Guus Berkhout.

Een gastbijdrage van Guus Berkhout.

Een regering wordt geacht de grote problemen in ons land op te lossen. Helaas hebben de afgelopen kabinetten het tegenovergestelde laten zien. In plaats van problemen op te lossen, maakten bewindslieden er een crisis van. Denk aan de klimaatcrisis, coronacrisis, stikstofcrisis, woningcrisis, asielcrisis, enz. Er is iets fundamenteels mis met de manier waarop ons land wordt bestuurd.

Een schoolvoorbeeld is het zogenaamde groene klimaatbeleid. Ondanks sterke twijfels vanuit de wetenschap, wordt CO2 nog steeds gezien als de hoofdschuldige van klimaatverandering. Het politieke credo is dan ook dat alle CO2-emissie snel moet verdwijnen (‘NetZero’). Echter, NetZero-beleid betekent overhaaste vervanging van onze prachtige energie infrastructuur door subsidie- en weersafhankelijke ‘renewables’. De afgelopen 150 jaar heeft aangetoond dat betaalbare en betrouwbare energie de sleutel is tot welvaart en welzijn. Nederland heeft ‘s werelds schoonste en betrouwbaarste fossiele-energiecentrales, maar die zijn we nu zonder geschikte uitwijkmogelijkheden aan het sluiten. Natuurlijk dat energieprijzen stijgen, de inflatie hard toeneemt en de gewone burger armer wordt.

Ja, de aarde warmt op sinds de Kleine IJstijd (sinds 1750), maar harde klimaatfeiten tonen aan dat er géén klimaatcrisis is en dat de angstscenario’s er helemaal naast zitten. CO2 is geen vervuiler, integendeel, CO2 is essentieel voor al het leven op aarde.Meer CO2 zorgt er ook voor dat de landbouw meer produceert. Waarom horen we daar niets over?

Maar ik heb nog een positieve boodschap. De opwarming sinds 1750 blijkt zeer voordelig te zijn geweest voor mens en natuur. Geniet dus van het gunstige klimaat van vandaag! Ooit in de toekomst zullen we weer naar een koude periode gaan. Laten we ons dáárop gaan voorbereiden!

Laten we in ieder geval eendrachtig vol inzetten op de energiebron van de toekomst: KERNENERGIE. De ontwikkelingen gaan daar razendsnel. De nieuwste kleine reactoren (SMR’s) worden in de fabriek gemaakt, zijn superveilig en leveren niet alleen goedkope stroom, maar ook goedkope hoge-temperatuur warmte. Ze hebben weinig ruimte nodig, veroorzaken geen luchtvervuiling en maken geen lawaai!

Een tweede voorbeeld van escalerend landsbestuur is het coronabeleid, waarin medici de hoofdrol spelen. Met alle respect en waardering, medici komen pas in actie als de patiënt al besmet en ziek is, dus aan het eind van de pandemie-keten. Centraal zou moeten staan het gebruik van transmissie-blokkerende technologie, al vroeg in de keten. Dat is geen medisch, maar een natuurkundig probleem. Waar zijn de fysici in het OMT? Niet mondkapjes, maar ioniserende luchtreinigers blijken een effectieve en goedkope oplossing. De huidige lockdown was overbodig geweest als er in ziekenhuizen, zorginstellingen, scholen, kantoren, restaurants, theaters en woningen zulke luchtreinigers zouden hebben gestaan.

Tot slot, ons wordt een nieuw bestuurlijk elan beloofd maar de hoofdpersonen die alle ellende veroorzaken, staan nog steeds aan het roer. Dat is niet erg geloofwaardig. Als beloofd wordt beter naar de burger te luisteren, waarom is er dan geen referendum opgenomen in het regeerakkoord?

Ook weten we dat bestuurders zonder inhoudelijke kennis het idee hebben dat ze alles met geld kunnen oplossen. Maar het verleden laat juist zien dat door meer geld te pompen in slecht-functionerende organisaties die organisaties alleen maar nóg slechter worden. Ik sluit daarom af met een advies aan de kandidaat-leden van het nieuwe kabinet. Alvorens op het bordes te gaan staan, denk nog eens heel goed na en accepteer alleen een portefeuille waar u écht verstand van heeft!

***

Bron: De telegraaf hier.