Auteur: Eric Blondeel (België).

De confrontatie met de gruwelen van de oorlog in Oekraïne doet elke weldenkend mens huiveren.

Oekraïne is geen uitzondering. In élke oorlog komt het slechtste in de mens naar boven en worden er oorlogsmisdaden begaan. Door politieke ‘leiders’, door ontaarde huurlingen, door losgeslagen militaire commandanten die hun troepen niet meer in de hand hebben, ja ook door burgers, soms buren die mekaar het ergste aandoen dat je maar kunt bedenken.

Voor de VS en vooral de EU is deze oorlog – die we bij wijze van spreken zelf sponsoren – bijzonder ontnuchterend. We hebben Oekraïne in het verleden de hemel op aarde beloofd wanneer ze zouden kiezen voor ons in plaats van voor Rusland. We hebben daarmee een duivel wakker gemaakt die veel erger is dan we dachten.

Onze machteloosheid is niet beperkt tot het militaire aspect. We zullen ook de economische gevolgen moeten dragen van ons ideologisch en ondoordacht energiebeleid. Zonder militaire macht is onze economische sterkte de énige troef waarmee we Poetin hadden kunnen pijn doen. Zelfs dat kunnen we nauwelijks!

Het risico op voedseltekort is opeens reëel geworden. Wat deze nieuwe bedreiging nog pijnlijker maakt is dat daarmee de klimaatactivisten en de oligarchen van het WEF precies het resultaat krijgen waar ze al decennia voor ijveren: een verarming van de welvarende landen. Dat eerst en vooral de armere landen zullen getroffen worden en wellicht veel meer slachtoffers zullen maken dan de Oekraïne oorlog, lijkt hen niet te deren.

Onderstaande bijdrage, geschreven door Dr. ir. Eric Blondeel, geeft alvast een idee van de richting die we uitgaan. Hoog tijd om wakker te worden.

Pjotrs dwarsliggers.

 

Na het CO2-alarmisme nu ook nog een Stikstof-hype?

Of hoe percepties leiden tot een wereldwijde instabiliteit

Wereldwijd loert een dubbele crisis om de hoek. Ze wordt geïnitieerd en ondersteund door een zelfbenoemde elite en is gebaseerd op groepsspraak en op niet- gevaloriseerde modellen. Daardoor worden, misschien wel bewust, foute oplossingen aan de bevolking opgedrongen.

De eerste schadelijke effecten worden zichtbaar. Het gaat immers niet enkel meer om een energiecrisis. Ook een wereldwijde voedselcrisis loert om de hoek. Dat komt door het opgeven van onze principes van zelfredzaamheid en diversificatie, en onze overgave aan het droombeeld van een “geglobaliseerde wereld”, geleid door een wereldelite.

Klimaatcrisis, CO2 en de energiecrisis

Er is volgens de VN-elite een klimaatcrisis: de aarde warmt op en CO2 is daarvan de oorzaak. Wetenschappers die de zon bestuderen verklaren dat het standpunt van het IPCC al 30 jaar verouderd is. We zien nu al de prille zichtbare bewijzen dat de voorspelde afkoelingsperiode van de aarde al begonnen is. We beginnen aanwijzingen te vinden in de verandering van de straalstroom, maar het is nog onduidelijk hoe diep die afkoeling is en hoelang ze zal aanhouden (1).

Los van de vraag of CO2 al dan niet de klimaatknop is, bestaat er een fundamenteel misverstand tussen wetenschappers en beleidsmakers over technologische ontwikkeling. De razendsnelle recente technologische transitie heeft de hoofden van beleidsmakers op hol gebracht. Ze denken nu dat een energietransitie met zon, wind en batterijen als dominante energieleveranciers kan gerealiseerd worden, gewoon maar op basis van een verklaring van de elite of van een wettekst. Dit is pure perceptie waarbij maar al te graag wordt vergeten dat anders dan bij een technologische transitie een energietransitie gebonden is aan de wetten van de fysica en thermodynamica die je niet met een wetsartikel ongedaan kunt maken.

Wetenschappers moeten nog veel onderzoek doen (en ondernemers moeten nog veel realiseren) als ze processen willen ontwikkelen die zo doeltreffend zijn als koolwaterstoffen in termen van de combinatie van lage kosten, hoge energie dichtheid, stabiliteit, veiligheid en draagbaarheid.

