De Europese Unie is bezig met het van bovenaf opleggen van de meest draconische maatregelen tot nu toe moderne industrie

Shutterstock.

Auteur: F. William Engdahl (VS/Duitsland).

Een van de zeldzame eerlijke uitspraken van Bill Gates was zijn opmerking begin 2021, dat als je covid-maatregelen al slecht vindt, wacht dan maar eens tot de maatregelen tegen de opwarming van de aarde worden genomen.

De Europese Unie is bezig met het van bovenaf opleggen van de meest draconische maatregelen tot nu toe, die de moderne industrie in alle 27 staten van de Europese Unie effectief zullen vernietigen.

Onder leuke namen als ‘Fit voor 55’ en European Green Deal wordt in Brussel door niet-gekozen technocraten de laatste hand gelegd aan maatregelen die zullen leiden tot de ergste industriële werkloosheid en economische ineenstorting sinds de crisis van de jaren dertig.

Industrieën zoals auto’s en transport, energieopwekking en staal liggen op het hakblok, allemaal voor een onbewezen hypothese die door de mens veroorzaakte opwarming van de aarde wordt genoemd.

Terwijl de meeste EU-burgers zijn afgeleid door eindeloze beperkingen vanwege een griepachtige pandemie genaamd covid19, hebben de technocraten van de EU-commissie in Brussel een programma voorbereid voor de geplande desintegratie van de industriële economie van de EU. Het handige van een niet-gekozen supranationale groep ver weg in Brussel of Straatsburg is dat ze geen verantwoording hoeven af te leggen aan echte kiezers. Ze hebben er zelfs een naam voor: democratisch tekort. Als de maatregelen die door de Europese Commissie onder de Duitse president Ursula von der Leyen en vice-president voor de opwarming van de aarde van de Nederlandse technocraat Frans Timmermans worden genomen, worden aangenomen, is hier een hint van wat er zal gebeuren.

‘Fit voor 55’

Op 14 juli presenteerde de Europese Commissie haar groene agenda ‘Fit voor 55’. Hoewel de titel meer klinkt als een advertentie voor een fitnescentrum voor mensen van middelbare leeftijd, zal het het meest draconische en destructieve de-industrialisatieprogramma zijn dat ooit buiten oorlogstijd is opgelegd.

‘Fit voor 55’ wordt het centrale raamwerk van nieuwe wetten en regels uit Brussel om de CO2-uitstoot drastisch te verminderen, met behulp van maatregelen zoals koolstofbelastingen, emissieplafonds en cap and trade.

In april 2021 kondigde de Europese Commissie een nieuwe EU-klimaatdoelstelling aan: de uitstoot moet in 2030 met 55 procent zijn verminderd ten opzichte van 1990, een stijging ten opzichte van de eerder overeengekomen 40 procent. Vandaar de schattige naam ‘Fit voor 55′. Maar de industrie en het personeelsbestand van de EU-landen zullen allesbehalve klaar zijn als het plan wordt uitgevoerd. Simpel gezegd, het is technocratisch fascisme dat zonder publiek debat wordt opgelegd aan zo’n 455 miljoen EU-burgers.

Deze ‘Fit voor 55’ is de eerste keer in de wereld dat een groep landen, de EU, officieel een agenda oplegt om een absurde ‘Nul CO2-uitstoot af te dwingen in 2050 en 55% minder CO2 in 2030. EU Green Deal tsaar, commissaris Frans Timmermans zei in mei: ‘We zullen het EU-emissiehandelssysteem versterken, de energiebelastingrichtlijn bijwerken en nieuwe CO2-normen voor auto’s, nieuwe energie-efficiëntienormen voor gebouwen, nieuwe doelstellingen voor hernieuwbare energiebronnen en nieuwe manieren om schone brandstoffen en infrastructuur voor schoon vervoer invoeren.’ Zie hier. In werkelijkheid zal het de transportindustrie, staalindustrie, cementindustrie en elektriciteitsopwekking op basis van kolen en gas vernietigen.

Hier zijn de belangrijkste onderdelen van de sinistere ‘Fit voor 55’.

Auto’s en vrachtwagens

Een belangrijk doel van de EU Green Deal zullen maatregelen zijn die voertuigen met een verbrandingsmotor – benzine- of dieselauto’s en vrachtwagens – zullen dwingen zich aan zulke strenge CO2-emissielimieten te houden dat ze tegen 2030, zo niet eerder, van de weg zullen worden gedwongen. Het plan zal de huidige doelstelling van 37,5% reductie van de CO2-emissies van voertuigen tegen 2030 veranderen in een nuluitstoot tegen 2035.

