Alchemist in zijn laboratorium.

Auteur: Andy May.

Voorstanders van het door de mens veroorzaakte klimaatveranderingsnarratief vragen soms aan sceptici of ze in evolutie of zwaartekracht geloven. Het is een manier om de scepsis belachelijk te maken. Daarentegen worden de beweringen van klimaatalarmisten gepresenteerd als gelijkwaardig aan het denken van Isaac Newton, Charles Darwin en Albert Einstein – dat wil zeggen, onaantastbaar.

Tornado’s, orkanen, dooi in het midden van de winter, dagen van 100 graden F, koude perioden, droogtes en overstromende rivieren worden allemaal gepresenteerd als bewijs van door de mens veroorzaakte klimaatverandering – als bewijs dat de menselijke uitstoot van koolstofdioxide leidt tot een oververhitte planeet.

Werkelijk?

Karl Popper.

De beroemde filosoof Karl Popper zou zeggen dat deze meteorologische gebeurtenissen de door de mens veroorzaakte klimaatverandering niet ondersteunen, omdat geen van hen het idee kan falsificeren. Als elke gebeurtenis een idee ondersteunt en geen enkele gebeurtenis kan het falsificeren, dan is het idee geen wetenschappelijke hypothese. Poppers voorbeelden van pseudowetenschap omvatten de geschiedenistheorie van Karl Marx. Hij merkte op dat “een marxist geen krant kan openen zonder op elke pagina bewijs te vinden” voor de theorie.

De theorieën van Sigmund Freud waren hetzelfde; elk klinisch geval bevestigde zijn ideeën. Een hypothese die door geen enkele denkbare gebeurtenis kan worden weerlegd, is niet wetenschappelijk. Popper vroeg zich in 1919 af hoe het marxisme, Freud en astrologie verschilden van werkelijk wetenschappelijke ideeën, zoals de zwaartekrachtwet van Newton of de relativiteitstheorie van Einstein. Hij realiseerde zich dat de laatste kon worden getest en kon worden bewezen dat het fout was.

Albert Einstein.

Hij werd geïnspireerd door Frank Dyson, Andrew Crommelin en Arthur Eddington’s, die de bevestiging leverden van Einsteins theorie tijdens de zonsverduistering van 1919. De theorie van Einstein voorspelde dat sterlicht door de zwaartekracht rond de zon zou buigen. De wet van Newton voorspelde een veel kleinere doorbuiging. Hun waarnemingen tijdens de zonsverduistering lieten zien dat het precies gebeurde zoals Einstein had voorspeld. Dit was de eerste echte bevestiging van Einsteins theorie en was gebaseerd op een riskante voorspelling.

Een bevestiging van een theorie moet een riskante voorspelling bevatten van dingen die wel of niet kunnen gebeuren als de theorie waar is. Theorieën moeten dingen voorspellen en uitsluiten, en hoe meer ze uitsluiten, hoe beter. Bevestigingen zijn geen bewijs, maar ze laten theorieën toe om te overleven. Popper trekt een heldere lijn tussen wetenschap en pseudowetenschap. De lijn is falsificering. Pseudowetenschappelijke ideeën kunnen niet worden gefalsificeerd.

Bedenk dat Newton ons zijn beschrijvende “wet van de zwaartekracht” heeft gegeven. De wet van Newton vertelt ons wat zwaartekracht doet, en het is nuttig, maar het vertelt ons niets over hoe het werkt. Daarvoor hebben we Einsteins relativiteitstheorie nodig. De enige uitzonderingen die tot nu toe zijn geïdentificeerd op Newtons beschrijvende wet van zwaartekracht (gebaseerd op massa en afstand) zijn te vinden op schalen ter grootte van het zonnestelsel, in de buurt van zwarte gaten en op kleine atomaire schalen. In het dagelijks leven op aarde werkt de wet van Newton prima. Er zijn op geen enkele schaal uitzonderingen op de zwaartekrachttheorie van Einstein gevonden.

Hoe zit het met de evolutie? Soorten evolueren; we kunnen dat zien in het geologische archief. We kunnen het ook zien gebeuren bij sommige zich snel voortplantende soorten. We zouden evolutie dus als een feit kunnen omschrijven. Het gebeurt, maar we kunnen niet beschrijven hoe zonder meer werk. Vroege theorieën over het evolutieproces omvatten de theorie van natuurlijke selectie van Darwin en de theorie van Jean-Baptiste Lamarck over de aanpassing van erfelijke soorten als gevolg van externe omgevingsstress.

Charles Darwin.

Huidig ​​epigenetisch onderzoek toont aan dat Darwin en Lamarck allebei gelijk hadden en dat evolutie beide processen omvat. Naarmate de wetenschap vordert, veranderen gevestigde feiten en wetenschappelijke wetten zelden, maar theorieën evolueren. Feiten en wetten worden gemakkelijk verworpen wanneer tegenstrijdige gegevens worden verzameld en soms worden ze hersteld naarmate we meer leren. De moderne evolutietheorie is een goed voorbeeld van twee concurrerende theorieën die uiteindelijk samensmolten tot één.

Zowel hypothesen als theorieën moeten falsificerbaar zijn. “Klimaatverandering” is niet falsificeerbaar. Het is niet wetenschappelijk. Popper zou ‘klimaatverandering’ omschrijven als pseudowetenschap, aangezien elke weersgebeurtenis kan worden geïnterpreteerd en vaak wordt geïnterpreteerd als ondersteuning van het idee (net zoals de marxist met zijn krant).

Wetenschap is meestal scepsis. We proberen gebreken te vinden; wij controleren cijfers. Wetenschap die op de juiste manier wordt uitgevoerd, is meer tijd besteden aan het bewijzen van het ongelijk van onszelf en anderen dan aan het bewijzen van ons gelijk. Wetenschappers winnen zelden populariteitswedstrijden – en zouden dat ook niet moeten proberen.

***

Andy May is petrofysicus, paleoklimaatexpert en lid van de CO2-coalitie.

***