In realiteit betekent dit dat voor elke besteding van 1 miljoen euro aan windturbines of zonnepanelen, die na 20 jaar in bedrijf te zijn geweest, maximaal 35 miljoen kilowattuur (kWh) zullen opgebracht hebben. Voor 1 miljoen euro, uitgegeven aan een schalieplatform wordt in 20 jaar genoeg aardgas produceert om meer dan 200 miljoen kWh op te wekken. Daarbij gaat de bron dan nog minstens 2 maal langer mee. Dat betekent een 6 keer grotere energiestroom en zelfs 12 keer grotere energieopbrengst. Dit maakt al te duidelijk dat het gezegde van de eerste minister en Tine Van der Straeten dat hernieuwbare energie de goedkoopste is, getuigt van pure luchtfietserij.

Milieucrisis: stikstof en ammoniak

Naast klimaat is er in het milieu een analoog probleem gecreëerd met stikstof als exponent, opnieuw grotendeels geschraagd op perceptie. Daarbij worden twee totaal verschillende zogeheten afvalproducten, zoals stikstofoxiden en ammoniak op één hoop gegooid. Het gevolg is een totaal foute aanpak.

De EU Natura 2000 en habitatregelingen leggen eisen op voor behoud van species. In de Lage Landen met hun hoge bevolkingsdichtheid gaat het voornamelijk om kleine terreinen. Die hebben een uitgebreide periferie waarmee ze een sterke wisselwerking aangaan met de aanliggende gebieden. Dat is veel meer het geval dan in de meeste andere landen die veel grotere natuurgebieden bezitten. Maar de EU-regelgeving is desondanks overal gelijk. De onomkeerbare keuzen uit het verleden hebben verstrekkende gevolgen voor de gronden rond deze natuurgebieden, zodat dan bijzondere bijkomende wetgeving nodig is. Dat leidt tot een onrendabele landbouw en de verdwijning van landbouwareaal. Voedselvoorziening en zelfredzaamheid komen in het gedrang, terwijl de kosten voor schadevergoedingen oplopen. Uiteindelijk leidt dit alles tot een voedselcrisis.

Is de EU te ver gegaan of zijn de Lage Landen al te gemakkelijk meegegaan zonder besef van de consequenties?

De stikstofoxiden zijn afkomstig van verbranding met lucht op hoge temperatuur. Dit zijn stabiele chemische verbindingen, en, in kleine concentraties, soms giftig. Ze leven lang, zijn overal aanwezig en zijn grensoverschrijdend. Voor ons land komt ongeveer de helft ervan uit de buurlanden.

Ammoniak (NH3) daarentegen vertoont het tegenbeeld. NH3 is in grote mate afkomstig van bacteriële vergisting bij planteneters en een meststof die de plantengroei activeert. Daardoor sluit de natuurlijke kringloopwerking zich. Dat lijkt op het eerste gezicht perfect.

De uitstoot is seizoensgebonden en lokaal. De zware molecule reageert ook op waterdamp uit de lucht en slaat snel neer. Zij is dan ook kortlevend en draagt niet ver. Toch wordt deze molecule bestempeld als de grote boosdoener. Maar de natuur optimaliseert zichzelf. We kennen dat als survival of the fittest. Maar bij ons wordt deze natuurwet door EU-wetgeving tegengewerkt en krijgt ammoniak de ban. Het is ‘denken in modellen’ dat de besluitvorming beheerst en niet de metingen op het terrein.

Een potentieel dramatisch effect voor de mensheid door de verplichte reductie van NH3, is het verminderen van het groeipotentieel van planten.

De voedselvoorziening in de wereld komt door de stijgende vraag in het gedrang, terwijl de kosten explosief stijgen

De Lage Landen zijn door klimatologische omstandigheden uitstekend geschikt voor vleesproductie. Tegelijk worden afvalstromen uit de geïmporteerde humane voedselstromen gevaloriseerd. De dieren produceren mest dat nuttig is voor de natuurlijke kringlopen en tegelijk een potentieel voor de productie van bio-energie. Door de Natura 2000-regeling ontstaat een overmaat aan NH3 dat geneutraliseerd moet worden. Dat resulteert in een onrendabele landbouw, wellicht tot vreugde van de groene lobby die de landbouw weg wil en de maatregelen, aangepast aan de landbouwbehoeften, afwijst.

Anderzijds is er wereldwijd een exploderende vraag naar(kunst)meststoffen (deze worden geproduceerd met o.a. aardgas) waarvan het gebruik eveneens in de EU-wetgeving aan banden gelegd wordt. Men neemt de afnemende productie er bovenop, waarbij onze productiecentra uitgeteld worden en de zelfredzaamheid opnieuw een knauw krijgt.

