De ijzeren driehoek Catastrofes zijn hoe dan ook niet aan de orde, hetgeen de CAGW-hypothese onaannemelijk maakt. OpwarmingEen bijdrage van Jeroen Hetzler.

Onlangs werden wij opgeschrikt, ik neem althans aan dat dit de bedoeling was, door het volgende bericht:

Van alle sterftegevallen door hitte in Nederland, kan nu al bijna eenderde worden toegeschreven aan klimaatverandering. Jaarlijks gaat het om bijna 250 doden.

Bron en Bron.

Moet ik nu in paniek raken?

William Briggs uit scherpe kritiek op dit onderzoek waaraan het RIVM ook heeft bijgedragen:

To properly measure deaths caused by heat, we’d search death records for those deaths in which heat is mentioned as at least a contributing cause, and the investigate the circumstances. The authors did not do this. […] The weakest, least convincing, and even wrong approach would be to correlate daily deaths and daily temperatures. Everybody knows (or claims they know) correlation does not equal causation. To imply causation by correlation is therefore wrong. It is wrong because the correlation may be spurious, misleading, and so on. It is also wrong because we would have the strongest correlation in winter, and we’d conclude cold causes more deaths because of the strong correlation between lower temperatures and higher deaths. Curiously, the authors limited their view to the “warmest four consecutive months in each location” and ignored times when deaths peak.

Bron.

Wat is de bedoeling van het RIVM? Het bericht klinkt nogal suggestief, met name in de woorden ‘nu al’. Immers, klimaatverandering is hier bedoeld als opwarming, opwarming zelf is in het huidige tijdsgewricht bedoeld als overwegend door menselijke CO2-emissie veroorzaakt en bovendien ongeschreven bedoeld als CAGW-hypothese (vermeend door mensen veroorzaakte catastrofale opwarming). Ik waag mij te verstouten tot deze observaties. Laten wij vaststellen dat wat feitelijk juist is, namelijk weldadige opwarming na een eeuwenlange periode van ijzige kou, Kleine IJstijd geheten. Feitelijk juist is verder dat ook CO2 van menselijke oorsprong enige invloed heeft op opwarming. Hoe groot die invloed is, is niet precies bekend, maar het wordt steeds aannemelijker dat deze op zijn best marginaal is. Zie bijvoorbeeld

Bron en Bron en Bron.

Catastrofes zijn hoe dan ook niet aan de orde, hetgeen de CAGW-hypothese onaannemelijk maakt. Wat opvalt is dat een dergelijk bericht als dat van het RIVM wel past in het totaal van decennialange eenzijdige berichtgeving, propaganda zo u wil, om de geesten rijp te maken voor ingrijpende voor belanghebbenden lucratieve maatregelen. Ruim 75% van de Nederlanders lijkt nu te geloven in een aanstaande catastrofale opwarming. Dit, tezamen met de 97%-consensus propaganda, de gefaalde hockeystickgrafiek van Mann c.s. en termen als klimaatcrisis, -noodtoestand zelfs en Kaag’s ‘Do or die’, brengt de aannemelijkheid van de CAGW-hypothese wetenschappelijk – en dit is waar het toch om gaat – niet dichterbij, maar leiden de aandacht af. Misleiden zelfs.

Feitelijk juist is tenslotte dat klimaatverandering van alle tijden is. Mevrouw Valerie Trouet toont ons dit aan in haar boek ‘Wat bomen ons vertellen’. De geschiedenis geeft talloze voorbeelden. Er is niets nieuws onder de zon. Al met al is geen onderscheid te maken tussen doden door gemiddelde hittestress en die specifiek door opwarming die evenzeer van natuurlijke oorsprong kan zijn. Niet voor niets trekken vele ouderen naar het zonnige zuiden voor weldadige warmte met soms wel 20!! graden C boven de koude vaderlandse wintermaanden en de politieke grens van die verschrikkelijke 2 graden opwarming. Ik heb genoten daar toen wij daar met ons zeilschip lagen.

Jammer dat het RIVM zichzelf als het zoveelste gerenommeerd wetenschappelijk instituut onderwerpt aan de eredienst voor de klimaatmoloch.

De ijzeren driehoek Catastrofes zijn hoe dan ook niet aan de orde, hetgeen de CAGW-hypothese onaannemelijk maakt. Opwarming

Hendrick Avercamp, Winterlandschap bij IJsselmuiden. 1600-1634 (Musée d’Art et d’Histoire., Genève).

De fout/onvolledigheid die het RIVM met dit bericht begaat is dat het kwaad in de kou schuilt, niet in warmte. De temperatuur daalde wereldwijd na de Middeleeuwse Opwarming (800-1400) met een kleine 2 graden C: de Kleine IJstijd. Tijdens de Kleine IJstijd waren er tienduizenden doden te betreuren door weersextremen, hongersnood en kou. Mensen vroren dood op straat. Een beschrijving hiervan vindt men in het boek van Phillip Blom Opstand van de Natuur.

Hoe funest kou is, laat deze studie zien met als conclusie:

But look closely, and 7.3% of deaths were due to the cold and only 0.4% were due to the heat.

Bron.

Men ziet dat koude 18 maal dodelijker is dan warmte. Het beeld dat het RIVM schetst is eenzijdig, daar de factor koude niet wordt genoemd. Een wetenschappelijke omissie. Noem het vooroordeel. Uit alles blijkt tevens dat er eigenlijk niets aan de hand is. Weldenkende lieden vragen zich dus begrijpelijkerwijs af waar die verschrikkelijke opwarming nou toch blijft. En met recht en reden stellen zij deze vraag. Zie voor sprekende afbeeldingen hier. Waar is het RIVM dus mee bezig? Is dit instituut nu ook al verstrikt geraakt in de tentakels van de kongsi van zakenlieden en machtswellustelingen, bekend als het Klimaat Industrieel Complex? Ik constateer in het 250 doden-bericht een weinig verheffende poging de burger de beoogde angst in te boezemen. Het platte genoegen van het klimaat-Janhagel dat het slijk der aarde, status en macht onder het mom van planeet redden binnen bereik heeft gekregen. Met als gevolg de ijzeren driehoek

De ijzeren driehoek Catastrofes zijn hoe dan ook niet aan de orde, hetgeen de CAGW-hypothese onaannemelijk maakt. Opwarming

Jeroen Hetzler.

Bron.

Stuitend om zich hiertoe te verlagen en de eigen wetenschappelijke integriteit zo te grabbel te gooien. Wij weten inmiddels dat de ijzeren driehoek verworden is tot de gouden driehoek, daar het verdienmodel berust op Staatsgarantie in de vorm van door belasting gefourneerde subsidies. Geld is de enige factor die het klimaatbeleid bepaalt. Er valt goud geld aan te verdienen. Een platte en vooral immorele bezigheid.

Ceterum censeo Legem Climae delendam esse.

(Overigens ben ik van mening dat de klimaatwet moet worden vernietigd).