Auteur: Hans Ambos

Zeer geachte minister Robert Habeck,

Als minister van Economie en Klimaat werkt u aan de energietransitie en aan de “decarbonisatie” van Duitsland om de “klimaatcatastrofe” af te wenden. Het doel is om over een paar jaar 100% “hernieuwbaar” te zijn. Uw “Paaspakket” voor de energietransitie laat veel vragen onbeantwoord. Het aandeel van wind- en zonne-energie is slechts 5% van het primaire energieverbruik (2021) in Duitsland. De dubbele uitfasering van kolen en kernenergie zorgt voor een enorm aanbodtekort. Daarnaast exploderen de kosten van energie-inkoop. Toch durft u de “energietransitie” door te zetten en bent u ervan overtuigd dat men daartoe in staat is. Uit voorzorg zegt u echter: “Mijn excuses voor de misschien arrogante overmoed”. We moeten “grote, moeilijke beslissingen nemen!”

Bedoelt u de kosten die wij als burgers zullen moeten betalen? De veranderingen in het landschap? De stroomtekorteconomie? Kan men dan tegen u zeggen: “Breng de oplossing, of u bent het probleem.”

Ik heb vragen voor u over de energietransitie. Ik wil u bij voorbaat hartelijk danken voor uw antwoord. Als ik hierna “u” schrijf, bedoel ik ook de Groenen en gelieerde organisaties, de NGO’s, Greenpeace, FFF, de PIK, Deutsche Umwelthilfe, enz.

Wind en zon

Het aandeel van “hernieuwbare” energie in de stroomvoorziening bedroeg in 2021 43%. U wilt dit aandeel binnen 8 jaar verhogen naar 80%. Door simpelweg het aantal windturbines en PV-systemen te verdubbelen in combinatie met grote opslagsystemen moet dat voornemen worden gerealiseerd. Dat kan natuurlijk niet, want als er een Dunkelflaute is, produceren 10 keer zoveel niet-controleerbare (!) hernieuwbare energiebronnen geen elektriciteit. Dunkelflauten, zelfs gedurende meerdere dagen, zijn tot nu toe overbrugd door het opstarten van de kolen- en gasgestookte elektriciteitscentrales. Achter elke windturbine of PV-installatie staat in principe een conventionele elektriciteitscentrale. Met uw uitbreidingsdoel, met gemiddelde windvooruitzichten en gemiddelde zonneschijnduur, wekken de “hernieuwbare” energiebronnen veel te veel elektriciteit op zonder afschakeling, die vervolgens moet worden vernietigd, d.w.z. uitgeschakeld, of naar het buitenland moet worden gedumpt tegen negatieve elektriciteitsprijzen. Het opslaan van het overschot in de range van 10 tot 20 terawattuur voor een Dunkelflaute is technisch en financieel (biljoenen euro’s) onmogelijk.

Dus de heel simpele vraag rijst: “Waar komt de elektriciteit vandaan na het einde van kolen, gas en kernenergie?” Bijna elke avond is er een groot aanbodtekort. In 2021 was er in totaal 60 dagen praktisch geen groene stroom! De stroomschema’s laten dit heel duidelijk zien. Zie hier.

Windturbines bouwen in Beieren is ecologisch en economisch onzin. De gemiddelde windsnelheid is slechts de helft van die aan de kust. Windturbines in Zuid-Duitsland hebben niet de helft van het vermogen bij de helft van de windsnelheid, maar slechts 12,5%, omdat de windenergie de 3e macht van de windsnelheid bedraagt. Acht windturbines in Zuid-Duitsland produceren slechts zoveel elektriciteit als één aan de kust. Dat is natuurkunde, geen politiek.

Vindt u de schadelijke neveneffecten, zoals versnippering van vogels en vleermuizen, infrageluid, ontbossing en aantasting van het landschap door windturbines, wenselijk? Is het landgebruik van landbouwgrond en natuurgebieden voor enorme PV-systemen en windturbines acceptabel? Zijn er voldoende natuurlijke hulpbronnen om uw energietransitieplannen uit te voeren?