De EU-wetgeving verkiest blijkbaar planten boven het welzijn van haar burgers.

Kunstmeststoffen

Rusland en China zijn de grote exporteurs van kunstmeststoffen geworden. Dat is typisch een gevolg van het uitvlaggen door onze westerse wereld van de primaire en secundaire sectoren, zonder daarbij na te denken over de gevolgen. Onze vitale voorzieningen zijn uitgevlagd via de “globalisering”, en dat zal een pijnlijke vergissing blijken te zijn. Ook voor kunstmest is dit niet anders.

China is de grootste producent in de wereld, groter dan de VS en India samen (2). China is tegelijk de grootste exporteur (3) maar remt de uitvoer de laatste tijd af (4) waardoor schaarste is ontstaan. Het is ook de grootste leverancier aan de VS, met prijsstijgingen met een factor 2 à 3 over één jaar (5). Europa kent eveneens een prijzenexplosie. We verwijzen hierbij naar Bloomberg (6) dat vooral op Oost-Europese productie rekent en waar eveneens een zware prijsstijging van toepassing is.

Intussen heeft ook Hongarije al de graanexport verboden(7)

De Oost-Europese productie komt nu eveneens in het gedrang door de militaire operaties van Rusland en Poetin heeft al gedreigd (8) met het blokkeren van de export.

Ook in Zuid Amerika – dat voor 70% afhangt van Chinese exporten – wordt het meststoffeneffect gevoeld (9) en die landen voeren de druk op om meststoffen buiten de Russische sancties te houden (10). Argentinië heeft intussen de uitvoer van soja geblokkeerd (11) in een poging schaarste te creëren zijn inkomen te verhogen.

In Oekraïne, waar door de oorlog de bewerking en bemesting van het land zwaar in het gedrang kunnen komen, is 30% van de graanhandel gehypothekeerd. Samen met de hierboven beschreven tekorten aan meststoffen zal dit een bijkomende slag toebrengen aan de wereldproductie van granen. Voedseltekorten kunnen vanaf het einde van dit jaar een realiteit worden. Die beginnen met een hongersnood in de armste landen die de hoge prijzen niet aankunnen, en het westerse welvaart model komt in het gedrang. Dit zal een nieuwe bijkomende vluchtelingenstroom op gang zal brengen terwijl de EU mogelijk al meer dan 4 miljoen Oekraïners supplementair op de reeds bestaande migratie- instroom, zal opgenomen hebben.

Geen prettig vooruitzicht

Dat alles is geen prettig vooruitzicht in een instabiele wereld waar de verworvenheden van goedkope en altijd beschikbare voeding en energie dank zij de mondialisering en door de roekeloosheid van niet- nadenkende politici werden afgestaan aan multinationals (waarvan een aantal nu machtiger zijn dan vele landen) en expansieve staten zoals China.

Het afstaan van zeggenschap over ons voedsel en onze energie betekent dat we vazallen geworden zijn en mogelijk onze democratische rechten zullen verliezen.

Dat is een moeilijk op zachtaardige wijze om te keren situatie.

***

1. https://setpublisher.com/pms/index.php/jbas/article/view/2350
2. https://gpca.org.ae/wp-content/uploads/2018/07/China-Fertilizer-Industry-Outlook.pdf
3. https://www.dtnpf.com/agriculture/web/ag/crops/article/2021/09/30/china-phosphate-fertilizer-export
4. https://www.theepochtimes.com/putin-warns-any-attempts-to-prevent-exports-of-fertilizers-oil-gas-will-have-serious-consequences_4330928.html
5. https://www.farmprogress.com/fertilizer/why-cost-fertilizer-rising
6. https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-01-21/crunch-time-for-pricey-fertilizers-squeezing-european-farmers?sref=q8seIhDd
7. https://www.nieuweoogst.nl/nieuws/2022/03/09/hongarije-beperkt-graanexport-door-oorlog-in-oekraine
8. https://www.theepochtimes.com/putin-warns-any-attempts-to-prevent-exports-of-fertilizers-oil-gas-will-have-serious-consequences_4330928.html
9. https://www.wsj.com/articles/farms-are-failing-as-fertilizer-prices-drive-up-cost-of-food-11642770182
10. https://www.theepochtimes.com/south-american-nations-push-to-exclude-fertilizer-from-russia-sanctions_4331422.html
11. https://businessam.be/argentinie-stop-de-export-van-soja-41-procent-van-de-wereldwijde-productie-komt-tot-stilstand/

***