Enorme regionale klimaatverschillen temperatuur aarde hittegolf De hitte in de VS en in Canada wordt veroorzaakt door hogedrukgebied.Een bijdrage van Ap Cloosterman.

Met commentaren van André Bijkerk, Jeroen Hetzler en Eric Blondeel en een bijdrage van Wouter Keller.

 

 

De kranten van eind juni 2021 berichten over abnormale regionale klimaatverschillen:

● Historische hittegolf in westen Canada en USA. Zie hier.
● Tientallen doden door extreme hittegolf in westelijk Canada. Zie hier.
● In India worden zelfs de nachten ondraaglijk. Zie hier.
● Siberië kampt al maanden met uitzonderlijk hoge temperaturen: “25,4 graden, terwijl het gemiddeld 0 graden is”. Zie hier.
● Zuidpool op dit moment bijzonder koud. Zie hier.
● Amerikaanse droom sterft in bloedhete woestijn: ‘We vinden maar de helft of kwart van de doden’. Zie hier.

De gemiddelde aardse temperatuur t.o.v. een 30-jarig gemiddelde

In bovenstaande figuur zijn de blauwe stippen de verschillen in maandtemperaturen t.o.v. het 30 jarig gemiddelde van 1991 t/m 2020. De rode lijn is het voortschrijdend gemiddelde over 13 maanden. De rode lijn kan nog niet verder doorgetrokken worden, omdat de laatste periode van 13 maanden nog niet compleet is. De gemiddelde temperatuur over de maand juni 2021 wijkt niet af van het 30 jaar gemiddelde. Het gebiedt de eerlijkheid dan ook om op te merken, dat in deze grafiek niet de regionale extremen zijn terug te vinden.

Eind juni 2021 hebben zich extreme hittegolven voorgedaan, die niet in deze grafiek af te lezen zijn. Deze extremen zijn wel doorslaggevend voor de vaststelling, dat er wel degelijk sprake is van een, zij het regionale, klimaatverandering. De klimaatalarmisten maken er onmiddellijk gebruik van om CO2 hiervoor verantwoordelijk te stellen.

Het zoeken naar oorzaken op het internet levert echter slechts geringe en onvoldoende informatie op:

De hitte in de VS en in Canada wordt veroorzaakt door een niet wijkend hogedrukgebied op de Grote Oceaan. Het blijft langere tijd op een vaste plek liggen en werkt in dat gebied als het ware als een deksel op een pan, waaronder de warmte gevangen blijft. De wind, die door dit hogedrukgebied wordt veroorzaakt, in combinatie met de windstijging in de hoge Rocky Mountains met daarna dalende luchtbewegingen heeft tot extreme warmte in de bovenlucht geleid. Dalende lucht warmt op. De felle zon doet de rest. Amerikaanse en Canadese meteorologen spreken van een zogeheten Heat Dome, vrij vertaald: een hittekoepel. De hitte wordt meegesleurd door een wervelende straalstroom en arriveerde uiteindelijk in het westen van Canada en USA.

Bron hier.

Het wil er bij mij niet in, dat de geringe hoeveelheid CO2 in onze atmosfeer (420 ppm = 0,042%) deze grote regionale verschillen en hoge temperaturen kan veroorzaken.

Bovenstaande uitleg met daarbij CO2 als boosdoener aan te merken, is voor mij niet acceptabel. Het is duidelijk, dat de klimaatwetenschappers er ook geen raad mee weten. Mijn theoretische opvatting neigt naar een totaal andere richting. Maar eerst wat meer toelichting op enkele verschijnselen, die hierbij een rol spelen:

Magnetisch veld van de Aarde

Rondom de Aarde bevindt zich een magnetisch veld. Het aardmagnetisch veld ontstaat door een mengsel van vloeibaar ijzer en nikkel, dat in het binnenste van de Aarde om een vaste kern draait. Doordat de Aarde draait, beweegt deze vloeistof om de vaste kern heen, waardoor een magneetveld ontstaat. Dit is vergelijkbaar met een dynamo.

Enorme regionale klimaatverschillen temperatuur aarde hittegolf De hitte in de VS en in Canada wordt veroorzaakt door hogedrukgebied.

