Van een onzer correspondenten.

Het was gisteren in Pennsylvania geen gelopen race om de ingevoerde groene maatregelen die tot CO2- reductie moeten leiden weer af te schaffen. De Amerikaanse staat maakte sinds 2019 deel uit van een convenant van 11 staten om energiecentrales die draaien op kolen een extra heffing op te leggen: het Regional Greenhouse Gas Initiative (RGGI). Hiermee zou volgens de voorstanders het gebruik van fossiele brandstof worden ontmoedigd en de uitstoot van CO2 worden tegengegaan. Een meerderheid van de Senaat stemde gisteren weliswaar voor afschaffing, maar er was een twee derde meerderheid voor nodig, waardoor het heffingsbeleid gehandhaafd blijft.

Volgens de CO2-coalitie, onder voorzitterschap van Princeton- natuurkundige William Happer, zouden de aannames van de heffingen op foute data zijn gebaseerd:

‘Een DEP-projectie van meer hittegolven is in strijd met gegevens die wijzen op een piek in het warme weer in het land in de jaren 1920 en 1930 voordat de CO2-niveaus na de Tweede Wereldoorlog begonnen te stijgen.’

Bron hier.

In meer algemene economische termen heeft de CO2-coalitie vastgesteld dat de verdere implementatie van RGGI de economie van de staat 7,7 miljard dollar per jaar gaat kosten en een verlies van meer dan 22.000 banen. Ook is het groene convenant bestuurlijk niet sterk verankerd. Omdat een politieke meerderheid ontbrak bij de invoering in 2019 koos gouverneur Tom Wolf (D) uiteindelijk voor het bestuurlijke middel van een ’uitvoerend bevel’. Republikeinen en ook democraten betoogden dat Wolf daarmee zijn constitutionele autoriteit had overschreden door de wetgevende macht af te wijzen. Afgelopen oktober nam de Senaat een resolutie aan om het RGGI-lidmaatschap van Pennsylvania in te trekken en zeven weken later keurde het Huis van Afgevaardigden die maatregel goed. De gouverneur sprak evenwel zijn veto uit in januari van dit jaar. De stemming van gisteren was een poging om het veto van Wolf teniet te doen. Dat lukte niet.

Senatoren vrezen dat door de groene heffingen de energiekosten voor de burger met 30% zullen stijgen.

Verkiezingen maken uiteindelijk de dienst uit in dit soort dossiers.

***

Bron hier.