Auteur: James Taylor.

Een van de treurigste ontwikkelingen die zich de afgelopen tien jaar hebben voorgedaan, is de mate waarin reguliere media en door de overheid geleide scholen en hogescholen samen hebben gehandeld om het Amerikaanse publiek, met name jongeren, de toegang tot objectieve informatie over klimaatverandering te ontzeggen.

Een hele generatie wordt gehersenspoeld om lang ontkrachte beweringen te geloven over een naderende “existentiële klimaatcrisis”, de aanwezigheid van steeds heviger orkanen en tornado’s, snel stijgende zeespiegels en talloze andere dubieuze voorspellingen van toekomstige klimaatcalamiteiten.

Bovendien is de overgrote meerderheid van de Amerikaanse jeugd volledig onwetend over het feit dat tienduizenden wetenschappers geloven – en, nog belangrijker, stapels wetenschappelijk bewijs dat aantoont – dat mensen geen existentiële klimaatveranderingscrisis creëren.

We zullen niet passief toekijken hoe deze misvattingen blijven rondzingen. Integendeel, het Heartland Institute neemt actie om Amerikaanse studenten de waarheid te vertellen over de opwarming van de aarde en de klimaatwetenschap.

In oktober 2021 onthulden we op Heartland’s 14e Internationale Conferentie over klimaatverandering een van onze belangrijkste klimaatinitiatieven tot nu toe: een boek voor docenten en studenten met de titel Climate at a Glance for Teachers and Students: Facts for Climate Realists on 30 Prominent Climate Topics .

Dit lesboek geeft wetenschappelijk boeiende samenvattingen van 30 veelvoorkomende thema’s over klimaatverandering op een beknopte en gemakkelijk te begrijpen manier. De 30 samenvattingen bevatten overtuigende argumenten over de realiteit van onder meer orkanen, droogtes, koraalriffen en de geschiedenis van de temperatuur op aarde. Elke samenvatting is tussen de twee en vier pagina’s, met veel visueel aantrekkelijke afbeeldingen die het belangrijkste punt van de samenvatting illustreren. Elke samenvatting heeft een ideale lengte voor een korte, maar boeiende, dagelijkse les.

Het establishment van de openbare school heeft klimaatrealisme uitgesloten van reguliere leerboeken en lesmateriaal. Dat betekent echter niet dat de klimaatwaarheid de nederlaag moet accepteren. In 2017 stuurde Heartland meer dan 300.000 exemplaren van ‘Waarom wetenschappers het niet eens zijn over de opwarming van de aarde’ naar leraren in het middelbaar en universitair onderwijs in het hele land.

Sommige leraren negeerden het boek. Sommige leraren hebben het boek letterlijk verbrand. Toch gebruikten veel andere leraren het boek als een waardevol hulpmiddel om hun leerlingen de broodnodige balans te geven over het onderwerp opwarming van de aarde. We weten dit omdat veel leraren ons bedankten voor het produceren en verstrekken van het boek.

De linkse media en het klimaatestablishment gingen collectief door het lint en vielen Heartland kwaadwillig aan nadat we Why Scientists Disagree hadden verspreid. Ze deden dit omdat ze zich realiseerden dat het doorbreken van hun monopolie van alarmerende berichten aan studenten de grootste bedreiging voor de klimaatagenda van links vormde.

Het Heartland Institute laat zich niet het zwijgen opleggen door intimidatie. Onze kinderen zijn onze toekomst en we hebben de plicht ervoor te zorgen dat ze de waarheid leren, niet het klimaatdogma.

Heartland heeft zojuist een eerste oplage besteld van 100.000 exemplaren van Climate at a Glance for Teachers and Students, en wanneer we de boeken ontvangen, sturen we ze naar een lijst van 100.000 leraren natuurkunde op middelbare scholen.

Naarmate we donaties ontvangen voor extra exemplaren, zullen we ons lesboek naar onze volledige distributielijst sturen, die alle leden van het Congres en elke wetgever in het land omvat.

James Taylor.

Daarnaast hebben we een digitaal exemplaar van het boek gratis beschikbaar gesteld aan het grote publiek. We verspreiden de boodschap onder ouders en leerlingen, zodat ze met een muisklik toegang hebben tot de beste en meest objectieve wetenschappelijke lessen over thema’s over klimaatverandering, zelfs als hun specifieke leraar op een openbare school weigert die lessen te geven.

Het is gemakkelijk om ontmoedigd te raken als we zien dat de Amerikaanse jeugd wordt onderworpen aan een black-out van objectieve klimaatwetenschap in door de overheid gerunde scholen.

Maar met jouw hulp zal Heartland Amerikaanse studenten blijven informeren over de waarheid over klimaatverandering.

***

Bron hier.