Als zelfs Lubach het zegt… stop met regeerakkoorden! het voorgestelde minderheidskabinet de democratie juist zou herstellen.

“En dat is heel handig, maar ook superslecht voor de democratie!” (Screenshot Zondag met Lubach NPO3)

Ik schreef er al twee vlammende blogs over (naar aanleiding van de peilingen en van de uitslag van TK2021), maar nu ook Arjen Lubach de oorlog verklaard heeft aan regeerakkoorden, zou er warempel écht iets kunnen gaan veranderen!

Hoe grondig de regeerakkoorden het debat kapotmaken illustreerde hij krachtig met fragmenten uit Kamerdebatten waarin de enige inhoudelijke verdediging van een standpunt was dat het in het regeerakkoord stond, en de uitslag van het debat dus toch al vaststond. De Kamerdebatten zijn tegenwoordig door de regeerakkoorden dus echt niet meer dan toneelstukjes voor de bühne.
Wat Lubach er niet bij zei, maar u uit mijn vorige blogs weet: dat is ook in strijd met de grondwet!

De Kaag-coalitie is ondemocratisch maar lijkt onvermijdelijk
Even terug naar de huidige werkelijkheid. Daarin speelt Kaag de rol van Grote Overwinnaar, en eist ze op grond van die fantastische overwinning de deelname van een of meer linkse partijen in plaats van de CU, en sowieso een linkser beleid van het nieuwe kabinet.

Dat Kaag, ondanks een voor Nederland ongekend hoog bedrag aan reclame-uitgaven en de onbeschaamde steun van het hele mediacircus in Hilversum, nog niet de helft van de op links weggelopen stemmers naar zich toe heeft weten te trekken, maakt deze claim nogal bespottelijk. Temeer daar haar voornaamste punt voor die linksere koers het toch al volledig ontspoorde klimaatbeleid betreft, juist het hoofdpunt van het gehalveerde Groen Links.
Daar komt bovenop dat de grootste winnaar in zetels, die verviervoudigde in omvang, de partij is die het meest nadrukkelijk tegen klimaatbeleid is, en op dat thema twee jaar geleden zelfs de grootste partij van Nederland werd.

Als de kiezer de laatste twee verkiezingen iets duidelijk gemaakt heeft dan is het wel dat hij geen voortzetting wil van het huidige klimaatbeleid, en zeker geen intensivering daarvan.

Dat Kaag toch heel sterk staat, komt door het uitsluiten van PVV en FvD voor regeringsdeelname door VVD en CDA. Voor een meerderheidskabinet moet Rutte dus met hangende pootjes doen wat Kaag zegt, want hij heeft geen alternatief. Hoe doorzichtig hij ook flirt met JA21.

Stoppen met regeerakkoorden maakt een minderheidskabinet mogelijk
Hoe anders wordt het coalitielandschap als we inderdaad stoppen met de ondemocratische dichtgetimmerde regeerakkoorden, en het beleid weer laten bepalen door het debat in de Kamer!
De regering hoeft dan immers geen meerderheid meer te hebben in de Kamer om toch zijn periode vol te kunnen maken. Zolang de regering netjes het beleid voorlegt aan de Kamer en de uitkomsten daarvan respecteert is er geen enkele reden om het kabinet naar huis te sturen. De voornaamste reden dat een kabinet valt wordt dan dat de Kamer iets wil besluiten waar het Kabinet geen verantwoordelijkheid voor wil nemen, en dus aftreedt. Ook dat is democratisch zeer  gewenst: dan heeft iedereen weer de verantwoordelijkheid die de grondwet aan hem heeft gegeven.
Als onze democratie op deze wijze gerepareerd is, ontstaat er opeens een prachtig alternatief voor de ondemocratische Kaag coalitie over links!
Maar eerst nog even terug naar de verkiezingsuitslag.

Terug naar het gezonde verstand en het belang van Nederland
Ik interpreteer de uitslag als volgt: de meerderheid van de Nederlanders wil niet meer boeten voor de zon-, wind- en biomassa-utopieën van de linkse leiders, wil niet van het gas af, wil niet de wet voorgeschreven worden door Brusselse bureaucraten, wil al helemaal niet opgaan in een Federale Staten van Europa, en wil een zinnig immigratiebeleid, dat een einde maakt aan de ongecontroleerde toestroom van niet-westerse allochtonen.
Kortom, ze willen gewoon dat zij als Nederlanders weer de basis van het beleid worden: een regering die het belang van het eigen land en de eigen bevolking weer vooropstelt.
Politici die deze claims betwisten stel ik voor om er referenda over te houden, en met mij over de uitkomst te wedden om een 8-cylinder benzine-auto.

Dat zijn overigens helemaal geen rechtse standpunten: degenen die daar het meeste belang bij hebben zijn juist de sociaal zwakkeren, die voor de hoogstaande idealen van de linkse partijen bij uitstek de prijs betalen door een te hoge energierekening, te dure huizen, te lage koopkracht, en het verlies aan veiligheid en vertrouwdheid van hun woonbuurt. De traditionele achterban van PvdA en SP heeft in de loop der jaren dan ook voor een groot deel onderdak gevonden bij PVV en FvD. Waarbij de PVV in de economische betekenis niet eens rechts is.

In mijn ogen is de uitslag van de verkiezingen dan ook niet zozeer een ruk naar rechts, als een terugkeer naar gezond verstand, met een duidelijke nadruk op beleid in het belang van de Nederlanders, en niet langer in het belang van de groene industrie, een Verenigde Staten van Europa, of een Great Reset van de wereld gebaseerd op Groen-Links utopieën.

Als de SP zich op deze punten duidelijker had uitgesproken, had de partij denk ik veel beter gescoord.

Als zelfs Lubach het zegt… stop met regeerakkoorden! het voorgestelde minderheidskabinet de democratie juist zou herstellen.

Lilian Marijnissen werd niet beloond voor haar uitstekende optreden in de debatten  (Screenshot NOS journaal)

Op naar een “Nederland op 1” kabinet Rutte IV: VVD, CDA en SP
Maar niet getreurd, Lilian, in een coalitie met VVD en CDA kan de draai richting een meer “Nederlands” beleid voorzichtig en zonder al te grote sprongen gemaakt worden.

Op deze thema’s is er grote overeenkomst tussen de wensen van grote delen van het electoraat van VVD, CDA en SP. Dat zijn samen 58 zetels, dus zijn er nog 18 te kort.
Maar als het beleid in deze richting omgebogen wordt, is er een zeer royale vijver van  PVV, FvD, JA21, SGP en BBB, samen maar liefst 32 zetels, waaruit die 18 zetels kunnen komen. Een minderheidskabinet van VVD, CDA en SP, op de meeste programmapunten gesteund door zo’n grote groep partijen is met in totaal 90 zetels (nog zonder CU) minstens zo stabiel als een links meerderheidskabinet in een eigenlijk rechtse Kamer.

Maar belangrijker: die laatste coalitie kan alleen overleven door fractiediscipline en het krampachtig vasthouden aan een regeerakkoord, dus met uitschakeling van de democratie. Terwijl het voorgestelde minderheidskabinet de democratie juist zou herstellen.

Het lijkt me dat deze optie voor Rutte in ieder geval een goed alternatief is voor het nachtmerriekabinet met de linkse partijen, dat Kaag nu nog denkt hem door de strot te kunnen persen.

(In een volgend blog ga ik in op waarom deze keuze ook voor VVD en CDA een aantrekkelijke optie is.)