Opwarmingsobsessie en CO2 heeft naar de oprichting van het IPCC en zijn onzalige mandaat, aan het ecologistische predicaat gekregenEen bijdrage van Jeroen Hetzler.

Zo langzamerhand krijg ik het beeld dat onze hele maatschappij in alles doordenkt is van de catastrofale opwarmingsobsessie en CO2. Er lijkt geen ontkomen meer aan deze hersenspoeling. Het absurde is dat de burgers dit gelaten als een onontkoombaar fenomeen van het dagelijks leven lijken te accepteren, iets wat het niet is.

Je kunt vrijwel geen nieuwsuiting, natuurprogramma, reclame of supermarktaanbieding tot je nemen, of het gaat over CO2 alsof dat zo belangrijk is. Dit is het niet … en zal het ook nooit worden, behalve dan voor plantengroei. Waterdamp is veel belangrijker. Zeker is inmiddels bovendien dat het effect van CO2 onbeduidend is.

CO2 heeft in aanloop naar de oprichting van het IPCC en zijn onzalige mandaat, van meet af aan het ecologistische predicaat gekregen als zijnde een gevaarlijk gas. Elk bewijs daartoe ontbrak toen en ontbreekt nog steeds tot op de dag van vandaag, al doet het IPCC nog zo zijn best om dit met nepstatistiek te verdoezelen.

Wat in de jaren na de oprichting gebeurde, is kenmerkend voor groepsdenken met bijbehorende zondebok en de nimmer aflatende klimaatpropaganda die door vele kritiekloze media dagelijks over ons wordt uitgestort. Zelfs weermannen- en vrouwen wanen zich klimaatexperts. In hun radeloosheid over het uitblijven van dat bewijs doen aanhangers van wat inmiddels een doctrine is geworden genoemd, al het mogelijke om de wetenschap aan te passen aan de gewenste feiten.

Recente voorbeelden hiervan vormen de watersnood in Limburg, Duitsland en België, en de Canadese hittegolf. Incidenten worden voor het gemak tot trend verklaard om deze in te passen in de nimmer aflatende klimaatpropaganda. Van eerdere datum is natuurlijk de als frauduleus ontmaskerde 97% consensus onder de wetenschappers over de dominante menselijke invloed op de opwarming.

Helaas lijkt die onophoudelijke indoctrinatie soms zijn uitwerking niet te missen op ook zeer nuchtere wetenschappers. Zo las ik bijvoorbeeld:

Het is waar dat natuurrampen zich in de afgelopen jaren vaker voordoen. De hittegolf onlangs in Canada en in delen van de Verenigde Staten en de recente watersnood in Europa zouden met de opwarming van aarde te maken kunnen hebben. […] Dat de aarde opwarmt, staat vast. De meeste klimaatwetenschappers gaan ervan uit dat de opwarming is veroorzaakt door de mens.

Bron.

Nou nee. Natuurrampen doen zich niet vaker voor. Dat klimaatwetenschappers menen dat de mens de oorzaak is van de opwarming, is een betekenisloze bewering. Immers, velen is slechts een loos autoriteitsargument, consensus is geen wetenschappelijk bewijs. Bovendien, hoe groot acht men dan die invloed van de mens? Hierover is immers onder wetenschappers geen overeenstemming. Het is intussen aannemelijk dat er zelfs geen klimaatprobleem bestaat.

Dit laatste lijkt mij een gezond tegenwicht tegen de steeds verder oplopende hysterie der klimaatradelozen als Timmermans, Klaver, Kaag en Minnesma. Vooral deze laatste is er met haar gelamenteer als eerste in geslaagd activistische rechters naar haar hand te zetten. Ook hier is immers zonder kennis van zaken sprake van aanpassing van wetenschap, hier rechtspraak, aan het gewenste doel. De rechter beroept zich op eigen aannames die echter niet door feiten worden ondersteund. Immers, het bewijs ontbreekt zoals eerder vastgesteld. Dat fatsoenlijke rechtsgang hier aldus zoek is geraakt behoeft dan ook geen betoog, maar de gehersenspoelde wetgevende macht laat zich deze flagrante schending van het recht onbekommerd aanleunen. Het moge duidelijk zijn dat van de zijde van de VVD niets meer valt te verwachten wat rechtsbescherming in dezen betreft. De burger lijkt overgeleverd aan de hang naar aanzien en erkenning van Urgenda en Milieudefensie alsmede de hebzucht van het Eco Industrieel Complex.

Wat Rutte al direct na het eerste vonnis had moeten doen, was naar de Tweede Kamer stappen en ervoor zorgen dat rechters zich niet met (klimaat)beleid bemoeien. Maar dat is niet de stijl van onze premier en dat heeft mevrouw Minnesma goed in de gaten. […] We wisten overigens al dat Urgenda niet veel op heeft met de democratie. Oprichter professor Jan Rotmans heeft meermalen gezegd dat de planeet niet te redden valt met democratische procedures.

