Tirannie van onkunde mensen met ruggengraat op sleutelposities wakker worden en de tirannie van Timmermans kunnen/willen/durven tegenhoudenEen bijdrage van Jeroen Hetzler.

“Professor Richard Lindzen of MIT University, one of the world’s leading experts on atmospheric physics, had these extraordinary words: ‘Carbon control is a bureaucratic dream. If you control carbon, you control life.”

Dit lijken mij verstandige en ware woorden

Nu de stofwolken na de presentatie van de Green Deal enigszins zijn neergedaald, lijkt het mij goed om het geheel vanuit een andere invalshoek te bekijken. Ap Cloosterman schreef eerder een aanbevelenswaardig artikel over de meer technisch-feitelijke implicaties.

Mij bekruipt al langer de gewaarwording te maken te hebben met lieden die elke greep op de realiteit kwijt te zijn geraakt. Wanneer ik de presentatie door Von der Leyen van het EU-klimaatproject Man on the Moon vergelijk met datzelfde streven van de NASA en de VS-regering destijds onder Kennedy, dan valt een wereld van verschil op.

NASA was het toonbeeld van doelgerichtheid, planmatige en projectmatige aanpak door bevlogen zeer gekwalificeerde wetenschappers en ingenieurs. Het contrast met de Green Deal kan niet groter zijn. De Green Deal ontbeert elk vorm van rationaliteit, elke vorm van planmatigheid, projectmatigheid, regie en besef van de aantoonbaar te verwachten negatieve gevolgen voor de Europese maatschappij. Kortom, het wanproduct uit de koker van lieden die slechts door hun uit medelijden gegunde positie in de illusie verkeren toch nog iets te kunnen betekenen. Ofwel een ongezonde hunkering naar status nastreven.

Von der Leyen stond immers niet bekend om haar successen. Over Timmermans kan eender worden gesteld. Beiden hebben zogezegd niet bepaald het zwarte garen uitgevonden. Dit geldt met name voor Timmermans. Zijn met gezwollen apocalyps doordrenkte fanatisme verhoudt zich recht evenredig met de onzin die hij debiteert. Hij lijkt te geloven dat hij wetenschappelijke feiten verkondigt. Maar juist bij uitstek op hem is van toepassing: Het Latijnse spreekwoord Quod gratis asseritur, gratis negatur betekent “Wat vrijelijk wordt beweerd, mag vrijelijk worden genegeerd.” Kortom, hij pleegt slechts gratuite, maar loze, apocalyptische beweringen te debiteren waarbij hij in Kaag zijns gelijke trof.

Dit fanatisme etaleert opzichtig zijn gênant gebrek aan geschiktheid. Alleen, het is wel een gevaarlijk gebrek aan geschiktheid, gezien zijn machtspositie binnen de EU. Als EU-ingezetene word ik besprongen door bezorgdheid over de krankzinnige maatregelen die dit doldrieste onbenul heel Europa aan de bedelstaf zullen brengen en onze maatschappij totaal zullen ontwrichten. Waarom zouden wij EU-ingezetenen zich deze waanzin moeten laten welgevallen? Slechts burgerlijke ongehoorzaamheid staat te beschikking, nu alle democratische en juridische paden zijn afgesneden. Timmermans heeft niet het recht onze welvarende maatschappijen te verwoesten, onze boeren en vissers te terroriseren. Hij verkeert ook niet in de positie om dit te kunnen afdwingen. Het doet dan ook deugd te constateren dat de Polen en Hongarije maling hebben aan Timmermans.

Vanwege zijn onkunde, probeert Timmermans de wetenschap in te passen in zijn narratief in plaats van andersom zoals behoort. Hij maakt zich er des te ongeloofwaardiger mee. Door zijn onkunde laat Timmermans ook de wetenschappelijke onzekerheden in de klimaatwetenschap weg. Hij kiest liever voor de eenvoud van de infantiele stelligheid die hij zelf nog kan begrijpen. Ik las in een artikel in EW de volgende toepasselijke zinsnede:

Kennelijk kan intellectuele bloedarmoede heel goed samengaan met onovertroffen baantjesjagerij. ‘Der Wille zur Macht’, maar dan zonder hersens: het blijkt in de praktijk een succesrecept van jewelste.

Dit moet dus worden gestopt. Timmermans waant zich thans in zijn ‘finest hour’ zoals Churchill was in 1940 na de luchtslag om Engeland. Timmermans is hierbij vergeleken een geestelijke dwerg, omdat hij geen idee heeft hoe hij een groot project moet leiden. Dit kan hij ook niet, te vervuld van zichzelf als hij is. De dwerg van Brussel die iedereen zou moeten negeren. Het beeld dat hij nu oproept is er een van de EU-burgers met apocalyptische onzin de stuipen op het lijf te jagen om ze vervolgens financieel te beroven en ook nog van hun beroep als boer of visser te beroven.

Timmermans is een levensgevaarlijke dweper, die moet worden afgestopt in de uitvoering van zijn plannen die Europa op het wereldtoneel zullen wegvagen. De ironie kan bovendien niet groter zijn, daar er niet in de verste verte sprake is van een klimaatcrisis. Deze zogenaamde klimaatcrisis is ook weer zo’n gratuite bewering zonder enig bewijs.

Dit past daar wel bij:

De tweede ontwikkeling die zich volgens Kinneging de laatste decennia heeft voltrokken, is ‘dat er een links-liberale meerderheidsmening is ontstaan die steeds minder tegenspraak duldt’. Maar de burgermoed die enkelingen als Peter R. de Vries aan de dag leggen, wordt een steeds schaarser goed, vreest Kinneging. ‘Mensen willen alleen met gelijkgestemden verkeren en vermijden vervolgens elke stellingname die in de groep niet lekker ligt. Dat is te gevaarlijk.’

Bron.

Tja, dit geldt zeker voor verzet tegen het klimaatalarmisme van links. We hoeven ons maar het gebral van Klaver en Kaag in herinnering te brengen. Ook hún onkunde spat er vanaf waardoor zij onze maatschappij grote schade toebrengen.

Het is een ongehoorde menselijke en ook religieuze aanmatiging om te geloven, dat je door aan een paar CO2-instelknoppen te draaien, aangenaam weer of een stabiel klimaat kan herstellen of zelfs kan “creëren”.

Klaus-Eckart Puls.

Tirannie van onkunde mensen met ruggengraat op sleutelposities wakker worden en de tirannie van Timmermans kunnen/willen/durven tegenhouden

Jeroen Hetzler.

Zij mogen niet serieus te worden genomen. Ook dit zou onderdeel van het verzet tegen het alarmisme moeten zijn. Men kan zich verzetten door alles op dit terrein vanuit Brussel te negeren. Hoe simpel kan het zijn. Inderdaad, het is dringend gewenst dat mensen met ruggengraat op sleutelposities wakker worden en de tirannie van Leyen en Timmermans kunnen/willen/durven tegenhouden.

Conclusie: er is geen reden om gehoor te geven aan de plannen van Timmermans en Von der Leyen. Van Rutte hoeven we geen actie te verwachten. De tirannie van onkunde regeert vooralsnog.

Ceterum censeo Legem Climae delendam esse.

(Overigens ben ik van mening dat de klimaatwet moet worden vernietigd).

***