Volgens verschillende scenario’s kunnen koper, lithium en kobalt zeer snel opraken. Het materiaal dat nodig is voor slechts één windturbine bestaat uit: 1.200 ton beton, 260 ton staal, 4,7 ton koper, 3 ton aluminium en 2 ton zeldzame aardmetalen en vele tonnen composietmaterialen met kunststoffen. Voor uw extra 24.000 windturbines in 2030 zijn dus onvoorstelbare hoeveelheden benodigd. Kun je van duurzaamheid spreken als windturbines maar een maximale levensduur van 20 jaar hebben? Waarom is de afvalverwerking van windturbines niet geregeld?

Zonnepanelen

Zonnepanelen worden in China gemaakt met behulp van goedkope kolengestookte stroom. In de woestijnen van Noord-Afrika duurt het slechts 4 jaar om de energie (joules of kWh) op te wekken die nodig zijn om ze te produceren (ETH, Zürich). PV heeft 10 jaar nodig in Zuid-Italië en ongeveer 18 jaar ten noorden van de Alpen om de energie op te wekken voor de productie ervan. Maar dankzij hoge subsidies hebben ze zichzelf al na enkele jaren financieel terugverdiend. Is dat economisch, ecologisch of duurzaam?

Op dagen met nieuwe productierecords voor groene stroom juicht men dat toe. Tussen de middag wordt er meer elektriciteit opgewekt dan er wordt verbruikt. Hierdoor zakt de beurskoers voor elektriciteit naar nul euro en wordt deze vaak zelfs negatief. De elektriciteit wordt in het buitenland “gedumpt”. Nu zijn de hoogste EE-heffingsbedragen verschuldigd. Gaat het mis, dan wordt de stroom ’s avonds uit het buitenland teruggekocht.

Zijn dagen als deze niet een ramp vanuit economisch oogpunt? “De zon stuurt geen factuur” is de slogan. Waarom heeft Duitsland dan de hoogste elektriciteitsprijzen ter wereld?

Opslag

Elektriciteit kun je niet opslaan in het elektriciteitsnet. Meer pompcentrales gaan dienen als elektriciteitsopslag. Alle 20 pompcentrales in Duitsland kunnen de Duitse elektriciteitsbehoefte slechts 17 minuten dekken, waarna alle stuwmeren leeg zijn. De nieuwe HVDC-kabel NordLink naar Noorwegen, capaciteit 1400 MW, 525 kV zou het probleem moeten oplossen: “Uitwisseling van groene elektriciteit en stroomopslag voor Duitsland”, zoals de reguliere media en de BMU rapporteerden. 

Noorwegen heeft 1250 waterkrachtcentrales, maar slechts één kleine pompcentrale, Saurdal, met een capaciteit van 320 MWh. Noorwegen kan overtollige windenergie uit Duitsland niet opslaan, dat is technisch onmogelijk. Noorwegen produceert veel meer elektriciteit dan het zelf gebruikt, extreem goedkoop, en exporteert naar alle landen, waaronder Engeland en nu ook Duitsland. Als het al gebeurt, neemt Noorwegen alleen overtollige groene stroom uit Duitsland tegen negatieve prijzen, dus als we geld toeleggen.

De grootste energiecentrale voor batterijopslag ter wereld, de Moss Landing Energy Storage Facility in Monterey County (VS), heeft een piekvermogen van 300 MW en een capaciteit van 1.200 MWh. Er zouden 200 van dergelijke batterijen nodig zijn om Duitsland slechts vier uur van elektriciteit te voorzien, en dan zijn ze leeg. Duitsland zou 2500 van dergelijke systemen nodig hebben om een ​​tweedaagse Dunkelflaute te overleven. Het lithium daarvoor zou waarschijnlijk van een andere planeet geïmporteerd moeten worden. En dan hebben we het alleen nog maar over de stroomvoorziening, die momenteel goed is voor 25 procent van het primaire energieverbruik.

