Afbeelding: Shutterstock.

Een bijdrage van Jeroen Hetzler.

Tot zelfs nog in nabije dagen was het usance om iemand met onwelgevallige opvattingen het hoofd in letterlijke zin te doen verliezen. Gebruikelijke gereedschappen hierbij waren een slagzwaard, een bijl , een guillotine (populair tijdens de Franse Revolutie, waarbij het hoofd keurig in een daartoe bestemd mandje viel in plaats van ordeloos over het plankier van het schavot te bonken), en een samoeraizwaard geliefd bij Japanse officieren.

Afgezien van een aantal uitzonderingen is deze onbeschaafde gewoonte, in onbruik geraakt. Slechts de uitdrukking voor het figuurlijke ‘het hoofd kwijtraken’ is blijven bestaan. Wij nemen een toenemend aantal ‘hoofdloze’ lieden waar in de laatste paar jaar. Vooral in kringen van de klimaatkerk. Ze stamelen iets over 97% consensus, jongleren met een in het ongerede geraakte hockeystick en een verzonnen 2-graden of zetten een geprogrammeerd Zweeds klimaatorakeltje op een podium. Zo hebben we een geflopte Ad van Wijk die van gekkigheid niet meer weet welke onzin nu weer te bedenken om zijn bedrijfsgesponsorde leerstoel te behouden. Huize Avondrood van het failliete Econcern en bètawetenschap.

Het koste wat kost kindertjes bang maken met die CAGW-hypothese (weerlegd dominant menselijke invloed op catastrofale opwarming) wordt met de dag koddiger. De lijst van niet uitgekomen rampen wordt evengoed met de dag langer. Het fiasco van het Rapport aan de Club van Rome toont ten overvloede de discrepantie aan tussen modelprojecties van toen en de huidige werkelijkheid aan dankzij het menselijk vernuft en de vrije markteconomie.

Het uitblijven/verminderen van klimaatrampen is dan ook niet verwonderlijk. Het voegt zich naar dat failliete patroon van wensdenken, onzorgvuldig denken, schijncausaliteit en gebrek aan zelfkennis. Om toch nog de schijn op te houden dat de wereld met alles erop en eraan naar de ratsmodee gaat, krijgt elk regenbuitje, elk stormpje, elk hittegolfje schier Olympische doemproporties. Dit alles vanwege dat vreselijke kapitalisme met zijn vreselijke industrie, die vreselijke welvaart, en die gruwelijke boeren en vissers.

De conclusie is echter dat er niets aan de hand is, zo laten de feiten zien. Echter, klimaatgelovigen sluiten de ogen voor deze feiten en bewijzen. Dit kost ons thans € 60 miljard aan verspillingen. Je denkt al gauw aan het verwoestende Russische optreden.

De klimaatapologeten zijn volledig het hoofd kwijt. Het contact met de wekelijkheid raakt verloren. Neem bijvoorbeeld het propagandafilmpje door Hiemstra over die 50% ‘duurzame’ stroomopwekking gedurende een uurtje. Dergelijke misleiding is kenmerkend, want hoe zit het met de opbrengsten?

De stroom had zelfs negatieve prijzen, bijbetalen dus voor de leverancier omdat er geen vraag naar die stroom was. Normáliter heet dat doordraaien op de komkommerveiling. Lijkt mij geen reclame voor het merk klimaatbeleid. De Reclame Code Commissie zou kunnen vaststellen dat er geen aandacht was voor de momenten dat er niet voldoende stroom is (zie grafiek in onderstaande bron). Daarbij, dat uurtje met 50% is volkomen willekeurig. Het kan ook twee uren zijn of twee keer één uur, één in maart en één in september.

Voor een afnemer die zich van het net afkoppelt, is dit dodelijk. We hebben naast leveringszekerheid ook het begrip planningszekerheid. Dit laatste is 0% met wind en zon. Dat van fossiel en kern is 97%. Hiemstra met name moet dus ophouden met de kijker te misleiden. Deze man is typerend voor de hele klimaatwereld: de ogen sluiten voor de simpele sommetjes die bewijzen dat zij ofwel liegen ofwel het hoofd kwijt zijn.

Nog een voorbeeld. De NS beweren voor 100% op groene stroom te rijden. Welnu, hoe doen de NS dit op windstille dagen in de winter? Zie wederom de grafiek in deze bron.

 

Het lijkt mij heel onwaarschijnlijk dat de NS zich hebben afgekoppeld van het stroomnet. Je klimaatgelovig hoofd kwijtraken maakt dergelijke propaganda ongeloofwaardig. Beseffen ze dan niet dat zij gezag verliezen? Naast Kaag is het vooral Jetten die blijk geeft er niets van te begrijpen. Hij is ook niet de meest geschikte en gerijpte persoon voor rationaliteit:

„Aardgas is in de taxonomie opgenomen. Daar zijn wij het hier volgens mij collectief mee oneens. Wij hebben echt meerdere pogingen gedaan om het eruit te krijgen. Kernenergie is er wel in opgenomen. Dat was de andere opdracht van de Kamer. Dat is dus positief.” Volgens Jetten kon Nederland geen meerderheid tegen gas in Brussel bijeenbrengen. „Heel veel landen willen van kolen af”, verklaart Jetten. Een van de snelle reductieopties is dan overstap op gas, dat bij verbranding veel minder CO2-uitstoot oplevert. Maar dat betekent niet dat Nederland op de handen gaat zitten: de komende jaren wordt ons land flink verduurzaamd, is de bedoeling. Daarvoor zijn miljarden vrijgemaakt.

Natuurlijk beste Rob, maar krijgen wij nu eindelijk eens die beloofde gratis stroom 24/7? Zo niet, dan ben je ongeloofwaardig. Jetten, met windmolens, biomassa en zonnepanelen verduurzaam je niets, maar verspil je die miljarden. Je draait alleen de welvaart door zoals op de genoemde komkommerveiling, zeker die van de Ontwikkelingslanden. ‘Ons’ Rotmans is ook geheel buiten zinnen geraakt met deze bewering:

Jan Rotmans, hoogleraar transitiekunde noemt het Brusselse plan echter ’absurd’. „Aardgas bevat methaan, dat is een ontzettend schadelijk gas en een van de zwaarste broeikasgaseffecten. Dat een meerderheid van de politiek hiermee akkoord gaat is schandalig”, zegt hij. Hij stelt dat de CO2-uitstoot fors omhooggaat. „Klimaatminister Jetten stemt in en buigt voor de macht van Duitsland en Frankrijk”, zegt Rotmans. „De Duitsers willen geen kernenergie, de Fransen wel. Er is uitruil geweest, waar kleine landen zich maar naar moeten voegen.” Bron (achter betaalmuur).

Jeroen Hetzler.

Het effect van methaan is slechts 10% van dat van CO2 en dat stelt al niks voor. Zie de lezing van Happer. Aardgas wordt verbrand en valt uiteen in water en CO2. Aangezien CO2 geen effect meer heeft omdat de atmosferische concentratie verzadigd is, rijst dus de vraag wat het probleem is. Zoals gebruikelijk bij klimaatgelovigen kletst Rotmans dus maar wat.

Conclusies

Er is geen klimaatprobleem. We moet zo snel mogelijk af van die idiotie die klimaatbeleid heet voor we onder de knoet van de linkse tirannie raken van Timmermans c.s. Wij sceptici gebruiken ons hoofd tenminste nog. Hoofdloosheid kun je ons niet verwijten.

Ceterum censeo Legem Climae delendam esse.

(Overigens ben ik van mening dat de klimaatwet moet worden vernietigd)

***