Bron.

Tja, dat planeet redden toch en onze arme kleinkindertjes. Wat een doorzichtige morele chantage. Wel is duidelijk dat Rotmans en zijn kompanen zich met dergelijke uitspraken op een hellend vlak begeven. Alleen hun onverdedigbare fantasiedoel telt, de middelen heiligen dat ‘doel’. Kennelijk ook tirannie. Dergelijke lieden vormen, samen met Timmermans en diens GL- en D66-palladijnen een gevaar voor onze maatschappij. Dit gevaar groeit alleen maar, nu het onvermijdelijke echec van de rotzooi van windmolens, zonnepanelen en biomassa zichtbaar begint te worden.

De Duitse windenergie-industrie krijgt tegenslag na tegenslag te verduren. Er worden nauwelijks nieuwe windmolens gebouwd, en steeds meer oude windturbines worden uitgefaseerd.[…] Door “weinig wind in het voorjaar” hebben de 30.000 windturbines van Duitsland in het eerste kwartaal van 2021 bijna een derde minder elektriciteit opgewekt dan vorig jaar, zo heeft het bureau voor de statistiek bekendgemaakt. Het resultaat was de laagste productie sinds 2018. Het gat werd opgevuld door meer elektriciteitsproductie uit kolencentrales en gascentrales.

De burger wordt op alle mogelijke manieren voorgelogen en gemanipuleerd, al sinds jaar en dag:

‘Wij zijn schuldig, dus wij verdienen de rampen die op ons afkomen, tenzij wij boetedoen op aanwijzing van de predikers.’ Die predikers heten tegenwoordig Greta Thunberg, Frans Timmermans en Ed Nijpels. Behalve op onze goedgelovigheid rekenen ze vooral op ons geld. Ook dat komt bij religies wel vaker voor.

Bron (betaalmuur).

Wat een armzalige basis om een zo ingrijpend beleid te voeren als de Green Deal.

Er rest maar 1 conclusie: stoppen met die rotzooi en een einde maken aan dat tot niets leidende subsidiecircus. Er is sprake van een verdienmodel dat berust op oplichting, kromme rechtspraak, ondemocratisch handelen en hebzucht van het Eco Industrieel Complex, een ideologische denivelleringsoperatie die zijn weerga niet kent. Het klimaatbeleid kan dan ook met meer recht het Afpersingsmodel worden genoemd. Het Klimaatbeleid ontpopt zich hiermee als de grootste zwendel ooit in de Nederlandse geschiedenis.

Opwarmingsobsessie en CO2 heeft naar de oprichting van het IPCC en zijn onzalige mandaat, aan het ecologistische predicaat gekregenIk zoek daarom een deur, net als Luther 500 jaar geleden deed om bekendheid te geven aan ongenoegen en de roep om verandering. De deur van het Torentje misschien? Het NOS-journaal zal er zeker bij zijn! Geen 95 stellingen maar wel enkele op weg naar een verfrissende geestelijke en materiële! bevrijding uit de hersenspoeling van de tirannieke nepreligie die klimaatbeleid heet.

1 Er is geen klimaatprobleem.

2 Klimaatbeleid is een aanslag op onze persoonlijke vrijheid.

3 Klimaatbeleid leidt tot aanzienlijk welvaartsverlies, waarvan vooral de laagste inkomensgroepen het slachtoffer zullen worden.

4 Klimaatbeleid bedreigt een ongestoorde en betaalbare energievoorziening.

5 Klimaatbeleid bedreigt de vrije pers en de vrijheid van meningsuiting.

6 Klimaatbeleid tast de vrijheid en integriteit van de wetenschap aan.

7 Klimaatbeleid leidt tot politieke en sociale polarisatie en ondermijnt de democratie en rechtsstaat, waaronder de trias politica.

Opwarmingsobsessie en CO2 heeft naar de oprichting van het IPCC en zijn onzalige mandaat, aan het ecologistische predicaat gekregen

Jeroen Hetzler.

8 Klimaatbeleid tast de integriteit van de rechtspraak aan.

9 Klimaatbeleid leidt tot ernstige aantasting van het milieu.

10 Windmolens op land zijn een gevaar voor de volksgezondheid.

11 Klimaatbeleid bedreigt de vrije wereldhandel.

12 Klimaatbeleid geeft geen meetbaar resultaat.

13 Adaptatie is effectief en goedkoop.

Ceterum censeo Legem Climae delendam esse.

(Overigens ben ik van mening dat de klimaatwet moet worden vernietigd).

***