Klimaatoptimist William Happer 15/16 november in Nederland p het gebied van straling in de atmosfeer, was werkzaam onder Bush in ’91

William Happer. Foto: Gage Skidmore.

Vooraanstaande autoriteit op het gebied van straling in de atmosfeer, was werkzaam onder Bush in ’91, Clinton ’93 en Trump 2018. Uitermate optimistisch over klimaatverandering: CO2 is een zegen voor de planeet.

Een bijdrage van Marcel Crok.

William Happer, natuurkundige, emeritus professor van Princeton University, uitgesproken klimaatoptimist, klimaatadviseur van ex-president Trump, brengt 15 en 16 november, op uitnodiging van Stichting CLINTEL een bezoek aan Nederland. Hij zal op maandag 15 november om 19:00 uur een publiekslezing geven in Amsterdam en op dinsdag 16 november om 19:00 uur een lezing voor boeren in Barneveld.

Happer is gespecialiseerd in optica, spectroscopie en de voortplanting van straling in de atmosfeer. Hij is de uitvinder van de zogenoemde lasergeleidester, een kunstmatige ster die gebruikt wordt om telescopen goed af te stellen. Zijn ervaring met straling in de atmosfeer en zijn functie onder de Bush-regering bracht hem al vroeg in contact met klimaatverandering en de mogelijke rol van broeikasgassen daarop.

Happer heeft een lange carrière achter de rug in zowel de academische wereld als bij de Amerikaanse overheid. Onder president Bush was Happer medeverantwoordelijk voor 3 miljard dollar aan uitgaven voor energie- en klimaatonderzoek. Ook tijdens het presidentschap van Trump was Happer een jaar lang adviseur. Happer pleitte voor een Red Team Blue Team benadering rond klimaat waarbij kritische wetenschappers vanuit het Red Team de algemeen aanvaarde lijn van het klimaatpanel formeel gaan bekritiseren en omgekeerd. Trump zelf wilde wel maar zijn adviseurs hielden het uiteindelijk tegen.

Samen met William van Wijngaarden (Canadese onderzoeker met Nederlandse wortels) publiceerde hij het afgelopen jaar een zeer fundamentele paper over het stralingseffect van CO2 en andere broeikasgassen.

Happer was in 2015 betrokken bij de oprichting van de CO2 Coalition, een denktank die een rationeel debat over klimaatverandering en klimaatbeleid voorstaat. Happer is de laatste jaren bekend geworden om zijn uitgesproken opvattingen over klimaatverandering. Hij ziet CO2 eerder als een zegen dan als een ramp voor het klimaat, een visie die haaks staat op die van het IPCC.

Het beleid van de EU is volledig gericht op netto nul CO2-uitstoot in 2050. Volgens Happer is dit beleid niet alleen zeer schadelijk voor onze economie, maar ontzeggen we de wereld daarmee ook de voordelen van meer CO2 in de atmosfeer. Deze visie zal hij uitgebreid toelichten tijdens zijn bezoek aan Nederland.

De lezing op maandag is bedoeld voor een breed publiek en veronderstelt geen voorkennis. Kaartjes kunnen hier besteld worden.

Lezing voor boeren en agrariërs
Op dinsdagavond 16 november zal Happer een tweede lezing geven, speciaal gericht op boeren. Uit zijn onderzoek blijkt namelijk dat de extra methaan en lachgas die onder andere bij boerenbedrijven vrijkomt een verwaarloosbaar effect zullen hebben op het klimaat. Dat is een fundamenteel inzicht met grote maatschappelijke consequenties. In het huidige klimaatbeleid tellen methaan en lachgas namelijk juist extra zwaar mee waardoor boeren hard geraakt zullen worden. Deze tweede lezing vindt plaats in het Schaffelaartheater in Barneveld en tickets daarvoor vindt u hier.

Journalisten die een van beide lezingen willen bijwonen dan wel Happer willen interviewen kunnen contact opnemen via office@clintel.org.

Over CLINTEL
De stichting Climate Intelligence (CLINTEL) is in maart 2019 opgericht door emeritus-hoogleraar Geofysica Guus Berkhout en wetenschapsjournalist Marcel Crok. Sindsdien is CLINTEL snel uitgegroeid tot een wereldwijde organisatie in 36 landen met 23 ambassadeurs. CLINTEL wil een fundamentele discussie aangaan met toonaangevende wetenschappelijke organisaties over energie en klimaat. Twee weken geleden stuurde CLINTEL een uitgebreide kritiek over het nieuwste IPCC-rapport naar het IPCC en tal van wereldleiders.

De kortste samenvatting van de visie van CLINTEL is de World Climate Declaration met als boodschap “er is geen klimaatcrisis”. Deze declaration is inmiddels door bijna 950 wetenschappers en experts ondertekend.

EINDE PERSBERICHT