Guus Berkhout.

Heeft de klimaatgekte zijn hoogtepunt bereikt? Meer echte klimaatexperts durven zich uit te spreken tegen het angstdiscours dat wordt verspreid door politici, milieubewegingen en de gekleurde reguliere media. Climate Intelligence (Clintel), een mondiale stichting op het gebied van klimaatverandering en beleid, neemt het voortouw met een eerlijk klimaatverhaal en garandeert dat er geen sprake is van een klimaatcrisis. “Wij vertellen een waarheidsgetrouw verhaal, niet slechts één kant”, zegt Clintel-oprichter emeritus hoogleraar Guus Berkhout.

 

Door Arthur Blok,

“Helaas wordt datgene dat zorgvuldig is opgebouwd door vorige generaties nu snel vernietigd door het ideologische klimaat- en groene energiebeleid. Burgers betalen de prijs.”

De Nederlandse gepensioneerde hoogleraar, bijna 84 jaar oud en nog vol energie, verwacht dat 2024 een essentieel jaar wordt voor wat hij omschrijft als eerlijke klimaatwetenschap. Hij raakt gepassioneerd als hem wordt gevraagd hoe de zogenaamde mondiale klimaatcrisis in de reguliere media wordt afgebeeld.

Berkhout:

“Klimaatverandering houdt veel meer in dan de afgelopen decennia is gerapporteerd. Hun verhaal is beschamend eenzijdig.”

Het belangrijkste doel van Clintel is het genereren van brede kennis en begrip van de oorzaken en gevolgen van klimaatverandering, evenals de effecten van klimaatbeleid.

Na de lancering in 2019 publiceerde Clintel de World Climate Declaration (WCD), die een indrukwekkende lijst heeft van meer dan 1850 ondertekenaars wereldwijd, waaronder Nobelprijswinnaars en vooraanstaande wetenschappers en klimaatexperts.

De WCD houdt een spiegel voor aan de wetenschappelijke wereld die gedurfde uitspraken heeft gedaan en doemscenario’s heeft gepresenteerd over de door de mens veroorzaakte klimaatverandering en de gevolgen daarvan voor de wereld. In zijn verklaring dringt Clintel er bij alle klimaatwetenschappers op aan om veel minder politiek te zijn, terwijl het klimaatbeleid veel wetenschappelijker moet worden.

Berkhout:

“Het is eenvoudig; Wij proberen het totaalverhaal te vertellen. Het is niet omdat het past bij een politieke agenda of omdat iemand ons daarvoor betaalt, maar omdat we integere wetenschappers zijn. Het zoeken naar waarheid over klimaatverandering is de afgelopen dertig jaar volledig losgelaten.”

De Nederlandse geofysicus benadrukte dat hij volledig achter het bevorderen van duurzaamheid, het behoud van de biodiversiteit en de zorg voor de natuur staat. Maar het moet op een verstandige manier gebeuren:

“Veel maatregelen zijn ideologisch en bereiken het tegenovergestelde.”

Berkhout weet hoe de wielen draaien in de industrie. Tijdens zijn indrukwekkende carrière werkte de Nederlandse wetenschapper voor de olie- en gasindustrie en als hoogleraar aan de Universiteit van Delft. Veel van zijn onderzoek werd gefinancierd door geofysische bedrijven wereldwijd.

Hij legde herhaaldelijk uit dat klimaatwaarschuwingen en -voorspellingen niet voortkomen uit een waarheidsgetrouwe wetenschappelijke benadering. “Terwijl het zo wordt gepresenteerd”, zei hij. Wetenschappers moeten openlijk ingaan op de aannames en onzekerheden in hun voorspellingen over de opwarming van de aarde. Politici moeten niet alleen de ingebeelde voordelen vermelden, maar ook de werkelijke kosten van hun beleidsmaatregelen.

Berkhout:

‘Het klimaatsysteem is enorm complex, en we weten nog steeds weinig over hoe het werkt. Pseudowetenschappers beweren dat ‘de wetenschap vaststaat’, maar eerlijke wetenschappers zeggen het tegenovergestelde. Ze erkennen dat de huidige theoretische modellen nog primitief zijn en niet mogen worden gebruikt in het klimaatbeleid. Met andere woorden: klimaatmodellen zijn niet geschikt voor hun doel!

De gepassioneerde manier van praten van de emeritus hoogleraren werkt bijna aanstekelijk. Hij is vastbesloten om samen met zijn team de waarheid bloot te leggen in het belang van toekomstige generaties.

Hij herhaalde:

“Aangezien theoretische modellen niet te vertrouwen zijn, moet de klimaatwetenschap in de eerste plaats gebaseerd zijn op metingen. Zijn leidmotief is ‘Laat de data spreken.’ De meeste klimaatwetenschappers zijn echter meer geïnteresseerd in hun modellen dan in metingen. Helaas zien we dit ook bij de onderzoeksorganisatie IPPC van de VN.”

“Hoe werkt de wetenschap van het IPCC? Ze begonnen 30 jaar geleden met de bewering: ‘De opwarming van de aarde wordt veroorzaakt door de toename van koolstofdioxide in de atmosfeer (CO2). Vervolgens creëerden ze een theoretisch model dat hun bewering bevestigt. Een aanpak die een doodzonde is in de wetenschap”, legde hij uit.

In de echte wetenschap is de modus operandi het tegenovergestelde. Berkhout:

“Heeft u één of meerdere hypothesen die u wilt valideren? Vergelijk dan uw modelleringsresultaten, zogenaamde synthetische metingen, met échte metingen. Essentieel in dit proces is dat u niet streeft naar metingen die uw hypothese bevestigen, maar dat u streeft naar metingen die uw hypothese mogelijk verwerpen! Dat is wetenschap in een notendop.”

