Guus Berkhout.

Een onsmakelijke ad hominem aanval op professor Guus Berkhout. Een lik-op-stuk reactie.

Door Guus Berkhout.

In het boek ‘Naar een Nieuw Tijdperk met een Zakenkabinet’ – uitgebracht door Uitgeverij Aspekt – worden alle belangrijke beleidsvelden in samenhang besproken. Niet alleen een overzicht van de zaken waarmee het niet goed gaat in ons land, maar vooral ook oplossingen over hoe nu verder. Bedoeld voor een groot lezerspubliek.

Dikke boeken worden nauwelijks gelezen, dus er is veel tijd besteed om het geheel in weinig pagina’s (103) samen te vatten. Met een gemakkelijk leesbare lay-out.

Maar heer Keulemans, wat doet u? U rukt in een serie tweets alinea’s uit hun verband en becommentarieert die met grove, op de persoon gerichte, kwalificaties.

Als reactie heb ik onderstaand antwoord geschreven dat gepubliceerd is op OpinieZ.

***

Volkskrant-wetenschapsjournalist Maarten Keulemans heeft onlangs in een reeks tweets zijn mening gegeven over het boek ‘Naar een Nieuw Tijdperk met een Zakenkabinet’ van emeritus-hoogleraar Guus Berkhout. Hij deed dit door hard op de persoon te spelen en de auteur in een kwaad daglicht te stellen. Je zou van een wetenschapsjournalist een inhoudelijke bijdrage aan het debat over de grote problemen van ons land mogen verwachten en niet een persoonlijke beschadigingsactie. Een open brief van Guus Berkhout.

Geachte heer Keulemans,

Steeds meer burgers en ondernemers zijn het spuugzat dat de overheid zich overal mee bemoeit, maar niets oplost. Ze snakken naar bekwame bestuurders, die de torenhoge stapel aan problemen eindelijk gaan oplossen. Thema’s van grote zorg zijn het volledig uit de hand gelopen asielbeleid, de vastgelopen zorgsector, de onbetrouwbare energievoorziening en de buitensporig hoge uitgaven aan het klimaatbeleid.

In mijn boek ‘Naar een Nieuw Tijdperk met een Zakenkabinet’ worden alle belangrijke beleidsvelden in samenhang besproken. Niet alleen een overzicht van dat het niet goed gaat met ons land, maar vooral ook oplossingen over hoe nu verder. Bedoeld voor het grote publiek. Dikke boeken worden niet gelezen, dus er is veel tijd besteed om het geheel in weinig pagina’s (103) samen te vatten.

Uit hun verband gerukt

Maarten Keulemans.

Maar wat doet u, meneer Keulemans? U rukt in een serie tweets (zie de volledige draad) mijn uitspraken totaal uit hun verband en becommentarieert die met op de persoon gerichte, beledigende opmerkingen, zoals (ik citeer):

– ‘Tenenkrommende ‘opa vertelt’-momentjes’.
– ‘Achterhaald gezwam uit de jaren nul’.
– ‘Een ouderwetse, zure, schuimbekkende racist’.
– ‘Borrelpraat uit de bejaardensoos, opgepompt met een viagra van onjuiste cijfers’.

En zo gaat u maar door. Waarom toch die grove scheldkanonnade?

Heer Keulemans, het gaat niet goed met ons land. Dat kunt toch niet ontkennen? Maar u blijft de oude oplossingen verdedigen met de bekende selectieve keuzen van data. Ik vraag u oprecht: wat hebben die ‘oplossingen’ ons land gebracht? Kijk naar de uitzichtloosheid in het armoedebeleid, het asielbeleid en het zorgbeleid, maar ook naar de droevige gang van zaken in de woningnood, de energievoorziening en de klimaatmaatvoorspellingen. Al die feiten spreken toch boekdelen?

Ik geef drie voorbeelden uit het boek, waar u zo over te keer gaat.

Asielbeleid

Voorbeeld 1. De traditionele uitvoering van het asielbeleid is gebaseerd op de heilige graal, dat iedereen die zich als asielzoeker meldt aan onze grens recht heeft op toegang tot ons grondgebied en op een asielprocedure. Dat leidt tot een procedure die humaan lijkt, maar in werkelijkheid wreed en onrechtvaardig is. Bovendien heeft deze ‘humane’ uitvoering ons land in een uitzichtloze chaos gestort.

Laat ik op hoofdlijnen schetsen wat voor een mensonterende situaties dit ‘humane asielbeleid’ veroorzaakt. Mensen moeten een levensgevaarlijke reis van duizenden kilometers ondernemen om aan onze grens te komen. Ze moeten duizenden euro’s afstaan aan mensensmokkelaars en staan bloot aan beroving en verkrachting. Het aantal asielzoekers dat uiteindelijk verhongert en verdrinkt is onbekend, maar moet beschamend hoog zijn. En dat allemaal houden wij in stand met onze ‘humane’ uitvoering van vluchtelingenverdragen.