Met het “Smart Grid” wilt u miljoenen elektrische voertuigen gebruiken voor energieopslag (“Power to car“). Dat kan in Duitsland niet, omdat de elektrische voertuigen van VW, Audi, Mercedes, etc. technisch niet in staat zijn om feedback te leveren. Slechts enkele Japanse testvoertuigen met een speciale Chademo-technologie kunnen dat. Bovendien is het Duitse elektriciteitsnet niet ontworpen voor bidirectioneel opladen en is vrijwel niemand in Duitsland bereid om zijn elektrische auto vrijwillig ter beschikking te stellen voor stroomopslag voor het net. Hebt u  het project al stiekem begraven? Men hoort er niet veel meer over.

Waterstof

Waterstof wordt gebruikt om energie op te slaan. Aangezien om fysieke en technische redenen 75% van de energie verloren gaat bij de omzetting van elektriciteit naar waterstof en terug naar elektriciteit en deze systemen erg duur zijn, zou de elektriciteitsprijs volgens het Handelsblatt moeten stijgen tot boven de € 1,50 per kWh.

Tot nu toe wordt is waterstof geproduceerd uit aardgas. Met de lage aardgasprijzen waren er veel toepassingsgebieden voor ‘grijze’ waterstof.

U wilt de klimaatschadelijke “grijze” waterstof vervangen door “groene” waterstof. U wilt vanuit de Verenigde Arabische Emiraten in grote hoeveelheden “groene” waterstof naar Duitsland halen. Er is drie tot vier kilowattuur elektriciteit nodig om één kilowattuur waterstof te produceren. Dat kan niet worden veranderd omdat de natuurkunde het zo wil. De elektrolysefabrieken die nog met Duitse hulp (geld) moeten worden gebouwd, kunnen technisch en economisch alleen maar de klok rond draaien. Het aandeel van hernieuwbare energie in de VAE is slechts 0,3%! Aangezien wind- en zonne-energie dus komen te vervallen, zal de stroom komen uit de net opgeleverde 4 kerncentraleblokken, type APR, elk 1.400 MW, in Barakah. De VAE beschouwen hun kerncentrales als een bijdrage aan klimaatneutraliteit. Ze wekken de klok rond grote hoeveelheden goedkope “eco-nucleaire energie” op voor zichzelf en voor Duitse waterstof.

Mr Habeck, hoe wilt u waterstof noemen? “Rode” waterstof? Hoe wilt u de waterstof naar Duitsland vervoeren? Met tankwagens? Er is slechts één zeer kleine, 1.250 m³, vloeibare gastanker voor waterstof wereldwijd, de “Suito Fronitier” (Japan). Waterstoftechnologie is levensbedreigend. Waterstof explodeert vrij gemakkelijk bij blootstelling aan lucht. Daarom plant of bouwt niemand waterstoftankers.

Het voorstel om de waterstof om te zetten in ammoniak om het te kunnen transporteren is technisch onproblematisch. De nadeel daarvan is dat er weer grote energieverliezen zijn. Na een omzetting naar waterstof is er netto bijna geen energie meer over. Het gebruik van waterstof voor energieopslag of voor “groen” staal wordt ontzettend duur (Handelsblatt). In Duitsland zijn er zelfs nog geen kleine testfaciliteiten voor.

Kolen

Bruinkool is de enige huishoudelijke energie die het vermelden waard is. Het heeft het potentieel om een ​​derde van de Duitse elektriciteitsbehoefte te dekken. De uitfasering van kolen heeft ertoe geleid dat de winning geleidelijk is stilgelegd. Telkens wanneer een bruinkoolcentrale echter offline gaat, plaatst het Federaal Netwerkagentschap het in de “reserve” en schakelt het indien nodig weer in.

Met de CCS-technologie (CCS = Carbon Capture and Storage) kun je kolenstroom produceren CO2-vrij (voor de atmosfeer). De CO2-vermijdingskosten voor CCS-retrofit van kolencentrales liggen tussen de 65-70 euro per ton CO2 en in het geval van gasgestookte centrales 70-85 euro per ton CO2. Dat loont, want de CO2-certificaten van de EU worden straks duurder.

