Foto: Shutterstock.

Een bijdrage van Jeroen Hetzler.

Het huidige klimaatbeleid zou ik geen beleid willen noemen, omdat elke rationaliteit eraan ontbreekt. Het is op zijn slechtst een obsessie van een elitair groepje machthebbers dat streeft naar mondiale macht en naar onvoorstelbare zelfverrijking onder het mom van natuur-, milieu- en klimaatbehoud. Op zijn best is het massahysterie als gevolg van onbeheersbaar groepsdenken. Wereldwijd door PR-media opgeklopte angst voor een, gebleken onbenullige natuurlijke, opwarming van de aarde wordt ingezet om de geesten rijp te maken voor de grootste vermogensroof van burgers die de wereld ooit aanschouwd heeft. Deze bevestigende vaststelling in 1978 maakt een hoop duidelijk:

Giving society cheap, abundant energy … would be the equivalent of giving an idiot child a machine gun. – Paul Ehrlich, “An Ecologist’s Perspective on Nuclear Power”, May/June 1978 issue of Federation of American Scientists Public Issue Report.

Deze en dergelijke ideeën tonen niet de meest humane kanten van linkse zelfverklaarde moreel superieure elites. Kijken we naar de ambities van Timmermans, dan zien wij een iemand die zonder enig inzicht in de gevolgen boeren en vissers verjaagt, onze voedselvoorziening in gevaar brengt alsmede de energielevering frustreert. Hij probeert 25% meer biologische landbouw af te dwingen. Alleen al hierdoor toont hij aan niets te begrijpen van moderne landbouw en voedselvoorziening. Timmermans c.s. zijn geen leiders. Sid Lukassen schrijft er dit over:

De woke-tirannie is definitief gevestigd. Ook Frans Timmermans wil van geen wijken weten: hij wil niet alleen de landbouw kapot, hij wil ook elke kans op wederopstanding kapot maken. Daarom voert hij een ‘Green Deal’ in: een planeconomie op communistische leest, met een hip progressief sausje. Stalin zou er zijn vingers bij aflikken. Een bekende uitspraak van Stalin is: hij die bepaalt waar en wanneer het voedsel de stad binnenkomt, is de heerser van de stad. Wat Rutte en Timmermans met de Nederlandse voedselvoorziening doen, is alleen te begrijpen vanuit pure kwaadaardigheid. Het is geen politiek onbenul, het is opzettelijke slechtheid. Zij willen dat de boeren lijden, en daarmee het Nederlandse volk. Bron.

We kunnen inmiddels vaststellen dat de elektriciteitsprijzen het hoogst zijn in de landen met het meeste geplaatste vermogen aan duurzaam genoemde elektriciteit. Wonderlijk contrasterend met die beloftes van het eerste uur over gratis stroom. Die stijging is natuurlijk niet verwonderlijk vanwege de sluiting door Merkel van de Duitse kerncentrales. Nu zitten ze daar met de gebakken peren. Wij overigens ook door ondoordachte sluiting van kolencentrales. Zoals altijd waren die beloftes PR-praatjes met een hoog kletspraatgehalte, zelfs aperte onzin die soms wel met een factor 10 te optimistisch is, volksverlakkerij dus. Hier.

Dit blijkt nu duidelijk in de praktijk. Timmermans wakkert energiearmoede aan, belemmert de voedselvoorziening en de leveringszekerheid van elektriciteit? Windmolens en zonnepanelen laten zich het best vergelijken met een buitensporig duur krakkemikkig autootje waarvan je nooit weet wanneer die rijdt. Hier is een sommetje dat de welvaartsachteruitgang door windmolens illustreert:

Conclusie wind op land

Het duurt ruim 36 jaar voordat een zwaaipaal zijn eigen investering heeft terugbetaald via de werkelijke waarde van de geproduceerde windstroom.

