International Panel on Climate Change (NIPCC) het rapport “Why Scientists Disagree About Global Warming” (Waarom wetenschappers het niet eens zijn met de opwarming van de aarde) uitgebracht. Geschreven door klimatoloog Dr. Craig Idso van het Center for the Study of Carbon Dioxide and Global Change in Arizona, geoloog Dr. Robert Carter, voormalig hoofd van de afdeling Aardwetenschappen aan de James Cook University in Australië, en natuurkundige Dr. S. Fred Singer, emeritus hoogleraar milieuwetenschappen aan de Universiteit van Virginia en de oprichter van het NIPCC, weerlegt dit nieuwe rapport de beweringen van de klimaatalarmisten volledig. Het NIPCC-rapport stelt bijvoorbeeld:

Klimaatverandering kostbaar bedrog Neverland van klimaatvoorspelling De naïeve kruistocht om te voorkomen dat het wereldklimaat verandert

Bob Carter en Fred Singer in Scheveningen.

– “Er is geen onderzoek of studie waaruit blijkt dat er ‘consensus’ bestaat over de belangrijkste wetenschappelijke kwesties in het klimaatveranderingsdebat”.

– “Noch de snelheid, noch de omvang van de gerapporteerde laat-20ste eeuwse opwarming van het oppervlak lag buiten de normale natuurlijke variabiliteit.”

– “Er zijn geen aanwijzingen dat … [een toekomstige opwarming van 2°C] netto schadelijk zou zijn voor het wereldwijde milieu of voor het menselijk welzijn.”

– “Er bestaat geen nauwe correlatie tussen de temperatuurschommelingen van de afgelopen 150 jaar en de uitstoot van kooldioxide (CO2) door de mens.”

– “GCM’s (Global Climate Models) overschatten systematisch de gevoeligheid van het klimaat voor CO2.”

– “Er bestaan significante correlaties tussen het klimaat … en de zonneactiviteit in de afgelopen honderd jaar … Voorlopige projecties van de zonnecycli impliceren dat de komende decennia gekenmerkt kunnen worden door wereldwijde afkoeling in plaats van opwarming, ondanks de voortdurende CO2-uitstoot.”

– “Het smelten van Arctisch zee-ijs en poolijskappen gebeurt niet in een ‘onnatuurlijk’ tempo.”

– “De stijging van het zeeniveau versnelt niet.”

– “Er is geen overtuigend verband vastgesteld tussen opwarming in de afgelopen 100 jaar en toename van extreme weersomstandigheden.”

De naïeve kruistocht om te voorkomen dat het wereldklimaat verandert, zou lachwekkend zijn, ware het niet dat de kosten dramatisch zijn. Het rapport van november 2015 van het in San Francisco gevestigde Climate Policy Initiative toont aan dat er in 2014 395 miljard dollar is uitgegeven aan de financiering van klimaatbeleid. Hiervan ging slechts 6 procent naar aanpassing, waardoor kwetsbare mensen vandaag de dag worden geholpen zich aan te passen aan de echte klimaatverandering. De rest van de meer dan 1 miljard dollar per dag werd besteed aan mitigatie (verzachten), in een poging om gebeurtenissen te beïnvloeden die op een dag al dan niet zouden kunnen gebeuren. De opinieleiders uit het hele politieke spectrum beginnen nu al mensen te laten lijden om ze te leren de kinderen die nog geboren moeten worden, als immoreel te beschouwen.

Klimaatverandering kostbaar bedrog Neverland van klimaatvoorspelling De naïeve kruistocht om te voorkomen dat het wereldklimaat verandert

Tom Harris.

Na het drinken van het gif dat Kapitein Haak voor Peter Pan had bedoeld, overleefde Tinker Bell alleen omdat kinderen over de hele wereld luidkeels klapten om hun geloof in feeën te tonen. Activisten geloven duidelijk dat het klimaatschandaal ook zal blijven leven zolang politici maar blijven klappen. Het is tijd dat ze daarmee stoppen en dit duurste bedrog in de geschiedenis van de wetenschap, de nek omdraaien.

***

Tom Harris is uitvoerend directeur van de International Climate Science Coalition. De NIPCC-rapporten zijn te bekijken op climatechangereconsidered.org.