Ben ik dan wèl een klimaatontkenner Het is onwaarschijnlijk dat meer CO2 de oorzaak is van de opwarming. organische verontreinigingenEen gastbijdrage van Henry Pool (Zuid-Afrika).

Naar aanleiding van een post van een paar dagen geleden hier op Climategate.nl van Dr. Roy Spencer met als titel: ‘Nee, ik ben geen klimaatontkenner’, dacht ik bij mezelf: maar dan ben ik dus wel een klimaat’ontkenner’?

Hallo Roy,

Ik heb onderzocht of de hypothese van de door mens veroorzaakte opwarming door toevoeging van broeikasgassen klopt. Jammer genoeg moet ik zeggen dat ik daar inderdaad geen enkel empirisch bewijs voor kon vinden.

Allereerst heb ik naar 10 weer stations in mijn eigen omgeving gekeken. Ik heb alle dagelijkse temperaturen in acht genomen over de laatste 40 jaar. Hier is mijn verslag.

Mijn bevinding is dat er hier in Zuid Afrika geen klimaatverandering was.

Daarna keek ik ook naar 27 willekeurige stations op het zuidelijk halfrond (ZH) en 27 op het noordelijk halfrond (NH). Het betreft weer eens alle dagelijkse temperaturen over ca. 40 jaar. Kort samengevat: Ik meet (op de grond) dat er opwarming was van 0.002K/jaar gemiddeld in het ZH vergeleken met 0.023K/jaar gemiddeld op het NH. Mijn globale resultaat van 0.012K/jaar komt wel overeen met uw eigen resultaat, zoals destijds door uzelf vastgesteld in 2015, toen ik dit onderzoek deed (indien gewenst kan ik deze resultaten laten zien).

Het is mij duidelijk dat de aarde wel bezig is om op te warmen, maar dat dit door meer CO2 zou komen, maakt voor mij geen zin. Als chemicus weet ik dat CO2 zich als gas evenredig in de atmosfeer verspreidt (diffusie). Als de opwarming dus door extra CO2 veroorzaakt zou worden, moet de opwarming overal min of meer hetzelfde zijn, waar ik ook meet.

Kijk nu eens zorgvuldig naar deze grafiek.

Als we naar het verschil in de opwarming van de oceanen in het NH en het ZH kijken, krijg ik ongeveer 0,01K/jaar voor het ZH en 0,02K/jaar voor het NH (weer over 40 jaar). Ook van dit resultaat concludeer ik dat het de opwarmingshypothese door extra CO2 in de atmosfeer niet ondersteunt. Zoals gezegd, enige extra CO2 dat in de atmosfeer terecht komt verdeelt zich gelijkmatig over alle wateren. Verder, als we dan ook nog naar het noordpool gebied gaan kijken, zult u zien dat het daar zelfs nog meer warmer wordt dan het gemiddelde van het NH … en, aan de andere kant, vond ik feitelijk geen opwarming in Antarctica.

Kijk ook hier.

De gedachte dat er dus een soort ‘polar amplification’ bestaat, d.i. een bepaalde vermeerdering van opwarming in de poolgebieden, is dus volgens mij ook niet juist.

Mijn conclusie is dus dat de opwarming van de aarde niet plaats vind als gevolg van meer CO2. Al mijn resultaten wijzen erop dat de extra opwarming van het noorden komt en dat deze zich langzaam aan naar het zuiden uitbreidt.

Tussen 2 haakjes, ik denk dat de wateroppervlakten in het noordpoolgebied waar CO2 zinkt,

2H2O + CO2 + koudheid => <= HCO3- + H3O+ (1)

steeds kleiner worden. Dat verklaart volgens mij de zigzag van het CO2 zoals gemeten in Hawai aangezien de hoeveelheid CO2 die in Antarctica zinkt nog steeds min of meer hetzelfde is gebleven over de laatste 40 jaar. Voor Antarctica zie ook hier.

Mijn opvatting is dat de opwarming van de aarde dus andere oorzaken heeft. Om er dan maar eens een paar te noemen:

  1. Een natuurlijke oorzaak, bijv. de Eddy cyclus van 1000 – 1100 jaar, mogelijk vanwege een heroriëntering van het binnenste van de aarde met dat van de zon (het zgn. magnetische roerder effect). Waarom anders zou Willem Barentz zijn eigen leven en dat van zijn bemanning in gevaar hebben gebracht als hij er niet zeker van was dat de passage naar het oosten via het noorden er MOEST zijn geweest. Jammer genoeg was hij dus 500 jaar te laat of te vroeg.

  2. Meer vulkanisme – wie zegt dat de afkoeling van de aarde sinds genesis altijd precies mooi evenredig of op een mooie curve naar beneden beweegt? Er kunnen toch best een paar piekjes in die lijn zitten, mede ook door zekere interacties van zon en aarde? Blijkbaar is er meer vulkanisme waargenomen in IJsland, Groenland en Alaska.

  3. Roet op het ijs, veroorzaakt door meer scheepvaart, laat het ijs smelten. In dit verband is de extra scheepvaart te noemen van Canada en Oost Europa naar West Europa voor het vervoer van de zgn, ‘biomassa’ (dit is hout) waar ze waarschijnlijk de goedkoopste stookolie voor gebruiken.

  4. De grotere vermeerdering van vegetatie op land leidt ook tot plaatselijke opwarming, e.g. kijk bijv. dit verslag van Christy et al (leest u vooral even de conclusie). Mijn eigen resultaten die ik in zekere gebieden heb gemeten, bevestigen het resultaat van Christy et al.

  5. Ben ik dan wèl een klimaatontkenner Het is onwaarschijnlijk dat meer CO2 de oorzaak is van de opwarming. organische verontreinigingen

    Henry Pool.

    Het afval water van 7 miljard mensen en nog meer dieren, en ook het afval van de meeste fabrieken is meest zurig of soms zelfs echt zuur. Ik denk dat de meeste mensen het effect van de hoeveelheden van al dat afval water onderschatten. Het veroorzaakt inderdaad ook meer CO2 in de lucht aangezien het evenwicht van de reacte (1) naar links verschuift. Maar zoals voorheen beredeneerd is het onwaarschijnlijk dat meer CO2 de oorzaak is van de opwarming. Veel eerder is het de opeenhoping van extra zouten in het water dat veroorzaakt dat warmte in de oceanen vast gevangen wordt. Ook weten we dat organische verontreinigingen die op het water liggen, de uitstraling van water kan beïnvloeden, waardoor er dus ook meer hitte in het water blijft zitten.

Hartelijke groeten,

Henry

 

***

Wat doen we tijdens lockdown en avondklok?

Tip! Climategate.nl heeft rijke archieven. Klik in de bovenbalk van de hoofdpagina voor alle vaste auteurs en hun honderden bijdragen. En klik even daarnaast voor onze verzameling video’s.