Conclusie wind op zee

Het duurt bijna 55 jaar voordat de molen op zee zijn eigen investering heeft terugbetaald via de economische waarde van de geproduceerde windstroom.

Een opmerking op twitter: Nederland is een derde wereldland in aanbouw.

Zie voor details: Bron.

Voor zonnepanelen komen we langs dezelfde methode en bij een capaciteitsfactor van 11% uit op 71 jaar. We hebben veelal linkse politici en media die zich geroepen voelen om het klimaatcredo dag in dag uit lopen uit te venten zonder dat ze weten waar ze het over hebben. OP 23 mei bij WNL als illustratief voorbeeld bestond Klaas Knot, baas van DNB, het om de mogelijk verminderde leveringszekerheid van drinkwater te “verklaren” uit klimaatverandering. Hoe verknipt moet je zijn om zoiets te beweren? Komt hij niet op de gedachte dat een jaarlijkse onnatuurlijke bevolkingsaanwas door immigratie van ca. 80.000 mensen te snel de stijgende vraag kan verklaren. Bovendien zitten natuurorganisaties vergunningen voor drinkwaterwinning in de weg.

Tot slot nog dit over stroomlevering:

De meeste fans van zon en wind zijn nu inmiddels wel zover dat ze dit probleem [leveringszekerheid; JH] erkennen, mede omdat de gedroomde oplossing zich volgens hen al aandient: groene waterstof. Het concept is, dat je met overtollige groene stroom water splitst in waterstof en zuurstof, de zogeheten elektrolyse. Waterstof kun je wél opslaan, en later in een omgebouwde gascentrale verbranden om weer stroom op te wekken.[…] Belangrijker is, wat deze grootschalige infrastructuur gaat kosten. Elektrolysers die miljoenen kubieke meters waterstof per dag produceren bestaan nog niet eens, en ze zullen miljarden euro’s kosten. Terwijl er een veel logischer alternatief voorhanden is.

Het is opmerkelijk weer te constateren dat klimaat”beleid” elke vorm van visie en planning ontbeert, maar in plaats hiervan drijft op de ideologische kortzichtigheid en onkunde van vooral linkse ministers, met name Jetten, een man die er net als Timmermans niets van begrijpt waar ze mee bezig zijn of uit zijn op macht.

In plaats van apart voor energieopslag een stel peperdure, inefficiënte elektrolysers te bouwen en een complete groene waterstof-infrastructuur, kun je ook een paar snel bijregelbare kerncentrales neerzetten. Die leveren dan betrouwbaar en 24/7 stroom, bijvoorbeeld op 60 procent van hun volle vermogen, met 40 procent speelruimte om de grilligheid van zon- en windstroom op te vangen. In plaats van in groene waterstof, zit de energiebuffer dan in de brandstof van zo’n [niet weersafhankelijke; JH] kerncentrale. Bron.

We kunnen constateren dat zo onderhand opzettelijk een eenzijdig naargeestig wereldbeeld vol rampspoed wordt geschapen. Onophoudelijk staan wij bloot aan links ideologische agitprop en indoctrinatie die dat wereldbeeld erin probeert te rammen.

Jeroen Hetzler.

Kritische geluiden worden onderdrukt waardoor ook onze vrijheid van meningsuiting en academische vrijheid worden aangetast. Onze levensvreugde wordt verpest door ideologische dwang, al dan niet via activistische rechters en media, met name de NOS. Vliegen en vlees worden gedemoniseerd, warmtepompen worden verplicht gesteld, gewone auto’s worden verboden, welvaart wordt ons afgenomen. En ga zo maar door.

Wat een geestelijke armoede van die ideologen die niet kunnen overtuigen -omdat er niets te overtuigen valt- en dan maar hun toevlucht zoeken tot dwang en benepen propaganda om hun ideologie op te leggen.

Ceterum censeo Legem Climae delendam esse.

(Overigens ben ik van mening dat de klimaatwet moet worden vernietigd)

***