Maar u verbood gewoon CCS-technologie in Duitsland. Waarom? In Zweden werkt het al. De CO2 wordt geperst in diepe geologisch geschikte lagen onder de Oostzee. Maar het resultaat van uw beleid is dat Duitsland opnieuw een technologie van de toekomst heeft gemist.

Kernenergie

U zei dat er over alles te praten valt, ook over kernenergie. Meent u dat serieus? Verander dan snel de Atoomenergiewet en laat de economie zijn werk doen. Maar u blokkeert de voortzetting van de exploitatie van de laatste drie kerncentrales en de heropstart van 3 andere blokken met valse argumenten. Er zijn geen technische problemen. Met een beetje goede wil is het ook mogelijk om op tijd brandstofelementen aan te schaffen.

Overigens komt, in tegenstelling tot wat u beweert, slechts 4% van het uranium voor Duitsland uit Rusland. U toonde echter openlijk uw trots op de succesvolle vernietiging van Duitse kernenergie.

Ze kunnen komende winter en de komende jaren het grootste deel van het Russische aardgas CO2-vrij vervangen met de hoeveelheid elektriciteit van 65 TWh die de laatste 6 kerncentrales (8.200 MW) per jaar kunnen produceren.

Hoe bent u van plan om “kernenergie” te vervangen als de kerncentrales op het punt staan ​​gesloten te worden? Als je deze energie wilt vervangen door bijvoorbeeld windenergie, heb je zo’n 25.000 extra windturbines nodig om dezelfde hoeveelheid elektriciteit op te wekken als de 6 kerncentrales (in 2019; bron: AGORA).

Als mevrouw Merkel kernenergie in Duitsland niet had stopgezet, deels illegaal (gebeurd met de eerste 8 kerncentrales), hadden we vandaag een aandeel van 35% CO2-vrije kernenergie in de elektriciteitsmix kunnen hebben. Als Duitsland de geplande uitbreiding (bijvoorbeeld Biblis Blok C en D) van kernenergie na Tsjernobyl niet had voltooid, zou Duitsland vandaag 80% kernenergieaandeel hebben (ongeveer gelijk aan Frankrijk) en zou het nauwelijks aardgas of steenkool nodig hebben.

In principe is het echter geen goed idee om alleen kolen, olie en aardgas te verbranden om elektriciteit en warmte op te wekken. Deze fossiele grondstoffen zijn in de loop van vele miljoenen jaren gevormd. Als de mensheid deze waardevolle grondstoffen voor chemie, landbouw en farmacie in slechts enkele decennia consumeert, d.w.z. verbrandt, vernietigt voor gas en olie en een paar 100 jaar voor kolen, dan kan het goed zijn dat het evacuatiebevel voor mensen op de blauwe planeet al is geschreven.

Maar de aarde herbergt een enorme schat die een meevaller voor de mensheid zou kunnen zijn. Een bijna onuitputtelijke voorraad uranium en thorium. Deze twee elementen zijn nergens anders goed voor dan eeuwenlang CO2-vrije energie opwekken voor miljarden mensen. De mogelijkheden zijn er vandaag al: opwerking en de splijtstofkringloop. De kweekreactortechnologie maakt een beter gebruik van uranium met een factor 100 mogelijk dan eerdere reactoren.

Meer dan 1 miljard ton uranium kan economisch worden gewonnen uit de oceanen van de wereld. China doet al onderzoek naar deze technologie. Het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPPC) en de groene partijen in andere landen bevelen nadrukkelijk CO2-vrij gebruik en ontwikkeling van kernenergie voor klimaatbescherming aan. Zou het kunnen dat wij de verkeerde weg inslaan op het gebied van energiebeleid en niet alle anderen?

Zou kernfusie het betere alternatief kunnen zijn voor kernsplitsing? De op handen zijnde beschikbaarheid van kernfusiecentrales is teleurstellend. Deze uitspraak geldt al tientallen jaren: er zullen zeker over 10 jaar de eerste fusiecentrales zijn, ongeacht het tijdstip waarop deze uitspraak wordt gedaan.

