Ook het ABP hecht geloof aan het populaire narratief dat fossiele brandstoffen dienen te worden uitgefaseerd omdat zij tot CO2-uitstoot leiden, die op haar beurt weer leidt tot die verschrikkelijke opwarming van de aarde (die overigens maar steeds niet wil komen).

In een informatiecampagne wordt het allemaal nog eens uitgelegd.

Hierbij enige fragmenten:

We willen een bijdrage leveren om de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5 graad Celsius. Recente rapporten van het Internationaal Energie Agentschap (IEA) en het VN-klimaatpanel (IPCC) laten zien dat als we nu niet steviger ingrijpen de opwarming van de aarde te hard gaat. Een koerswijziging is daarom nodig, ook bij ABP. We komen hiermee ook tegemoet aan de vraag van verschillende groepen betrokken deelnemers en werkgevers om ons terug te trekken uit de fossiele industrie. We waarderen die betrokkenheid. We verwachten dat het stoppen met beleggen in producenten van fossiele energie geen negatief effect heeft op de beleggingen en de pensioenen. Ons doel is en blijft een goed pensioen voor onze deelnemers. Maar ze moeten daarvan wel kunnen genieten in een leefbare wereld. Deze stap draagt aan beide doelen bij.

Ons klimaatbeleid baseren we op rapporten van het Internationaal Energie Agentschap (IEA) en het VN-klimaatpanel (IPCC). Maar natuurlijk staan we ook open voor vragen van betrokken deelnemers en werkgevers. De laatste tijd drongen verschillende groepen er bij ons aan om ons terug te trekken uit de fossiele industrie. We waarderen die betrokkenheid en nemen de standpunten van deze groepen serieus.

Waarom het IEA als bron wordt genoemd is een raadsel. Deze organisatie heeft geen zelfstandige analysecapaciteit op klimaatgebied maar ontleent haar kennis aan het IPCC. En het IPCC-standpunt – en de kritiek daarop – is de trouwe lezers van Climategate.nl bekend. Maar het ABP is kennelijk niet op de hoogte van het standpunt van bijna duizend gekwalificeerde wetenschappers en professionals die de AGW-hypothese (AGW= Anthropogenic Global Warming) verwerpen. Zie de World Climate Declaration van CLINTEL hier.

De wens van ‘verschillende groepen betrokken deelnemers en werkgevers’ heeft het ABP kennelijk tot zijn besluit geleid, aldus het rondschrijven van het APB. Wie dat zijn en hoeveel procent van alle deelnemers zij vertegenwoordigen, blijft onduidelijk. Mijn vermoeden is dat het een achterkamertjesbeslissing is geweest, waarbij het de staart is die met de hond kwispelt.

Ik neem aan dat ze bij het ABP dol zijn op grafiekjes. Naast beursindices zou het aanbeveling verdienen dat ze onderstaande grafiek, die maandelijks wordt geactualiseerd, ook in hun beschouwing betrekken.

ABP stopt met beleggen in fossiele brandstoffen beslissing is asociaal en een kapitale misser worden gekwalificeerd

Deze grafiek laat weliswaar enige opwarming zien, maar die is toch alles behalve alarmerend. Sterker nog, die is goed voor de natuur en de mens, vooral wegens verhoogde voedselproductie in een iets warmer klimaat.

En als economisch geschoolden weten de ABP-analisten dat opgaande curves ook weer naar beneden kunnen ombuigen – de zogenoemde kantelpunten. Of dat met de gemiddelde wereldtemperatuur zal gebeuren, is de grote vraag. Klimaatalarmisten geloven daar niet in. Maar in de wereld van de astrofysici is dat toch een algemeen aanvaarde verwachting. De (nabije?) toekomst zal leren of zij het al dan niet bij het rechte eind hebben. Mocht dat zo zijn, dan betekent dat het einde van de klimaathysterie en -beleid en zal er allerwegen geween zijn en geknars van tanden. Want zonder het perspectief van een nakende klimaatcatastrofe ontvalt de bodem aan al die mooie maatschappelijke transformatieplannetjes, die astronomische bedragen kosten en geen enkel detecteerbaar klimaateffect zullen hebben.

Hoewel het ABP met een belegd vermogen van ongeveer € 495 miljard (per 31 december 2020) tot een van de grootste spelers op de kapitaalmarkt behoort, is slechts zo’n € 30 miljard van de portefeuille belegd in fossiele brandstoffen. Toch kan deze stap grote gevolgen hebben. We mogen bijvoorbeeld aannemen dat het een van de elementen vormde die tot het vertrek van Shell naar het Verenigd Koninkrijk heeft geleid (alhoewel Shell officieel andere redenen daarvoor noemt).

Daarnaast mag worden aangenomen dat het besluit van het ABP en vele andere grote beleggers – want het is onderdeel van een internationaal georkestreerde actie, zie hier – tot onderinvestering in fossiele brandstoffen leidt, hetgeen schaarste en verhoging van fossiele brandstofprijzen tot gevolg heeft, met een nefast effect op onze welvaart in het algemeen en energiearmoede van de laagste inkomenscategorieën in het bijzonder. We beleven thans een voorproefje van wat ons nog verder te wachten staat.

Tegen deze achtergrond kan de beslissing van het ABP niet anders dan als asociaal en een kapitale misser worden gekwalificeerd.

Zie verder hier.

***