Foto: Shutterstock.

Van een onzer correspondenten.

Maar liefst 39 procent van alle CEO’s en 43 procent van alle commissarissen wereldwijd verwacht dat hun organisatie de strategische doelstellingen voor 2024 niet gaat halen. Dit blijkt uit internationaal onderzoek onder 2.320 CEO’s en 836 commissarissen waarvan 83 uit de Benelux, uitgevoerd door executive search en leadership consultancy firma Heidrick & Struggles. De belangrijkste reden voor het gebrek aan vertrouwen onder de ondervraagden is het onvermogen van hun organisatie om de meest prangende uitdagingen het hoofd te bieden. Volgens hen zijn dit: economische onzekerheid (63 procent), geopolitieke spanningen (40 procent) en het aantrekken en behouden van personeel (33 procent). Slechts tien procent noemt klimaatverandering als belangrijkste issue in 2024.

Is er sprake van klimaatvermoeidheid in het bedrijfsleven?

Na de klimaattop in Glasgow in 2021 was er nog volop optimisme in de toppen van het bedrijfsleven. Zo vond toen maar liefst 75 procent dat klimaatverandering zeer belangrijk was voor het strategische succes van hun onderneming, 63 procent waren ook ‘op de hoogte’ van de strategische risico’s die vermeende klimaatverandering met zich mee zou kunnen brengen en 72 procent was toen nog van mening dat het eigen bedrijf de klimaatdoelen kon halen. Is er sprake van klimaatvermoeidheid in het bedrijfsleven? Het onderliggende politieke sentiment in veel landen lijkt ook te verschuiven naar klimaatrealisme in plaats van ongebreideld alarmisme.

Naast ‘werving en selectie’, ‘geopolitieke spanningen’ en ‘economische onzekerheid’ worden ook de ‘bedrijfscultuur’ (25 procent), ‘cybersecurity’ (23 procent) en ‘kunstmatige intelligentie’ (22 procent) als belangrijke issues voor het aankomende jaar genoemd. Opvallend genoeg ziet slechts tien procent van alle ondervraagden nu de gevolgen van klimaatverandering als grootste uitdaging. Nog maar veertig procent van hen is overtuigd dat de gevolgen van klimaatverandering voor hun organisatie behapbaar zullen zijn.

***

Bron o.a. hier,

***