Gas, LNG

De wisselvalligheid van “hernieuwbare” energiebronnen is het grootste probleem. Wind is alleen beschikbaar met 25% van de vollasturen van het jaar, zon slechts voor ongeveer 10% van het jaar. Het regeerakkoord voorzag dan ook logischerwijs in een forse uitbreiding van gasgestookte centrales. De circa 60 nieuwe gasgestookte elektriciteitscentrales met een vermogen van 43 GW à € 40 miljard hebben volgens de Boston Consulting Group nu een nieuwe bevoorradingsbron nodig. Dit komt op een moment dat de gasmarkten in de wereld al worden gekenmerkt door knelpunten en extreme prijsontwikkelingen. De gasprijs is momenteel acht keer hoger dan een jaar geleden.

Gasgestookte elektriciteitscentrales zijn slecht voor de klimaatbescherming. Met een rendement van 60% is de CO2-balans van gas-en stoomcentrales niet beter dan die van kolencentrales. Bij pure gasturbines met slechts 30% rendement is de CO2-uitstoot helaas twee keer zo hoog.

U bezocht Qatar en kondigde toen juichend aan dat Duitsland een gaspartnerschap was aangegaan met Qatar. Saad Al-Kaabi bracht de verwachtingen van de Duitsers echter snel terug naar de realiteit: er was helemaal niets afgesproken. Al-Kaabi, de minister van Energie van de kleine Golfmonarchie, zette een zware domper op uw hoge verwachtingen. Zelfs als je zou willen, zou je helaas geen grote hoeveelheden gas aan Europa kunnen leveren, zei de grootste gasverkoper van het land op een beleidsconferentie in de hoofdstad Doha: “Onze capaciteiten zijn grotendeels vastgelegd in langetermijncontracten in Azië. Helaas staat dit ons niet toe om grotere hoeveelheden op korte termijn om te leiden naar Duitsland.”

Dezelfde situatie in de VS. President Biden belooft fracking van LNG, maar kan dat volgens de Wall Street Journal niet waarmaken. Aangezien de meeste LNG-leveringen deel uitmaken van langetermijncontracten, werken fabrieken momenteel op volle capaciteit en met de grootste exporteur die tot in de jaren 2040 is uitverkocht, is er zeer weinig overtollig LNG om naar Europa te verschepen…

Cheniere Energy Inc., de grootste exporteur van vloeibaar aardgas in de VS, heeft de verwachte productie van de $ 7 miljard uitbreiding van zijn Corpus Christi-faciliteit in de jaren 2040 verkocht, zei Jack Fusco, CEO van het bedrijf.

Zelfs als vloeibaar gas ergens zou kunnen worden geleverd om Russisch aardgas te vervangen, zouden de vrachttarieven enorm zijn: 3-4 LNG-tankers per dag! Dat betekent een extra eis van 60 tot 80 schepen alleen voor leveringen aan Duitsland. Om technische redenen verliezen deze vloeibaargastankers (gastemperatuur: min 160 °C) 0,2 tot 0,6% van hun lading per dag(!) als zgn. kookgas. Op deze manier komt het klimaatgevoelige methaan in grote hoeveelheden rechtstreeks in de atmosfeer terecht.

Fracking

De laatste 6 kerncentrales die bij het aantreden van de regering-Scholz nog actief waren, zouden worden vervangen door nieuwe gascentrales die 120 TWh gas per jaar zouden verbruiken. Een groot deel van de energiekloof zou nu kunnen worden gedicht door gebruik te maken van de 1.300 miljard m³ schaliegas in Noord-Duitsland en onder de Noordzee. De exploitatie van het eigen in de Duitse leisteen opgesloten gas werd opgeofferd aan een groen feelgood-beleid en door u verboden.

