Voor de aanhangers van de CO2-hypothese staat het antwoord op die vraag vast. De zon speelt een ondergeschikte rol. Het is de toename van de CO2-concentratie in de atmosfeer die de dominante factor is die heeft geleid tot de opwarming van de atmosfeer sinds het einde van de laatste Kleine IJstijd (omstreeks 1850). Over het aandeel van de mens daarin, door het verstoken van fossiele brandstoffen, bestaat onder de AGW’ers (AGW = Anthropogenic Global Warming) verschil van mening. Sommigen zijn van oordeel dat de mens daar geheel voor verantwoordelijk is. Anderen zijn van mening dat die bijdrage substantieel is, maar niet 100%. Klimaatsceptici daarentegen achten de rol van (menselijk) CO2 in het algemeen gering, hoewel de meesten wel erkennen dat deze wel enige invloed heeft.

John Robson.

Astrofysici vertegenwoordigen een belangrijke stroming binnen de klimatologie. Vroeger noemden zij zich wel met enige zelfspot de ‘Club du Soleil’. Zij zijn van mening dat de zon een belangrijke, ja zelfs dominante invloed heeft op het aardse klimaat. Maar de metingen waarop zij hun hypothese baseren vertonen tekortkomingen en verschillen en zijn bovendien controversieel.

In bovenstaande video legt John Robson uit waar de controverse over gaat.

De vertaalslag van deze uiterst technische materie naar gewone mensentaal is een heksentoer. Toch is de presentator daarin n.m.m. behoorlijk geslaagd.

***