Het aardmagnetisme treedt uit bij de Zuidpool om via een ring om de Aarde bij de Noordpool weer in te treden:

Enorme regionale klimaatverschillen temperatuur aarde hittegolf De hitte in de VS en in Canada wordt veroorzaakt door hogedrukgebied.

Een straalstroom is een zeer sterke wind die in de regel op 9 à 10 kilometer hoogte waait. Weerkundigen spreken van een straalstroom als de wind op die hoogte een snelheid heeft van meer dan 100 kilometer per uur (windkracht 11 of meer). Regelmatig worden hogere windsnelheden bereikt van meer dan 350 kilometer per uur. De straalstroom is gemiddeld enkele duizenden kilometers lang, enkele honderden kilometers breed en slechts een paar kilometer in dikte.

Commentaar van Eric Blondeel:

“Het magnetisch veld van de Aarde is een statisch veld net zoals van een permanente magneet. De gedachte van een rotatie die je in de tekst invoert is niet nodig want generatie levert een spanning die hier niet aan de orde is

Door het feit dat je een permanente magneet hebt heb je een noord- en een zuidpool. Tussen de polen heb je theoretisch geen magneetveld, omdat de magneet zelf daar de veldlijnen geleid. Dit is mede een verklaring waarom tussen de polen lage veldsterkten voorkomen.

De straalstroom is een vortex die gegenereerd wordt in de interface tussen warme en koude lucht. Warme lucht stijgt en creëert een lagere druk, koude lucht daalt en creëert een hoge druk. Daardoor meandert de straalstroom tussen hoge en lagedrukgebieden en is een gesloten kring rondom de Aarde. De vortex omtreksnelheid wordt bepaald door de temperatuurverschillen. Wat u in uw tekst naar mijn vermoeden bedoelt is een laterale luchtstroom die zich beweegt in het centrum van de straalstroom; een verschijnsel dat zich ook voordoet in de kern van een tornado”.

Zonnewind

De Zon zendt geladen deeltjes uit in de vorm van de Zonnewind. Deze Zonnewind heeft een snelheid van 1,08 tot 2,16 miljoen km/uur. Door het aardmagnetisme worden deze geladen deeltjes rondom de Aarde meegesleurd en treden bij de Noordpool en Zuidpool in onze atmosfeer binnen waar ze door botsingen met Zuurstof- en Stikstof-moleculen het poollicht veroorzaken.

Het aardmagnetisme zorgt er voor, dat de zonnewind om de Aarde afbuigt en sleurt daarbij de kosmische straling vanuit de ruimte met zich mee. Hoe sterker het aardmagnetisme hoe meer zonnewind en kosmische straling om de Aarde afbuigt.

Het aardmagnetisme neemt af

Op diverse plekken op Aarde is het aardmagnetisch veld zo goed als verdwenen en uit nieuw onderzoek blijkt dat de afname van het veld nog veel sneller gaat dan gedacht. Sinds men rond 1830 systematisch metingen aan het aardmagneetveld doet, is de magnetische veldsterkte met 10 tot 15% afgenomen en over de afgelopen 2000 jaar met 35 procent. Een sterk verminderd magnetisch veld betekent dat er meer straling van geladen deeltjes onze atmosfeer kan binnendringen.

Enorme regionale klimaatverschillen temperatuur aarde hittegolf De hitte in de VS en in Canada wordt veroorzaakt door hogedrukgebied.

Zie hier.

Op de bovenstaande kaart is te zien waar op Aarde het magnetisch veld nog sterk is (rode kleur) en waar het zo goed als niet meer bestaat, zoals boven de Grote Oceaan (blauwe kleur). Vanaf grote hoogte tot aan het wateroppervlak van de Grote Oceaan kunnen dus geladen deeltjes uit de Zonnewind en de Kosmos plaatselijk doordringen. In de zuidelijke Atlantische Oceaan is voor een oppervlak van 8 miljoen sq.km het aardmagnetisme verregaand gereduceerd.

Als de satelliet Hubble over dit gebied vliegt wordt de gevoelige apparatuur door NASA uitgeschakeld: elektrisch geladen deeltjes kunnen namelijk ook schade aan instrumenten veroorzaken.

De verwachting is, dat over 1500 jaar het aardmagnetisme tot nul is gereduceerd en dan heeft de zonnewind met daarbij de kosmische straling vrij spel op onze Aardkloot. De mode zal dan zijn: ruimtepakken.