Waarom verwerpt uw ​​rood-groen-gele “vooruitgangscoalitie” fracking in Duitsland? Inhoudelijke redenen zijn niet bekend. In tegenstelling tot aardwarmte komen aardbevingen niet voor. De frackvloeistof bestaat voor 99,51 procent uit water en zand. De overige 0,49 procent bevat chemicaliën, die ook allemaal in de keuken, badkamer of garage te vinden zijn: citroenzuur (citroensap), glutaaraldehyde (ontsmettingsmiddel), guargom (ijs), isopropanol (deodorant), boorzuur (hand zeep), ammoniumpersulfaat (voor haarkleuring), kaliumchloride (infuus), natriumcarbonaat (vaatwasser), ethyleenglycol (ijsverwijderaar) en ammoniumbisulfiet (cosmetica). De chemicaliën in fracken zijn niet giftig of kankerverwekkend, ondanks wat men constant beweert.

Elektrische auto’s

Elektrische auto’s worden altijd 100% aangedreven door elektriciteit uit kolen of aardgas! Dat kan niemand weerleggen. Waarom niet? Door de prioritaire teruglevering van hernieuwbare energie kan er geen extra elektriciteit worden opgewekt uit wind of zon wanneer elektriciteit nodig is, omdat alles al in het net zit. Hernieuwbare energiebronnen kunnen niet “opvoeren”. Wanneer een elektrische auto in het stopcontact zit, moet een regelbare kolen- of gasgestookte elektriciteitscentrale tegelijkertijd het vermogen verhogen om de accu op te laden. Hoe wil je deze elektriciteit (min. 40 GW extra) opwekken na de uitfasering van kolen en gas voor miljoenen elektrische auto’s (en miljoenen warmtepompen)?

Een Audi E-Tron heeft bijvoorbeeld een CO2-‘rugzak’ van 17 ton. Het heeft pas een ecologisch voordeel ten opzichte van een verbrandingsmotor na 166.000 km, maar alleen als alle elektriciteit uit hernieuwbare bronnen komt. Daarnaast is het verbruik van grondstoffen voor elektrische voertuigen beduidend hoger dan voor verbrandingsmotoren. Dit is ecologische en economische waanzin en schadelijk voor het klimaat (volgens prof. Lesch).

Waarom wil je met miljarden subsidies elektrische auto’s op de weg brengen als de schade zo immens is? (Bron: WDR – The Story, Prof. Harald Lesch en Fraunhofer Instituut)

Als slechts elke 2e garage in Duitsland een laadpaal zou krijgen, zou Duitsland binnen de gemeenten volledig opnieuw moeten worden bedraad. Een op middellange termijn onoplosbare opgave met gigantische kosten voor de EVU’s.

Ook wilt u e-fuels (e-diesel) voor vrachtwagens, schepen en vliegtuigen doordrukken. E-brandstoffen worden gesynthetiseerd uit CO2 en waterstof. Er is 27 kWh elektriciteit nodig om één liter te produceren. De prijs per liter e-diesel is minimaal € 12 (exclusief de belastingen van conventionele diesel).

Uw oplossing voor het transportprobleem: u maakt reclame voor e-bakfietsen als toekomstgericht vervoermiddel! Dat i een grapje, toch? En in China rijdt de Transrapid de toekomst in.

Maïsvelden, een topper van de Duitse landbouw, zo ver het oog reikt, want ethanol in E10-benzine doodt niet alleen insecten (neonicotinoïden) maar ook mensen: hongersnoden in Afrika. “Bord of tank?”. Moet deze onzin niet meteen gestopt worden? Vindt u de ontbossing van regenwouden voor Duitse biodiesel gerechtvaardigd om uw klimaatdoelstellingen te halen?

Verwarming

U wilt nieuwe olie- en gasverwarmingssystemen verbieden. Warmtepompen gaan binnenkort olie- en gaskachels vervangen. Tegen 2030 moeten zes miljoen warmtepompen geïnstalleerd zijn. Ze zijn erg duur, verbruiken veel elektriciteit en maken lawaai. Het stroomverbruik voor warmtepompen is 27 tot 42 kWh per vierkante meter woonruimte. Voor een woning met 160 vierkante meter woonoppervlak betekent dit een extra gemiddeld energieverbruik van ca. 4320 kWh tot 6720 kWh per jaar.