Het probleem, zo legde Berkhout uit, gaat veel verder. Veel klimaatexperts durven niet openlijk kritiek te leveren, omdat ze bang zijn de financiering van het instituut waarvoor ze werken kwijt te raken. De steun voor Clintel is in dat perspectief illustratief. Veel wetenschappers steunen zijn stichting anoniem uit angst dat hun werkgevers en collega’s hen zullen cancellen.

Berkhout:

“Er zit een enorme, door subsidies aangedreven machine achter de klimaatgekte. Als je niet meegaat, word je als wetenschapper geëxcommuniceerd. Clintel vecht als David tegen Goliath.’

(Goliath) Antonio Guterres vorig jaar:

“We zijn op weg naar de klimaathel met onze voet op het gaspedaal”,

Dit is een typisch voorbeeld van hoe de media ons bang maken met kommer en kwelverhalen over het klimaat: stijgende zeespiegel, orkanen en overstromingen, droogtes en bosbranden. Als gevolg hiervan besloot het Westen te streven naar Net Zero in 2050. De resultaten zijn verwoestend, niet alleen voor de klimaatwetenschappen maar ook voor onze samenleving.

Zo staat de Duitse economie op de rand van de afgrond als gevolg van de hoge energieprijzen. Het landschap wordt verwoest door industriële windturbines zo hoog als de Eifeltoren. Bossen worden gekapt, het hout wordt verbrand en dit zou ‘klimaatneutraal’ moeten zijn. Tegelijkertijd worden onze kinderen op school en op hun sociale mediakanalen gehersenspoeld en lijden ze aan klimaatangst.

Berkhout heeft echter een zeer positieve boodschap. De 1850 wetenschappers en experts die de WCD ondertekenden, verklaarden dat er geen sprake was van een klimaatcrisis! Bovendien zien ze steeds meer aanwijzingen dat andere factoren een aanzienlijk belangrijkere rol spelen dan de CO2-moleculen bij de opwarming van de aarde. Ze zeggen luid en duidelijk dat de wetenschap nog lang niet op orde is.

Deze ontdekkingen moeten worden gebruikt om het huidige klimaatbeleid te actualiseren. Beleidsmakers van de overheid blijven echter het angstzaaiende CO2-verhaal van het IPCC volgen. Afgezien van de paniekfactor schaadt het de energiesector. Zogenaamde groene energiesystemen zijn onbetrouwbaar en de prijzen van groene energie worden onbetaalbaar.

Berkhout:

“De wereld heeft nog zeker enkele decennia fossiele brandstoffen nodig.”.

“De afgelopen editie in Dubai was in ieder geval realistischer dan ooit, waar ze duidelijk maakten dat we nu en in de komende generatie simpelweg fossiele brandstoffen nodig hebben om te overleven. Het was de meest realistische conclusie van alle tot nu toe gehouden topconferenties.” vervolgde Berkhout.

Hij verwacht dat 2024 een spectaculair jaar wordt waarin integere klimaatwetenschappers nieuwe inzichten zullen ontwikkelen, waarin burgers de alarmistische verhalen over klimaatcatastrofes niet langer zullen geloven, en waarin onze jongeren hoopvol zullen worden over de toekomst. Tegelijkertijd zullen steeds meer politici het idee omarmen dat economieën niet kunnen overleven zonder fossiele brandstoffen. Kijk naar de recente verkiezingsuitslag in Nederland!

De opwarming van de aarde moet ook vanuit een veel breder perspectief worden bekeken. Daarvoor heeft Berkhout een heel pragmatische boodschap. Uit het geologische archief blijkt dat het klimaat op aarde gevarieerd is zolang de planeet bestaat, met natuurlijke koude en warme fasen. De Kleine IJstijd eindigde pas rond 1800. Het is dan ook geen verrassing dat we nu een opwarmingsperiode doormaken. Maar deze opwarmingsperiode zal eindigen en we zullen opnieuw naar een koude fase gaan. Dat is hoe het klimaatsysteem van de aarde zich al miljarden jaren gedraagt, of we dat nu leuk vinden of niet.

Berkhout:

“We kijken nu door een sleutelgat naar ons klimaat. De aarde is miljarden jaren oud. Maar wat doen we nu? We kijken naar zo’n 200 jaar of zelfs nog korter. Dat is wetenschappelijk beschamend.”

Arthur Blok.

Kortom, de pseudo-klimaatwetenschap en haar onheilsboodschappers zijn geobsedeerd door het koolstofdioxidemolecuul (CO2). Een te hoge(?) CO2-concentratie in de atmosfeer wordt gezien als de boosdoener van alles. CO2 wordt feitelijk gedemoniseerd.

Berkhout twijfelt er niet aan dat CO2 een opwarmend effect heeft, maar uit recente onderzoeksresultaten blijkt dat dit zeer bescheiden is. Andere factoren lijken veel belangrijker.

Berkhout:

“We pompen nu jaarlijks tientallen miljarden in dit zogenaamde probleem om dat terug te dringen, terwijl CO2 het molecuul van het leven is. Het is nodig als voedingsstof voor alle bomen en planten. De hele biologie van de aarde wordt aangedreven door CO2. Als het percentage te laag wordt, minder dan zo’n 150 ppm, zal bijna al het leven op aarde verdwijnen. We hebben juist méér CO2 nodig om onze planeet groener te maken. Dat is de andere kant van het verhaal: na decennia van pseudowetenschap is dit voor velen een ongemakkelijke waarheid.”

***

Bron Liberum hier.

***