Tenslotte proberen we om in de volgende paragraaf duidelijk te maken, dat dit verschijnsel de oorzaak kan zijn van de plaatselijke extreme opwarming boven de Grote Oceaan.

Extreme opwarming in de hogere atmosferische lagen (Ionosfeer)

Enorme regionale klimaatverschillen temperatuur aarde hittegolf De hitte in de VS en in Canada wordt veroorzaakt door hogedrukgebied.

Bron: Astronova.nl

De elektronen uit de elektromagnetische straling van de Zonnewind en daarmee ook van de straling uit de Kosmos, welke ongehinderd kunnen doorstromen door de afwezigheid van het aardmagnetisme, worden ingevangen door de Ionosfeer, waardoor er een spanningsverschil ontstaat tussen de Ionosfeer en de Aarde. Er heeft zich een condensator gevormd en er kan een spanningsverschil van 500.000 Volt ontstaan.

Dit spanningsverschil ontlaadt zich als bliksem en de warmte hiervan verplaatst zich richting Aarde in de vorm van Sprites.

De vergelijking met de aardse bliksem ontladingen:

Het voltage van een bliksemontlading kan 20 tot 100 miljoen volt bedragen; de stroomsterkte kan tot 20.000 ampère oplopen, waarbij een kerntemperatuur wordt bereikt van ongeveer 30.000 Celsius, een temperatuur die ongeveer 6 maal hoger is dan die van het oppervlak van de zon. De duur van de ontlading is kort, ongeveer 1 tot eenduizend van een seconde.

Red Sprites en extreme opwarming

De eerste observaties dateren uit 1886. In Nederland zijn voor het eerst in 2014 waargenomen door studenten van de faculteit Technische Natuurkunde TUE.

Enorme regionale klimaatverschillen temperatuur aarde hittegolf De hitte in de VS en in Canada wordt veroorzaakt door hogedrukgebied.


Eerste kleurafbeelding van Red Sprites in juli 1994 (via Wikipedia).

Sprites zijn elektrische ontladingen boven buienwolken en kunnen naar beneden, gezien vanaf de Aarde, een hoogte bereiken van 95 kilometer. Ze zijn zichtbaar als rood-oranje, zwakke, lichtgevende flitsen die zeer kort duren, maar weliswaar voor het blote oog zichtbaar zijn. De temperatuur in een ontlading kan oplopen tot 30.000 graden Celsius. De breedte van zo’n Sprite verschilt en kan oplopen tot zelfs 100 km.

In de ionosfeer heerst een ijle lucht, zodat de warmtecapaciteit flink lager is dan in de aardse lucht. Toch is de warmtecapaciteit van dien aard dat door de Sprites flink wat warmte wordt overgedragen naar de troposfeer (de luchtlaag vlak boven de Aarde). De warmtecapaciteit van lucht is afhankelijk van het aantal aanwezige moleculen (N2 en O2) oftewel de heersende druk. De ontlading vindt plaats in de mesosfeer waar een druk heerst van 0,01 tot 0,1 mb t.o.v. 1000 mb aan het aardoppervlak (troposfeer). Dat betekent, dat er vanuit de Sprite een hoeveelheid warmte naar de troposfeer kan worden doorgegeven met een temperatuur van tenminste 300⁰ Celsius.

Dit proces zou een verklaring kunnen zijn voor de uitzonderlijke opwarming boven de oceaan en waarbij dus vervolgens door straalstromen de warmte wordt verplaatst naar de getroffen gebieden. Het is een natuurlijke oorzaak, waar de mens geen vat op heeft en zeker niet wordt veroorzaakt door de emissie van CO2 en adaptatie (maatregelen tegen de gevolgen) dus de enige oplossing biedt.

Mijn geschetste opvatting over de oorzaak van de extreme opwarming is zeker niet leidend, maar een poging om de werkelijke oorzaak boven water te krijgen. Dit artikel is als eerste toegestuurd aan een aantal klimaatsceptici. De heren Bijkerk, Hetzler en Blondeel hebben hierop als volgt gereageerd.