Op 7 juli deed een coalitie van vakbonden, transportbedrijven en toeleveranciers, waaronder het Europees Verbond van Vakverenigingen en de Europese Vereniging van Autofabrikanten, een dringende oproep aan de groene tsaar Frans Timmermans van de EU. Ze zeiden: “… we willen industriële transformatie en innovatie in Europa zien, in plaats van de-industrialisatie en sociale ontwrichting.” In de brief werd erop gewezen dat de EU geen plannen heeft voor een zogenaamde “Just Transition” voor de auto-industrie in de EU, inclusief geen nieuwe vaardigheidstraining voor ontheemde werknemers: “Momenteel is er geen dergelijk kader voor de 16 miljoen werknemers in onze mobiliteits-eco -systeem, en met name de Europese automobielsector, die een stuwende kracht is voor industriële werkgelegenheid.”

Dit is geen onbelangrijke kwestie, aangezien de overgang van auto’s en vrachtwagens met een verbrandingsmotor naar E-auto’s een enorme, ongekende verstoring van de huidige autotoeleveringsketens zal betekenen. De brief wijst erop dat de autosector in de hele EU 8,5% van alle banen in de Europese productie heeft en in 2019 alleen al in Duitsland bijna 10% van het BBP produceerde, samen met 40% van de uitgaven voor onderzoek en ontwikkeling van het land.

De EU is tegenwoordig goed voor meer dan 50% van de wereldwijde export van autoproducten. Ze wijzen erop dat de overgang naar CO2-vrije voertuigen een verlies van ten minste 2,4 miljoen geschoolde, hoogbetaalde banen in de hele EU zal betekenen. Hele regio’s zullen in verval raken. De brief wijst erop dat Brussel de gevolgen nog niet eens in kaart heeft gebracht voor de autosector van de Green Deal.

In april gaf de Duitse voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen, aan dat July ‘Fit voor 55’ een draconisch CO2-emissiehandelssysteem (ETS) zou kunnen uitbreiden van buiten energiecentrales of de industrie om wegtransport en gebouwen te dekken in een “de vervuiler betaalt” add-on. De koppeling aan het ETS zal automobilisten of huiseigenaren automatisch financiële sancties opleggen die verder gaan dan de huidige koolstofbelastingen, ondanks een zeer beperkte impact van ongeveer 3% op de uitstoot. Dit, bovenop de strengere auto-emissienormen, zal een dodelijke slag toebrengen aan consumenten en de industrie.

Toen de Franse regering in 2018 een dergelijke koolstofbelasting oplegde, veroorzaakte dit de nationale protesten van de Gele Hesjes en dwong Parijs deze in te trekken.

Staal

Het drastische EU-plan bevat nieuwe bepalingen die ingrijpende veranderingen zullen betekenen voor de energie-intensieve staal- en cementindustrie in de EU. Staal is na olie en gas de grootste industrie ter wereld. Momenteel is de EU na China de grootste staalproducent ter wereld. De output is meer dan 177 miljoen ton staal per jaar, of 11% van de wereldwijde productie. Maar het plan van Timmermans zal nieuwe maatregelen introduceren die ogenschijnlijk de invoer van staal van “vuile” producenten benadelen, maar die in feite EU-staal wereldwijd minder concurrerend maken.

Lekken van het EU-plan geven aan dat ze van plan zijn om de huidige gratis ETS-vervuilingsvergunningen voor energie-intensieve industrieën zoals staal of cement af te schaffen. Dat zal een verwoestende slag toebrengen aan beide essentiële industrieën. Ze noemen het het Carbon Border Adjustment Mechanism. Zoals het Centre for European Policy Network opmerkt, zullen EU-staalexporteurs ‘geen enkele vergoeding ontvangen voor het stopzetten van de kosteloze toewijzing. Daardoor ondervinden zij aanzienlijke concurrentienadelen ten opzichte van hun concurrenten uit derde landen.’

