Alarm! Zuidpool koelt af! IJs groeit aan! Koeler op Antarctica de veronderstelling dat door de mens veroorzaakte opwarming niet dominant is

Een gastbijdrage van Henry Pool (Zuid-Afrika).

Voor degenen die geloven dat al het ijs van de aarde wegsmelt, heb ik goed nieuws. Trouwe lezers zullen zich herinneren dat ik in een van mijn vorige berichten onderstaande grafiek heb laten zien:

 

Alarm! Zuidpool koelt af! IJs groeit aan! Koeler op Antarctica de veronderstelling dat door de mens veroorzaakte opwarming niet dominant is

Temperaturen Antarctica

Ik was eigenlijk verrast om te ontdekken dat het iets koeler wordt op Antarctica, gemeten twee meter boven de grond (1979-2021). De bron van deze gegevens is hier te vinden. Daarom besloot ik om te kijken naar het huidige oppervlak van de Zuidpool dat bedekt is met ijs:

Alarm! Zuidpool koelt af! IJs groeit aan! Koeler op Antarctica de veronderstelling dat door de mens veroorzaakte opwarming niet dominant isAntarctisch ijsgebied. Bron van bijgesneden grafiek onderdelen: NSIDC.

Hoewel het Antarctische zee-ijs in 2017 tot een “record minimum” daalde – na in 2015 een “recordhoogte” te hebben bereikt – laten de laatste gegevens van het National Snow and Ice Data Center zien dat het zee-ijs op de zuidpool sindsdien stevig is terug gekomen, met een stijging van ongeveer 500.000 vierkante kilometer boven het gemiddelde (1981-2010). Op 26 maart 2017 werd het Antarctische zee-ijs op 3,055 miljoen vierkante kilometer geschat. Vier jaar later bereikte het zee-ijs 5,103 miljoen vierkante kilometer. Dat is een verschil van meer dan 2 miljoen vierkante kilometer; dat is een gebied van meer dan 1,5 x de grootte van Zuid-Afrika!

Waarom zou het het Antarctisch ijs zo snel zijn gegroeid? Als het ijs was verdwenen, zouden velen natuurlijk de schuld hebben geven aan de toename in broeikasgassen – absurd eigenlijk. Het is duidelijk dat er een complex aantal natuurlijke factoren aan het werk is – factoren die de klimaatalarmisten de afgelopen decennia consequent hebben genegeerd. Kijk naar deze afbeelding hier:

Alarm! Zuidpool koelt af! IJs groeit aan! Koeler op Antarctica de veronderstelling dat door de mens veroorzaakte opwarming niet dominant is

Opwarming van de aarde versus breedtegraad.

Op het beeld hierboven is een samenvatting gegeven van de opwarming van de hele aarde door NASA-GISS, gemaakt van alle gegevens die we hebben van 1960-2019. Het laat zien dat Antarctica grotendeels blauwachtig/wit is. Dit bevestigt dat er nog steeds een paar plaatsen op aarde zijn waar het koeler wordt, en Antarctica is er een van! De onderste grafiek toont de hoeveelheid opwarming zoals gemeten, uitgezet tegen de breedtegraad.

Ik ben een beetje sceptisch over enkele van de gegevens die hier worden weergegeven voor het zuidelijk halfrond (ZH). Mijn eigen data voor het ZH zijn zelfs lager dan wat hier door NASA-GISS wordt weergegeven. Zie hier enkele van mijn resultaten (het grootste deel van Zuid-Afrika ligt min of meer op de -30 breedtegraad.)

Ondanks dit, zelfs als zou de grafiek onderaan volledig correct zijn, laat het nog steeds precies zien wat ik al lang heb gezegd. Het is duidelijk dat het patroon van de temperatuur opgang voor de middelste breedtegraden van het zuidelijk halfrond en die van de Zuidpool niet in overeenstemming zijn met de hypothese van opwarming die door de mens veroorzaakt zou kunnen zijn. 

Alarm! Zuidpool koelt af! IJs groeit aan! Koeler op Antarctica de veronderstelling dat door de mens veroorzaakte opwarming niet dominant is

Henry Pool.

Aangezien de koolstofdioxide concentratie over de hele wereld relatief uniform is op een tijdschaal van jaren en ze sinds de jaren zeventig een aanhoudende opwaartse trend vertonen, geeft het vlakke en neerwaartse temperatuur verloop op het ZH aan dat de door de mens veroorzaakte opwarming van de aarde hier niet dominant is en dat er andere factoren waarschijnlijk meer dominant zijn. De implicatie is dat de waargenomen opwaartse temperatuur op het NH dan ook word gedomineerd door andere factoren. Deze andere factoren moeten nauwkeurig worden geïdentificeerd voordat er enige vorm van nauwkeurige toekomstige klimaatvoorspellingen kunnen worden gedaan. 

Mijn oprechte overtuiging is dat voorspellingen die al zijn gedaan in de veronderstelling dat de door de mens veroorzaakte opwarming van de aarde dominant is, waarschijnlijk onjuist zullen blijken.

***