Commentaar van André Bijkerk:

“Met waardering voor het vele werk wat in dit soort research zit, wil ik toch wat kanttekeningen plaatsen. De achterliggende doelstelling is duidelijk om alternatieven aan te reiken voor de al te afgezaagde broeikashype als oorzaak voor de hittegolven. Maar de wetenschappelijke methode gaat primair over falsificatie en niet over de presentatie van alternatieve ideeën; dat geeft uiteindelijk alleen maar verkeerde discussies. Het moet voldoende zijn om aan te tonen dat het broeikaseffect niet werkt, zoals de alarmisten willen en dat is uit en te na gedaan. Bijvoorbeeld theoretisch door Witteman en Van der Beemt en in de praktijk door de metingen van Seim en Olsen. We zouden ons moeten concentreren op meer uitwerking daarvan. Immers het maakt niet veel meer uit wat nu wat veroorzaakt in het klimaat en weer, wanneer het absoluut uitgesloten is dat CO2 de dader kan zijn.

Dat gezegd hebbende, is er een legitieme reden om ons op te winden over recente hittegolven? Wat is er aan de hand? De extreem meanderen straalstromen brengen inderdaad veel tropische lucht naar polaire gebieden en omgekeerd meer arctische lucht naar lagere breedtes. Omdat er veel meer tropen is dan poolgebied is het netto-effect opwarming en hittegolven. Klaar. Wat dan de oorzaak is van dat meanderen? We weten het niet maar we weten wel dat het de CO2 in elk geval niet is.

Een woord nog over dat aardmagnetisme. Je kunt natuurlijk allerlei hypotheses formuleren, maar feit is dat het aardmagnetisme in het huidige Brunhes Chron regelmatig grote excursies heeft vertoond en voor enige duizenden jaren in elkaar klapte, zonder dat dit aantoonbaar tot grote invloeden op weer, klimaat of leven heeft geleid. Zie bijvoorbeeld hier. Hierin komen woorden als climate en extinction niet voor. Het laat zich aanzien dat dergelijke gebeurtenissen zonder veel zijeffecten plaats hebben.”

Commentaar van Jeroen Hetzler:

Ik moest denken aan het spaarzaamheidsprincipe van Ockham:

Ockhams scheermes (Latijnlex parsimoniae, de wet van de spaarzaamheid) is de stelling dat de hypothese gekozen moet worden die de minste aannames bevat en de minste entiteiten veronderstelt, wanneer er verschillende hypotheses zijn die een verschijnsel in gelijke mate kunnen verklaren. Het is een principe uit de kennistheorie dat wordt toegeschreven aan de 14e-eeuwse Engelse filosoof Willem van Ockham, een franciscaner monnik.

Het houdt in dat men niet het bestaan van iets moet veronderstellen als onze ervaringen ook op een andere manier kunnen worden verklaard; in het Latijn: Entia non sunt praeter necessitatem multiplicanda: “Men moet de zijnden (gepostuleerde objecten binnen een hypothese) niet zonder noodzaak verveelvoudigen”. Zie hier.

Ik vermoed dat jouw explicatie van die Canadese hittegolf hiervan een voorbeeld is. Er moeten naar mijn mening meer aannames worden gedaan dan noodzakelijk. Ik vrees inderdaad dat de verklaring veel simpeler is, namelijk alarmistisch geneuzel, bangmakerij. Het spitwerk voor het weerwoord moet jou inmiddels hebben ontvangen, met veel dank. Wij worden dag in dag uit bedonderd met verhalen dat wat nu gebeurt allemaal zonder weerga is. Onzin. Op zijn best gemakzucht van die kant. Dat spitwerk zal n.m.m. ongetwijfeld veel meer aanspreken. Huiswerk voor jou, jonge vriend, dunkt me waarvoor bij voorbaat dank.

Commentaar van Eric Blondeel:

Ik heb me nog niet verdiept in de warmtegolven, maar als ik me niet vergis zijn daar studies over die aantonen dat het in het verleden erger was. Ik heb even gezocht.

(Ik vergat de warmte eilanden te vermelden die ontstaan door stedelijke agglomeraties en beton. Op heel wat plaatsen waar temperaturen gemeten worden zijn deze in warmte eilanden terecht gekomen, bijvoorbeeld de vliegvelden vroeger en nu, dat zijn juist plaatsen die veel gebruikt worden, dit kan oorzaak zijn dat temperaturen tot 6°C te hoog gemeten worden.)

