Onyx kolencentrale. Foto: NOS.

Van een onzer correspondenten.

Er wordt kloeke geschiedenis geschreven op de Maasvlakte in Rotterdam. Kolencentrale Onyx Power maakt geen gebruik van de subsidieregeling om te kunnen sluiten, zo liet Klimaatminister Jetten gisteren weten. Hij had er 212,5 miljoen euro voor over om de centrale eerder te sluiten. Jetten is teleurgesteld en deze persoonlijke gemoedstoestand kreeg zelfs een plek in de brief aan de kamer:

‘Onyx Power heeft mij vandaag laten weten geen gebruik te zullen maken van de subsidie voor de vrijwillige sluiting. Ik ben zeer teleurgesteld over deze beslissing en het is een slechte beslissing voor het klimaat. Er lag een goed pakket aan afspraken en een passende subsidieregeling. Om die reden vind ik het onverstandig dat Onyx Power terugkomt op deze afspraak.’

Juridisch kan de Minister niets tegen het besluit doen. De gewraakte Energiecentrale heeft een nettocapaciteit van 731 MW en een rendement van 45 procent. Onyx Power is, naar eigen zeggen, ‘één van de modernste, schoonste en meest efficiënte installaties ter wereld. De nieuwste filter- en verbrandingstechnologieën zorgen voor een uitstekend gebruik van de energiedragers en lage emissiewaarden’.

Het spontane kolenoproer in de Maasdelta zette ook kwaad bloed bij de aanwakkeraars van de klimaatangst. Greenpeace liet bij monde van het ‘Hoofd Klimaat en Energie’ weten dat de eigenaar een ‘cowboy’ is, die ‘zoveel mogelijk geld wil cashen’ en dat het besluit in strijd is met de rechterlijke uitspraken die het Nederlandse bedrijfsleven klimaatdoelen dwingend willen opleggen:

‘De klimaatcisis is hier en nu en op de Noordpool was het 30 graden heter dan normaal.’

De kolenvergassing en kolenoverslag kent in de Rotterdamse haven een sterke doorstart, die al eerder was ingezet met de economische groei door de gestegen gasprijzen. Door de oorlog in Oekraïne wordt de fossiele energiepositie van met name Duitsland steeds nijpender wat een extra weerslag heeft op het gebruik van kolen. Vanwege de oorlog riep Eurocommissaris Timmermans, tot dan toe een fervent bestrijder van fossiele energie, dat kolen geen taboe meer zijn. China bouwt er dit jaar weer een aantal kolencentrales bij, met een totale capaciteit van 100 Eemshavencentrales.

De Chinezen stellen met trots dat zij inmiddels de meest efficiënte centrale hebben gebouwd: de Shanghaimiao-kolencentrale. Die gaat nooit dicht.

***