Warmtepompen werken alleen in zeer goed geïsoleerde huizen. Alleen al voor de installatie zijn in Duitsland 100.000 extra specialisten nodig.

Verwarming en warm water met stadsverwarming van kolencentrales is goed voor 13,9 procent (5,6 miljoen appartementen) in de verwarmingssector. Met de Duitse shutdown-cascade van kolencentrales rijst de vraag hoe de verloren stadsverwarmingsvoorzieningen vervangen kunnen worden. Leidingwarmte wordt vervangen door decentrale verwarming (?) en blokwarmtecentrales. Heeft u een idee hoe dit moet? Heeft u een tijd- en kostenplanning?

Black Out

Bent u niet bang voor een grote black-out? Is het niet zorgwekkend dat er binnenkort nauwelijks meer energiecentrales zullen zijn om dat op te vangen en dat faseverschuivers vandaag al worden gebruikt voor netstabiliteit?

Kent u de effecten van ontbrekende vliegwielen (grote turbines en generatoren) op de netstabiliteit? Ongecontroleerde black-outs die moeilijk te beheersen zijn, zullen waarschijnlijk zeldzaam zijn. Maar brownouts, stroomonderbrekingen die beperkt zijn in tijd en locatie, net als in derdewereldlanden, mogen we wel verwachten.

In 2020 waren er 56 nachten zonder wind. De stroomvoorziening kon alleen worden verzekerd met kernenergie uit Frankrijk en kolenstroom uit Polen. Dus zitten we al in een economie met een tekort aan elektriciteit, gezien de betalingen van 1,2 miljard euro (2019) voor redispatch (ingrepen in elektriciteitsopwekking om overbelasting van het net te voorkomen.

De economie van het energietekort

U zegt dat elektriciteit na de grote afschakeling in Duitsland niet langer “behoeftegericht”, maar “aanbodgericht” zal zijn. En tegen “duurzaam eerlijke” elektriciteitsprijzen. Hoe moeten we ons dat voorstellen? Kost de energietransitie een “bolletje ijs” per kilowattuur?

Ter vergelijking: Frankrijk heeft met zijn 57 kerncentraleblokken slechts een vijfde van de CO2-uitstoot van Duitsland en de elektriciteitsprijzen zijn maar half zo hoog. Het wekt 70% van zijn elektriciteit op met kernenergie. Verwarming, warm water en airconditioning, allemaal met kernenergie. Frankrijk heeft geen aardgas of LNG of warmtepompen nodig. Is dat geen reden om jaloers op te zijn, mijnheer Habeck? Dit is hier gemakkelijk te zien.

Is de totale financiering voor hernieuwbare energie van ongeveer 100 miljard euro per jaar voor alle subsidies, EEG-heffingen, CO2-belasting, belastingvoordelen, aankooppremies voor e-auto’s, overheidsfinancieringsprogramma’s voor allerlei dingen, is dat al niet veel te veel voor onze economie? Volgens de plannen van de regering zullen deze kosten nog enorm oplopen. Klopt het dat er in 2030 meer dan 2 biljoen euro nodig zal zijn om te komen tot wat u klimaatrechtvaardigheid noemt? Is het geen goocheltruc die u en meneer Lindner gebruiken als u de EEG-verdeling verschuift van de elektriciteitsrekening naar de belastingbetaler?

“Er is een gebrek aan competentie, kennis en opleiding en een verkeerde gebruik van termen en eenheden.” Basiskennis van natuurkunde en wiskunde is niet aanwezig in de politiek en de public relations-media. Macht en energie worden voortdurend misbruikt. Onwetendheid heerst als het gaat om capaciteit, efficiëntie en de wetten van de thermodynamica. Mega, Giga of Terra: het maakt niet uit. Wat voor onzin eruit komt, blijkt uit deze voorbeelden:

“Een windturbine wekt 5 megawatt elektriciteit op (ARD). De zon stuurt geen factuur (GROEN). Kern- en kolencentrales blokkeren de leidingen (professor C. Kemfert). Er zijn vele gigabytes in het elektriciteitsnet (Cem Özdemir). Koeltorens roken (WDR). De FFF-beweging: als het ijs op de Noordpool is gesmolten, zal de zeespiegel stijgen.”

