Van een onzer correspondenten.

Het leek erop dat het woord twijfelbrigade in het museum van de klimaatverandering zou zijn bijgezet. Het begrip kreeg ooit lading toen het als boektitel verscheen en wilde aangeven dat mensen maar beter geen kritischevragen kunnen stellen als het over klimaatverandering gaat.

Zo klonk het toen:

‘Een speurtocht naar de motieven en werkwijzen van klimaatsceptici die de klimaatverandering bagatelliseren of ontkennen, met een oproep om de werkelijkheid onder ogen te zien.’

Mensen die twijfel hadden bij de voorgestelde oorzaken van klimaatverandering, zoals de ware rol van C02, maakten deel uit van een brigade zo was de zure analyse. Het was oppassen geblazen bij dit soort ‘ontkenners’ die maar vragen bleven stellen, met als ultieme sfeer-bedervende vraag op verjaardagen: Is dat zo? Dat was acht jaar geleden.

Maar sinds gisteren is het begrip in volle kracht terug in het episch centrum van de klimaatdiscussie omdat BBB-voorvrouw Van der Plas uit de kast is gekomen. Zij blijkt lid te zijn van de twijfelbrigade, zo deelde ze mee in het stikstofdebat. En ze is er nog trots op ook! Zij durft vragen te stellen en legde D66 kamerlid De Groot het vuur na aan de schenen: waarom hij het oordeel van een stikstof-wetenschapper dat de modellen niet kloppen niet serieus nam en ’s mans expertise onder het spreekwoordelijke tapijt had geplet.

‘Is dat zo, mijnheer De Groot?’,

vroeg de onverveerde twijfelbrigadiste in haar Maiden Hour. Het kamerlid wilde er verder geen woord meer over kwijt.

Jan Paul van Soest, auteur van De Twijfelbrigade.

Ware Climategate.nl-lezers voelen het al: twijfelbrigade is een geuzennaam geworden. Je zou het als een badge willen dragen, als sticker op de bumper plakken.

‘Is dat zo?’ een nationale slogan? Want de pejoratieve framing van een klimaat-establishment geeft juist de kracht tot bevrijding. En de geschiedenis keert zich daarbij heerlijk om: ineens blijken de klimaatbevlogen schriftgeleerden, zoals de geachte afgevaardigde De Groot, pure dogmatici.

Caroline van de Plas, BBB.

Hoe krachtig het recht op twijfelen in Nederland doorzet, is maar de vraag. ‘Delft’ is inmiddels gevallen, maar de nationale twijfelkaart toont dat er nog bedreigde gebieden zijn. Lid worden van de twijfelbrigade kost u trouwens helemaal niets. Niet lid worden pakt zeker duurder uit.

***

Voor besprekingen van ‘De Twijfelbrigade’ zie hier en hier.