Van een onzer correspondenten.

1. Zeer lezenswaardig artikel van Rob de Vos over de bedenkelijke rol van D66 kamerlid Tjeerd de Groot die een stikstofprofessor muilkorfde.

De Vos:

‘Er is niets mis met het gebruik van modellen, maar ze moeten natuurlijk wel deugen. De laatste jaren is er ook in de klimatologie een haast heilig ontzag ontstaan voor modellen. En de uitkomsten van die modellen worden vaak als meetgegevens gepresenteerd, wat ze natuurlijk niet zijn. De modellen die het RIVM gebruikt in de stikstofproblematiek deugen niet en dat kan enorme maatschappelijke consequenties hebben.’

U vindt het hier.

***

2. Een interessante column van Wynia’s Week columnist Paul Verburgt over het samenspel van D’66 en VVD-kamerleden in het stikstofdrama:

‘Inmiddels is ook bekend geworden dat beide heren weken achtereen in achterkamertjes met het kabinet hebben gesproken over de stikstofplannen. De plannen zijn (ook) hun werk, van hun hand.’

U kunt het hier nalezen:

***

3. Ook lezenswaard is de column van de redactie van Geen Stijl over de stikstofdiscussie:

Het kabinet verschuilt zich achter gerechtelijke uitspraken en internationale verdragen. Dan vergeet je de functie van de trias politica en het voortschrijdend inzicht van de wetgever. Nieuwe wetten en verdragen zijn altijd een antwoord op een ongewenste lezing van oude wetten door de rechterlijke macht. Zeker als onze normen honderden keren strenger zijn dan in België, Duitsland & Denemarken.’

U vindt het hier.

Prettige zondag.

***