Falen windenergie in Texas in ijzige kou energievoorziening elektriciteitsnet door windmolens windenergie was de oorzaak energieBron: Cascend Strategy.

Overgenomen en becommentarieerd door Hannibal (Veren of Lood). Zie hier.

(Gedeeltelijke) vertaling: Martien de Wit.

De klimaatproblemen in Texas vorige week, die tot gevolg het wegvallen van elektriciteit hadden, hadden een onverwachte achtergrond: het falen van de energievoorziening door windmolens was de oorzaak.

In de zomer van 2019 meldde CNN het nog triomfantelijk: windenergie was voor de Amerikaanse oliestaat Texas belangrijker dan energievoorziening via kolen.

Windenergie het aantal windenergie heeft voor de eerste keer dat van kolen gepasseerd, zo vermeld een recent rapport.

Maar niet vorige week:

Falen windenergie in Texas in ijzige kou energievoorziening elektriciteitsnet door windmolens windenergie was de oorzaak energie

Dat het uitvallen van het halve stroomnet in de staat vorige week mede te danken was aan vertrouwen in diezelfde windenergie, dat hoor je nog vrijwel nergens. Maar de eerste analyses wijzen zonder enig spoor van twijfel naar het falen van windenergie als schuldige voor de problemen met het elektriciteitsnet in de staat:

Nu het ergste van de stroomcrisis in Texas achter de rug is, begint het wijzen naar de schuldigen. Terwijl de jury er nog niet uit is wiens acties (of gebrek daaraan) hebben geleid tot de fatale en wijdverspreide black-outs die Texas deze week hebben geschokt, schrijft Cascend Strategy dat “voor het geval er nog enige twijfel mocht bestaan waardoor het Texaanse elektriciteitsnet is ingestort, de feiten glashelder zijn”.

Cascend Strategy constateert voorts:

Windenergie faalde terwijlijsstormen zondag bijna de helft van de windenergie-productiecapaciteit van Texas uit schakelden toen een intense vrieskou in de hele staat windturbines op slot zette, waardoor een crisis in de elektriciteitsproductie ontstond.”

Falen windenergie in Texas in ijzige kou energievoorziening elektriciteitsnet door windmolens windenergie was de oorzaak energie

Aardgas maakte het verschil een tijdje goed. Maar toen ging al het andere ook mis.

Meer bevindingen van Cascend vindt u hieronder:

Falen windenergie in Texas in ijzige kou energievoorziening elektriciteitsnet door windmolens windenergie was de oorzaak energie

Het grote probleem in Texas was dat alle bronnen van energie last hadden van winterweer waarmee geen rekening gehouden werd:

Falen windenergie in Texas in ijzige kou energievoorziening elektriciteitsnet door windmolens windenergie was de oorzaak energie

En dus gebeurde door dat gebrek aan voorbereiding op een calamiteit het onvermijdelijke:

Kolen en kernenergie presteerden beide onder de maat, dus niet veel, vanwege materieel dat niet bestand is tegen winterse omstandigheden.

Zonne-energie presteerde een paar dagen onder de maat, maar is weer terug, hoewel het veel te wisselend is om zonder opslag te helpen, behalve tijdens hittegolven

En het Texaanse net kon niet genoeg stroom van de buren kopen om het verschil goed te maken.

Ook zijn energieproducenten niet verplicht om een reserve aan elektriciteit aan te houden.

Vastgevroren windmolens zijn het meest lastig als het onverwacht een probleem wordt. De verwijzing naar zonne-energie tijdens deze crisis illustreert dat. Ook de aanbevelingen die Cascend doet hebben een onontkoombare logica, die voor de aanhangers van de klimaathoax moeilijk verteerbaar zal blijken. Speciaal de voorstanders van een gasverbod staan hier met de mond vol tanden:

De eenvoudige 5-stappen oplossing volgens Cascend:

– Maak apparatuur winterbestendig

– Stel een energiereserve verplicht

– Verbind het Texaanse elektriciteitsnet beter

– Voeg zonne-energie met opslag toe (opslag is essentieel)

– En voeg meer aardgas toe.

Ook de toegevoegde herinnering zal veel pijn doen:

De dwaasheid van het najagen van hernieuwbare energie als middel om ‘klimaatverandering’ tegen te gaan, wordt vandaag in Texas overduidelijk. Wanneer zullen politici wakker worden en beseffen dat hernieuwbare energie bijna altijd gelijk staat aan onbetrouwbare energie?