Maar dat is nog niet alles. Met ons ‘humane asielbeleid’ bereiken alleen de allersterksten met het meeste geld onze grens. Bovendien, velen hebben helemaal geen recht op de asielstatus, maar zijn dubieuze avonturiers. Toch worden ze gastvrij binnengehaald. Maar de kwetsbaren die in de regio hun heil moeten zoeken laten we in de steek. De politiek weet dit, kijkt de andere kant uit en volhardt in het financieren van deze humanitaire ramp. Zou de politiek zich niet diep moeten schamen?

In internationale vluchtelingenverdragen staat dat vluchtelingen het recht hebben op bescherming. Maar nergens staat dat vluchtelingen het recht hebben te kiezen in welk land ze beschermd willen worden! Menselijke opvang in een veilig land – dat ligt op hun eigen continent – maakt een eind aan het levensgevaarlijke gereis. Bovendien wordt het verdienmodel van mensensmokkelaars onderuitgehaald. We noemen deze humane en legitieme uitvoering van het vluchtelingenbeleid ‘Opvang in de Regio’.

Heer Keulemans, waarom noemt u bovengenoemde oplossing het voorstel van een ‘schuimbekkende racist‘?

CO2-emissie

Voorbeeld 2. Als lid van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) krijg ik steeds vaker de uiterst relevante vraag waar het bewijs te vinden is dat de opwarming van de aarde hoofdzakelijk door de menselijke CO2-emissie wordt veroorzaakt (AGW-theorie). Omdat u vierkant achter deze theorie staat, moet dat bewijs toch zeker wel ergens in uw documenten staan? Ik kan u in ieder geval verzekeren dat in de wetenschappelijke documenten van het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) het antwoord niét staat! Het blijkt niets meer te zijn dan een politiek statement.

Vaak wordt bovenstaande CO2-vraag ook gekoppeld aan de vraag hoe men aan de harde opwarmingsgrens van 2 graden Celsius komt (daarboven verandert onze planeet in een climate hell). Ik verzeker u wederom dat ook daar geen enkel wetenschappelijk bewijs voor te vinden is. Ook dat blijkt niets meer te zijn dan een politiek statement.

Ik raad u aan om naar een recente klimaatpublicatie te kijken, geschreven door een internationaal team van wetenschappers, die deel uitmaken van de ruim 1500 leden tellende Climate Intelligence Foundation (Clintel). In deze belangwekkende publicatie worden dubieuze beweringen uit de rapporten van IPCC-werkgroepen 1 en 2 beoordeeld. De resultaten zijn samengevat in Clintel’s rapport The Frozen Climate Views of the IPCC. De publicatie van Clintel is verstuurd naar de voorzitter van het IPCC, prof. dr. Hoesung Lee. De stevige kritiek in de brief wijst op bevooroordeeld en ongeldig wetenschappelijk onderzoek in het AR6-rapport en maakt melding van een ernstig gebrek aan intern bestuur binnen het IPCC.

Heer Keulemans, waarom noemt u mijn kritiek op de gang van zaken bij het IPCC ‘borrelpraat uit de bejaardensoos?

Energiecrisis

Voorbeeld 3. De afgelopen jaren laten zien dat we afstevenen op een ernstige energiecrisis voor burgers en ondernemers als de politiek blijft investeren in zon- en windenergie, en ook doorgaat met het sluiten van onze klassieke centrales. Ik adviseer u dringend om naar het volgende artikel te kijken, dat recentelijk verschenen is en een aantal opmerkelijke feiten laat zien.

De auteurs concluderen dat het grootschalig investeren in zon- en windenergie – en het daaraan gekoppelde beleid om iedereen van het gas te halen en het stroomnet op te jagen (elektrificatie van de samenleving) – een rampzalig scenario is met als resultaat torenhoge energieprijzen en een instabiel stroomnet. Voor nieuwe bedrijvigheid is geen ruimte meer op het stroomnet! Het is de kortste weg naar een snelle de-industrialisatie van ons land.

Heer Keulemans, waarom noemt u mijn kritiek op het vigerende energiebeleid ‘achterhaald gezwam uit de jaren nul’?

Perspectief bieden

Tot slot, de huidige ontwikkeling in ons land laat zien dat we een waarlijk nieuwe koers met nieuwe bestuurders nodig hebben. Geen angst aanjagen, maar perspectief bieden! Pogingen van personen om daaraan een bijdrage te leveren moeten niet neergesabeld worden! We hebben in ons land niet nog meer polarisatie nodig, maar juist meer gemeenschapszin. Daar gaat mijn boek over en dat heeft heer Keulemans kennelijk niet begrepen.

Ik eindig met een citaat van George Orwell:

“If liberty means anything at all, it means telling people what they do not want to hear.“

***

Bron hier.

***
Ik hoop dat door deze ongekend onsmakelijke ad hominem aanval, mensen gaan inzien dat in ons land  kritiek op overheidsbeleid niet getolereerd wordt. Degenen die dat toch wagen, worden door staatsjournalisten als Keulemans met de grond gelijk gemaakt. Het gevolg is dat burgers alleen maar staatspropaganda krijgen te horen.
Wij kennen in Clintel veel wetenschappers die ons inhoudelijk en financieel steunen, maar ze willen absoluut anoniem blijven om niet gecanceld te worden op hun werk (Clintel moet het vooral hebben van pensionado’s).
Wie had ooit gedacht dat het in ons land zover zou komen?
***