Gemis van de achtergrond voor het “normaliseren “van de temperatuur records waardoor die geloofwaardigheid missen. Zie hier.

Een bijdrage van Tony Heller. Zie hier.

Hitte afkomstig van stedelijke warmte eilanden door warmte opname door asfalt en beton. Zie hier.

National Public Radio. Zie hier.

Het “All Things Considered“-programma van NPR beweert dat klimaatverandering leidt tot een toename van hittegolven, droogte en bosbranden. Met behulp van veronderstellingen in plaats van gegevens presenteert NPR geen wetenschappelijk bewijs om zijn bewering te staven dat hittegolf, droogte of bosbranden moeten worden veroorzaakt door klimaatverandering. Klimaat- en weergegevens van de overheid bewijzen echter dat de bewering van NPR onjuist is.

Tientallen prominente media hebben de afgelopen dagen verhalen gepubliceerd waarin wordt beweerd dat klimaatverandering bosbranden en een dodelijke hittegolf veroorzaakt. Objectieve gegevens tonen echter aan dat er geen toename is in beide, omdat de Aarde bescheiden opwarmt. Zie hier en hier.

Wanneer hogedruksystemen zoals deze over een gebied bewegen, wordt de lucht naar het oppervlak getrokken waardoor deze wordt samengeperst, waardoor de temperatuur toeneemt.

Hoe langer de “warmtekoepel” over een gebied blijft, hoe het over het algemeen met elke dag warmer wordt totdat de high weg beweegt of verzwakt. Dit komt omdat er weinig vermenging van lucht is die anders warmteophoping aan het oppervlak zou voorkomen.

Een bijdrage van Wouter Keller:

Aan de met de Canadese bevolking empathisch meelevende Kuipers Munneke werd gevraagd naar de oorzaak van hittegolf.

“De hoge temperaturen zijn voor Canada een absoluut record. Twee jaar terug was het bij ons veertig graden. Is er een verband?”
Weerman Peter Kuipers Munneke legt het uit:
“Het heeft alles te maken met de opwarming van de aarde.”

De ontdekking van de ‘Blob’ wordt op naam geschreven van Nicholas Bond, staatsklimatoloog van Washington, toen in de herfst van 2013 een grote cirkelvormige zeewatermassa niet afkoelde zoals verwacht, en het veel warmer bleef dan de gemiddelde normale temperaturen voor die locatie en dat seizoen.

Bond, bedacht de term “The Blob”, voor dit fenomeen. Eerder werd gemeld dat de Blob 800 km breed en 91 m diep was. Later breidde ‘de Blob’ zich uit en bereikte een grootte van 1600 kilometer lang, 1600 kilometer breed en 91 meter diep in de maand juni 2014.

Wanneer gedurende het voorjaar de hoeveelheid licht voldoende toegenomen is, zal het fytoplankton, wanneer er voldoende voedingsmiddelen, en niet al te veel vijanden aanwezig zijn, snel gaan groeien. Een verschijnsel dat bekend staat als de voorjaarsbloei.

Bij min of meer rustige meteorologische condities gedurende het voorjaar en de zomer zal vaak een dichtheidsstratificatie ontstaan. De bovenste waterlaag zal relatief warm worden door het ingestraalde zonlicht waardoor de dichtheid van het water afneemt. Door de ongelijke dichtheid onder en boven het scheidingsvlak van warm en koud water zal verticale turbulente menging sterk onderdrukt worden. Met als gevolg een zeer ondiepe “mixed layer”, die snel kan worden opgewarmd door zonnestraling. Wanneer dan ook nog voldoende voedingsstoffen aanwezig zijn is dit een ideale omgeving voor de ontwikkeling van algen.

Zie hier.

Enorme regionale klimaatverschillen temperatuur aarde hittegolf De hitte in de VS en in Canada wordt veroorzaakt door hogedrukgebied.

Ap Cloosterman.

Tot slot

Ik zou het zeer op prijs stellen om meer commentaar of een andere hypothese te mogen vernemen en dit zou ik dan in een vervolg artikel kunnen opnemen.

De reacties op Climategate.nl zijn vaak afwijkend van het onderwerp en leiden zeker niet tot voldoende duidelijkheid. Ik reken ook op commentaar van klimaatalarmisten.

Graag uw reactie naar apcloos@gmail.com

***