Tot grote verontwaardiging kregen de mensen die tijdens deze crisis wèl energie hadden daar achteraf een stevige rekening voor gepresenteerd:

De gevallen van totale stroomuitval die tijdens een historische koudegolf tot bijna 15 miljoen Texanen in het duister dompelden, nemen tegen het einde van de week af. Ongeveer 188.000 klanten zaten vrijdagochtend nog zonder stroom in de staat. Dagen nadat de stroomprijzen van $50 per Megawatt naar meer dan $9.000 stegen, stromen de horrorverhalen binnen van diegenen die deze week tijdens de chaos op het net stroom hadden, terwijl ze verbijsterd zagen hoe hun energierekeningen omhoogschoten.

En ook al was het op de keper geen verassing dat dit zo ging – voor veel afnemers gold dat ze: on variable or indexed plans zaten – toch waren velen onaangenaam verrast:

Geen van deze afschuwelijke verhalen over elektriciteitsrekeningen zou een verrassing moeten zijn, omdat we aan de lezers in het stuk met de titel “Power Bills To The Moon: Chaos, Shock As Electricity Prices Across US Explode,“ (Elektriciteitsrekeningen tot aan de maan: chaos, ontzetting over exploderende elektriciteitsrekeningen in de VS) hadden voorspeld dat dit zou gebeuren.

En dat deed het:

Falen windenergie in Texas in ijzige kou energievoorziening elektriciteitsnet door windmolens windenergie was de oorzaak energie

Amerika zou Amerika niet zijn als niet direct iemand een rechtszaak startte tegen de falende instanties:

Een man uit Corpus Christi heeft de Electric Reliability Council of Texas (ERCOT), die het primaire elektriciteitsnet van de staat beheert, beschuldigd van het negeren van herhaalde waarschuwingen dat de elektriciteitsinfrastructuur van de staat zwakke plekken vertoonde, zo blijkt uit een nieuwe rechtszaak. In een verklaring van het advocatenkantoor in Dallas dat de aanklacht heeft ingediend, worden ERCOT en American Electric Power ook beschuldigd van het veroorzaken van materiële schade en bedrijfsonderbrekingen toen de koudegolf van vorige week waterleidingen verbrijzelde en wijdverspreide stroomonderbrekingen veroorzaakte voor miljoenen Texanen, aldus televisiestation NBCDFW.

“Dit koude weer en de effecten ervan op het Texaanse energienetwerk waren noch ongekend, noch onverwacht, noch onvoorzien,” stelt de aanklacht, die is aangespannen door Donald McCarley. “In feite hebben soortgelijke koude weersomstandigheden in 1989 en 2011 geleid tot precies hetzelfde soort herhaaldelijke black-outs die inwoners en bedrijven van Texas hebben getroffen en nog steeds treffen.”

Duidelijk is dat deze man een punt heeft:

“De door gedaagde ERCOT veroorzaakte herhaaldelijke black-outs hebben de eigendommen van eiser weggenomen, beschadigd of vernietigd zonder adequate compensatie,”

zo stelt de aanklacht.

De rechtszaak die vrijdag werd aangespannen in een rechtbank in Nueces County in Corpus Christi beweert dat de Electric Reliability Council of Texas, beheerder van het belangrijkste elektriciteitsnet van de staat, herhaalde waarschuwingen over zwakke plekken in de elektriciteitsinfrastructuur van de staat heeft genegeerd. – NBCDFW

“De daaruit voortvloeiende wijdverspreide materiële schade door black-outs werd veroorzaakt door hun onachtzaamheid en grove nalatigheid. Bovendien maakten de storingen privébezit onbruikbaar en kwam het neer op een illegale ‘inname’ van privébezit door de overheid,”

aldus het advocatenkantoor in een verklaring.

Wat weer de vraag oproept hoe de aansprakelijkheid van Nederlandse energiebedrijven is geregeld in een situatie als deze? Zoals vrijwel iedereen in de westerse wereld gaat ook de gemiddelde Nederlander er van uit dat de stroom uit het stopcontact altijd beschikbaar is. Voor een prijs die wij als redelijk beschouwen, natuurlijk ook dat. Want we willen wel dat alles altijd werkt. Ook de elektrische auto:

OilPrice.com rekende eerder deze week uit hoeveel het zou kosten om een Tesla in Texas op te laden. Terwijl een normale oplaadbeurt thuis ongeveer 18 dollar kost met een Level 1- of Level 2-lader, zouden de kosten door de plotselinge stijging van de energieprijzen volgens schattingen 900 dollar bedragen.

***

Bron hier.