CO2-belastingen

De nieuwe klimaatdoelstelling van 55% van de EU voor 2030 impliceert een bijna volledige uitfasering van steenkool tegen 2030 in de hele EU. Dit zal Duitsland raken, verreweg de grootste kolenverbruiker in de EU. De Duitse regering, die al over ’s werelds duurste elektrische energie beschikt vanwege de overgang van Merkel’s Energiewende naar onbetrouwbare zon en wind, waardoor de laatste kerncentrale in 2022 wordt gesloten, heeft onlangs haar plan om steenkool tegen 2038 uit te faseren laten vallen. veel eerder uitfaseren, maar om voor de hand liggende politieke redenen in een verkiezingsjaar, heeft de nieuwe “zero kolen”-datum niet bekendgemaakt.

De absurditeit om te geloven dat de EU, met name Duitsland, in staat zal zijn om tegen 2030 nul CO2-uitstoot te bereiken, zelfs niet door aardgas te vervangen, maar eerder door onbetrouwbare zonne- en windenergie, is al duidelijk. Op 1 januari 2021 werden in het kader van het regeringsmandaat inzake de vermindering van kolenstroom 11 kolencentrales met een totale capaciteit van 4,7 GW stilgelegd. Die uitfasering duurde acht dagen, omdat verschillende kolencentrales opnieuw op het net moesten worden aangesloten om black-outs als gevolg van een langdurige periode van weinig wind te voorkomen. De gesloten kolencentrales moesten op kosten van de consumenten op reservestatus werken. De Berlijnse regeringscommissie die het plan voor de uitfasering van kolen opstelde, omvatte geen vertegenwoordigers van de energiesector of experts op het gebied van elektriciteitsnetwerken.

Met het nieuwe element van het destructieve ‘Fit voor 55’-plan van de EU-commissie is het hart van de Europese industrie, Duitsland, voorgeprogrammeerd, niet alleen voor ernstige industriële werkloosheid in de staal-, cement- en autosectoren. Het is ook voorgeprogrammeerd voor stroomuitval, zoals die begin 2021 in Texas, toen windmolens bevroren. In 2022 zal in Duitsland, zoals opgemerkt, de laatste kerncentrale samen met andere kolencentrales worden gesloten, waardoor 3% van de stroom wegvalt. Er zullen ook nog eens 6.000 windturbines wegens ouderdom verdwijnen, wat neerkomt op een totale vermindering van 7%. Toch komt de geplande toevoeging van nieuwe wind- en zonne-energie niet in de buurt daarvan, zodat Duitsland tegen 2022 een capaciteitstekort van tussen de 10% en 15% zou kunnen hebben aan de opwekkingszijde.

WEF Great Reset en EU Green Deal

Het moeilijkste voor gewone, verstandige burgers om te begrijpen met deze EU ‘Fit voor 55’ en de Davos Great Reset of de gerelateerde VN-Agenda 2030 wereldwijd, is dat het allemaal een opzettelijk technocratisch plan is voor de desintegratie van de economie, gebruikmakend van het frauduleuze excuus van een onbewezen gevaar voor de opwarming van de aarde dat beweert – op basis van onbetrouwbare computermodellen die de invloed van onze zon op de klimaatcycli op aarde negeren – dat we tegen 2030 een catastrofe zullen meemaken als de wereld de onschadelijke en levensnoodzakelijke CO2-uitstoot niet vermindert.

De Europese Unie is bezig met het van bovenaf opleggen van de meest draconische maatregelen tot nu toe moderne industrie

William Engdahl.

Het altijd actieve Davos World Economic Forum als onderdeel van de Great Reset speelt ook een belangrijke rol bij het vormgeven van de Green Deal van de Europese Commissie. In januari 2020 bracht het World Economic Forum op zijn jaarlijkse bijeenkomst in Davos leiders uit de industrie en het bedrijfsleven samen met Executive Vice-President Frans Timmermans om te onderzoeken hoe de Europese Green Deal kan worden gekatalyseerd. De onthulling op 14 juli door Brussel is het resultaat. Het WEF steunt de CEO Action Group voor de Europese Green Deal om grote bedrijven achter het Brusselse dystopische plan te krijgen.

***

Over de auteur

F. William Engdahl is strategisch risicoadviseur en docent, hij heeft een graad in politiek van Princeton University en is een bestsellerauteur over olie en geopolitiek, exclusief voor het online tijdschrift New Eastern Outlook.

***

Bron hier.

Naschrift van de redactie

Wanneer komt nu toch die verschrikkelijke opwarming?