Guus Berkhout.

Een bijdrage van Guus Berkhout.

De nieuwe klimaatminster gaat nog eens 35 miljard extra subsidies uitdelen voor nog meer windturbines, zonneweiden en biomassacentrales, terwijl onze landsverdediging in een deplorabele staat verkeert, de kwaliteit van onderwijs en zorg al jaren achteruit holt en er voor armoedebestrijding helemaal geen geld is. Wat zullen Poetin en Xi Jinping daar blij mee zijn.

Stop vandaag nog met de honderden miljarden aan onzinnige klimaatsubsidies. Met dat geld kunnen we supersnel de koopkracht repareren en investeren in onze veiligheid. Bovendien kunnen we beginnen met het oplossen van de steeds groter wordende stapel aan maatschappelijke problemen. Maar dan alsjeblieft niet met praatjesmakers, maar met mensen die er verstand van hebben!

We hebben ‘s-werelds schoonste fossiele energiecentrales, maar die zijn we aan het sluiten. Daarentegen importeren we wél Chinese zonnepanelen, geproduceerd met energie uit ‘s-werelds vuilste kolencentrales. We hebben ons ook wijs laten maken dat windenergie gratis wordt. Uit harde feiten blijkt echter dat windenergie een bodemloze subsidieput is (‘wind farms are tax farms’). Maar, het kan nog gekker. We moeten het laatste aardgas vanuit eigen bodem exporteren, en zélf peperduur aardgas importeren (waarvan 6 miljard kuub uit Rusland). Natuurlijk maakt dit klimaatbeleid ons land steeds kwetsbaarder en rijzen onze energiekosten de pan uit.

In een moderne maatschappij is bij alles wat we doen energie nodig. Bij brandstofschaarste wordt dus niet alleen energie, maar álles duurder. Algemene inflatie wordt gestuurd door energie inflatie. Dat is precies wat we nu zien. Als het energiesysteem faalt slaat de armoede toe.

In ons land moet 24/7 beschikbaarheid van betaalbare energie de allerhoogste prioriteit hebben. Maar juist hier is het helemaal misgegaan. Op z’n Hollands gezegd, we zijn oude schoenen gaan weggooien voordat we adequate nieuwe hadden. Wist u dat na het jarenlang uitgeven van talloze klimaatmiljarden, nog geen 4% van onze energie van zon en wind komt? Dat is geen verrassing. Zon- en windenergie fluctueren sterk met perioden van vrijwel geen aanbod. Er moet dus voortdurend een volledige back-up van fossiele energiecentrales klaarstaan. Het is net alsof elke inwoner naast zijn elektrische auto ook nog een benzine (diesel)auto nodig heeft, omdat er op elk onvoorspelbaar moment geen elektriciteit beschikbaar is. Als we zo’n peperdure back-up niet willen, is het alternatief investeren in groene opslag, maar zonder kernenergie is dat ook geen optie.

Bijvoorbeeld, Nederland gebruikt netto elke dag ongeveer 95 kWh per capita aan energie. Als dat allemaal groene energie moet worden, is opslag dus een must. De meest bejubelde keten is van groene elektriciteit naar waterstof, opbergen in hogedruk waterstoftanks en vervolgens weer terug van waterstof naar elektriciteit. Maar in die keten gaat zo’n 60% aan energie verloren. Om dagelijks 95 kWh te kunnen gebruiken, moeten we dagelijks zo’n 240 kWh primaire energie beschikbaar hebben! Met 17,5 miljoen inwoners is dat dus 17,5 X 240 kWh = 4,2 miljoen MWh (1 MWh = 1000 kWh).

Daar komt nog bij dat die 240 kWh groene energie enorm veel ruimte vraagt. Weer een voorbeeld. Een mega-windturbine met een vollastvermogen van 9 MW levert gemiddeld elke dag slechts 3 X 24 = 72 MWh (op het land iets minder, op zee iets meer). We hebben dus 4,2 miljoen/72 van die grote windturbines nodig. Dat zijn er bijna 60.000. De oppervlakte van ons land is nog geen 42.000 km2, dus dan zouden we meer dan één windturbine op een km2 krijgen. En die moeten ook nog eens elke 20 jaar vervangen worden. Hieruit blijkt overduidelijk dat in ons dichtbevolkte land al die peperdure groene energieplannen met windturbines niet alleen onhaalbaar, maar ook onbetaalbaar zijn. Voor zonneweiden geldt precies hetzelfde. We hebben te weinig ruimte en ons klimaat is er gewoon niet geschikt voor.

Maar de klimaatalarmisten in Den Haag gaan er niet alleen vrolijk mee verder, ze gaan er zelfs nog een tandje bijzetten. De nieuwe minister voor energie en klimaat gaat onze nationale gasvelden allemaal sluiten, onze betaalbare en betrouwbare energiecentrales allemaal opdoeken en in plaats daarvan – boven op de al afgesproken honderden miljarden – nog eens 35 miljard extra belastinggeld uitgeven aan nog meer subsidies voor biomassa, wind en zon. Daarbij wil deze minister van niemand meer horen dat zijn groene klimaatplannen onhaalbaar en onbetaalbaar zijn. Poetin en Xi Jinping zullen het daar helemaal mee eens zijn.

Kabinet, vergeet de Glasgow hetze tegen fossiele brandstoffen en gooi het roer om. Dat we zonder fossiele brandstoffen onze planeet gaan redden, is een sprookje van mensen die helemaal niets weten van het klimaat! Stop met het slopen van onze hoogwaardige energie infrastructuur en stop met het subsidiëren van de wind- en zon illusie. Het groene beleid is gebaseerd op politieke rekensommetjes die van geen meter kloppen. Zodra de overheidssubsidies stoppen, ziet geen enkele ondernemer er meer brood in, gewoon omdat rendementen zonder subsidies diep negatief zijn. Gebruik in het nieuwe beleid de klimaatmiljarden voor het oplossen van de groeiende stapel aan échte problemen in ons land, landelijk en gemeentelijk.

Geef onmiddellijk een ruimhartige compensatie aan alle Groningse aardbevingsslachtoffers en doe dat ook in de toekomst. Vervolgens, zet snel de Groningse gaskraan weer open, uiteraard louter voor binnenlandsgebruik. Gasbaten stromen niet naar Den Haag, maar naar de Groningers. We hebben ook nog zo’n 200 kleine gasvelden onder onze bodem. Breng die zo snel mogelijk in volle ontwikkeling. Tegelijkertijd, houd onze schone kolencentrales in bedrijf en sluit de supervuile biomassaverbranders. Minister, morgen mee beginnen!

Tenslotte, half maart zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Kies geen raadsleden die meehelpen om honderden klimaatmiljarden in een bodemloze subsidieput te laten verdwijnen. Met die miljarden kunnen alle nijpende problemen van nu worden aangepakt. Bovendien, ons land moet moderne kerncentrales gaan bouwen die 24/7 spotgoedkope (minder dan 5 cent/kWh) schone energie gaan leveren – made in Holland! Thorium reactors zijn de toekomst, carbonvrij, superveilig en ze maken ons onafhankelijk van buitenlandse energieleveranciers. Ons land heeft de basiskennis in huis (Almelo, Delft, Petten) om een totaal nieuwe nationale energiesector te ontwikkelen met bedrijven van wereldformaat, zoals de ASML-cluster dat nu is in de chipsector. Laten we van onderaf deze waarlijk duurzame transformatie realiseren, te beginnen met de verkiezingen op 16 maart.

Over de auteur

Guus Berkhout is emeritus-hoogleraar Geofysica en lid van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW).

***