Afbeelding: Shutterstock.

Een bijdrage van Reynier Pronk.

Dat moet een heerlijke dag geweest zijn voor de journalisten van het Haarlems Dagblad. Maar liefst over vier pagina’s werd het IPCC klimaatrapport (althans de Summary for Policymakers) en de reacties daarop breed uitgemeten met (tussen)koppen en als:

Veranderingen onomkeerbaar

Niemand meer veilig, het wordt steeds erger

Klimaatverandering overal voelbaar

Geen plek op de wereld ontkomt eraan

IPCC wijst in nog sterkere bewoordingen de mens aan als hoofdschuldige van de opwarming

En om het allemaal nog dramatischer te maken, een aantal quotes van activistische organisaties en en prominenten. U mag zelf raden wie wat gezegd heeft:

We moeten naar de wanhoopskreet van de klimaatwetenschap luisteren.“

Sceptici die dit in twijfel trokken, zijn hiermee alle argumenten uit handen geslagen.”

Klimaatverandering is geen mening, maar een levensbedreigende realiteit.”

De wereld moet nu uitspreken dat het genoeg is geweest.”

Stop met het gebruik van kolen en stap over op schone energiebronnen. Bescherm de natuur.”

De wetenschap is niet te ontkennen.”

Wanneer wordt de overheid eindelijk wakker?”

Ik geef u een hint, in willekeurige volgorde: Greenpeace, Minnesma, Nijpels, Segers, Johnson, Biden, Timmermans. Het maakt niet uit wie wat precies gezegd heeft, zij zingen immers allemaal in hetzelfde koor. En de journalisten maar alles kritiekloos opschrijven. Die zijn te jong of te vergeetachtig om te weten dat in 2009 het IPCC (te) kort onder vuur lag wegens ‘grove’ vergissingen en dat je dus niet alles kunt geloven wat in dit puur politieke document staat.

Het tegengeluid van CLINTEL kreeg weliswaar een eigen kadertje in de krant, maar Pielke, CLINTEL en Crok werden daarin direct weer de grond in geboord:

Kritiek op VN-klimaatrapport komt uit omstreden bronnen’. Met andere woorden: er is tegengeluid maar daar moet u beslist niet naar luisteren, want omstreden en dus besmet.

Ik zal u de details besparen, maar de namen die in dit kadertje vallen zijn Pielke jr. (te alarmistisch model gebruikt), Crok (kersenplukken) en CLINTEL. Fijntjes werd gewezen op onderzoeken van Follow the Money i.s.m. met Pointer. Duik je in dat rapport hangt dat aan elkaar van verdachtmakingen (er loopt een ‘oliespoor’ naar CLINTEL) en ‘guilt-by-association’ (want contacten met Baudet c.s.).

Een kinderachtig spelletje dat we vanaf de kleuterschool al kennen: kun je niet winnen met argumenten, dan speel je op de man: twee keer twee is vier. Wie zegt dat? Piet? O, Piet is gek.

Nu heb ik niet echt inzicht in het reilen en zeilen van CLINTEL, maar vanaf de buitenkant zijn er toch wel wat observaties te maken:

  1. Bij mijn weten beschikken Crok noch Berkhout en Labohm over buitenhuizen aan zee met 17 badkamers in Malibu, St Tropez of Callandsoog. Sterker nog, CLINTEL heeft, in tegenstelling tot Urgenda c.s., niet eens genoeg middelen om te procederen tegen verdachtmakingen of alarmistische onzin.
  2. Als Crok, Berkhout en Labohm op geld uit waren geweest, dan hadden ze zich beter bij het alarmistische kamp aan kunnen sluiten. Dat wordt namelijk wél rijkelijk bevloeid vanuit een aantal bronnen zoals de ‘goede doelen’ (sic)-pot van de Postcodeloterij, de overheid en God weet wie nog meer.
  3. Ook is de vraag: wie heeft eigenlijk opdracht gegeven aan FtM en Pointer om juist CLINTEL te onderzoeken en niet bijvoorbeeld andere bij het klimaat betrokken organisaties zoals Urgenda, Greenpeace of Milieudefensie? Is het bij deze organisaties dan niet belangrijk waar het geld vandaan komt, waartoe het wordt aangewend en wat er aan de strijkstok blijft hangen?
  4. Als er oliegeld richting CLINTEL was gestroomd, onthul dan om welke bedragen het gaat en door wie het geld is gestort, in plaats van vage aantijgingen te debiteren. Kunnen ze dat niet, dan zouden ze wegens laster moeten worden vervolgd. (Wel even kijken wie de rechter van dienst is natuurlijk.)
  5. Waarom wordt Urgenda aangemerkt als goed doel en een nuttige NGO, terwijl ze de bijl zetten aan de wortel van de democratie?
  6. Zou CLINTEL niet moeten worden gesubsidieerd om voor het broodnodige tegengeluid te zorgen?

Wat mij het meest verbaast is dat journalisten klakkeloos geloven in het beeld dat ze wordt voorgeschoteld over de gevolgen van klimaatverandering tot 2100 aan toe. Alsof je in 1941 zou vragen hoe 2021 er uit ziet. Ik hoorde op de radio beweren dat de zeespiegel stijgt met 80 cm in 2100. De journalist liet het hierbij , maar ik zou gevraagd hebben: ‘Waarom niet 81,5 cm of 78,9 cm?

Tenslotte

Reynier Pronk.

Geen enkele ballonvaarder zou het in z’n hoofd halen om zonder tegengewicht (zandzakken) op te stijgen. Geen enkele wetenschap is gebaat bij het monddood maken van critici. Dat gebeurt alleen bij een bedenkelijke vorm van politiek.

Nog even een tip: Hoe leg je de complexiteit van het klimaat het beste uit? Met een metafoor (ja, die gaat altijd mank).

Het klimaat is als een uurwerk met vele radertjes die elkaar in beweging zetten. Maar die radertjes bewegen niet alleen, ze worden ook groter en kleiner. In dat uurwerk zit een minuscuul klein radertje dat heet: ‘door de mens uitgestoten CO2’. Dat radertje wordt ietsje groter. Gaat het uurwerk hierdoor vastlopen, of passen de andere radertjes zich aan?’

***