De kinderen zouden op vrijdag naar school hebben moeten gaan en iets van Archimedes hebben moeten leren. Daniel Günther, parlementslid van Sleeswijk-Holstein beweerde onlangs in Die Welt dat zijn windvermogen van 1,9 GW meer elektriciteit opwekte dan de kerncentrale van Brokdorf met 1,4 GW. In werkelijkheid wekte de NPP 3,5 keer zoveel elektriciteit op. Wie is hier dommer? De politicus zonder basiskennis of de krant die geen idee heeft van het onderwerp en niets corrigeert?

Wist u dat “hernieuwbare” energie eigenlijk helemaal niet bestaat? Energie kan niet worden gecreëerd, vernietigd, verbruikt of geregenereerd. Energie kan alleen ooit worden omgezet of opgeslagen. Aan het einde van alle processen is er alleen warmte. De zon straalt voortdurend stralingsenergie uit. Dit kan via zonnepanelen en wind worden omgezet in elektriciteit. Zonne-energie wordt chemisch opgeslagen in kolen, olie en gas. In de uraniumkern kunnen kernbindende krachten vrijkomen, die warmte genereren. Als je op school nier hebt gekozen voor natuurkunde, kun je natuurlijk niets weten over de behoudswetten.

U zegt steeds dat Duitsland een voortrekkersrol speelt, maar dat is de indruk dat niemand achterblijft. Macron zegt: “De Duitsers hebben het volste recht om te beslissen dat ze kernenergie willen uitfaseren. Dat zijn hun zaken. Maar ik denk dat het goed zou zijn als ze zo’n agenda in Europa niet zouden bepleiten. Ik zou graag meer respect en begrip willen hebben dat onze analyse en risicobeoordeling – en die van veel Europese landen – anders is.”

Alleen Duitsland sluit de beste kerncentrales. Hebt u zich ooit afgevraagd of u niet de verkeerde gids bent op het gebied van energiebeleid en niet de andere 50 landen die momenteel kerncentrales bouwen in plaats van ze te sluiten?

Het aandeel van Duitsland in de wereldwijde CO2-uitstoot is slechts 2%. Met de Duitse energietransitie het wereldklimaat willen redden is even logisch als met een geroosterde kerstgans naar de dierenarts gaan. Wat we besparen aan CO2, hebben India en China het volgende moment al weer uitgestoten.

Waarheidsvinding over kwesties van energie en klimaat is blijkbaar moeilijk. Een citaat van Berthold Brecht: “Iedereen die de waarheid niet kent, is gewoon een dwaas. Maar iedereen die het weet en het een leugen noemt, is een crimineel.”

U vraagt ​​zich vast af: “streven we een energietransitie naar niets?” In 2019 publiceerde de Wall Street Journal een artikel over het Duitse energiebeleid met de titel “World’s Dumbest Energy Policy”.

Het artikel laat zien dat “onnoemelijk veel miljarden” zijn gestoken in “onbetrouwbare wind- en zonne-energie” en dat Duitsland waarschijnlijk op een ramp afstevent na het sluiten van kern- en kolencentrales. Een citaat: “De heer Habeck wil de problemen oplossen die zonder de “Groenen” helemaal niet zouden bestaan.

Natuurkunde is natuurlijk bij u in kleine letters geschreven. Je hoeft het alleen maar te willen, dan kun je de wetten van de natuurkunde en wiskunde worden vervangen. Groene politici spelen met het idee van een klimaatnoodsituatie om de “grote transformatie(?)” in gang te zetten. Dat maakt mensen bang. Er zijn al psychotherapieën voor “klimaatangst”.

Einstein zei: “Menselijke domheid en het universum zijn oneindig groot.” In één geval had hij het echter mis …. over het universum.

Mijnheer Habeck, als u beseft dat u op een dood paard rijdt, moet u afstappen.

Ik ben benieuwd en kijk uit naar uw antwoord!

Hans Ambos’

***

Bron hier.