Tjeerd de Groot.

Een bijdrage van Jeroen Hetzler.

Boerenbedrog.: een treffende kop boven een column van de hoofdredacteur van de Telegraaf.

Hoe zit dat nou met die enorme stikstofoverschrijding op Vlieland, vroegen we ons op de redactie af. En klopt de D66-claim dat tachtig procent van de natuur is verdwenen? Het zijn vragen die om antwoorden schreeuwen in een verhit maatschappelijk debat. […] Waarom is Nederland strenger dan buurlanden? Het antwoord ligt mede besloten in het frame dat het hier ’heel slecht gaat met de natuur’, zoals D66-Kamerlid Tjeerd de Groot deze week verkondigde in het tv-programma Op1. Hij beweerde zelfs dat tachtig procent van de natuur is verdwenen. Desgevraagd verstrekte een beleidsmedewerker van D66 onze parlementaire redactie twee grafieken die de claim moesten onderbouwen. Die gingen niet over natuuromvang, maar over een teloorgang van biodiversiteit – de talrijkheid van dieren en planten. In de eerste grafiek bleek als vertrekpunt de mondiale biodiversiteit in het jaar 1700 (!) gebruikt. Nederlandse data startten rond 1900 op circa index 40. Dus volgens dit model was toen al zestig procent van de planten en dierensoorten verdwenen. Of heeft hier nooit bestaan.

Tja, daar gaan we weer zoals gewoonlijk. Claims gebaseerd op zorgvuldig gekozen conveniërende tijdstippen om de alarmistische boodschap zo veel mogelijk te kunnen opblazen. Dit blijkt dan ook uit het vervolg:

De tweede grafiek van D66 bleek verouderde data te bevatten. Een nieuwere versie van overheidscijfers toont juist dat van de Nederlandse flora en fauna, die vallen onder de Europese beschermingsregels (de zgn. Habitatrichtlijn), er meer toe- dan afnemen. En de gebiedsomvang van natuur? Tussen 2013 en 2020 nam de bebouwing voor wonen, industrie en infra in ons land met 200 vierkante kilometer toe. Dit werd volledig gecompenseerd door een afname van landbouwgebied (-244 km2), aldus CBS-cijfers. De oppervlakte van natuur en water groeide in die periode (+44 km2). Volgens het CBS neemt het totaal aan natuur op het land alweer sinds 1990 toe. De claim van D66 riekt zo naar boerenbedrog. Het bleef op de publieke omroep onweersproken. Bron

Sterker zelfs, want in een podcast komt het volgende aan de orde.

Het stikstofmodel van het RIVM klopt niet. Dat stelt professor Han Lindeboom van de Wageningen Universiteit. Hij is gepromoveerd op stikstof en richtte als D66-lid de focusgroep Stikstof op. D66-Kamerlid Tjeerd de Groot probeerde de publicatie van de focusgroep tegen te houden en zei over hun bevindingen: “Dat moet je niet verder vertellen, want dat is koren op de molen van Thierry Baudet.” Bron

Tjeerd de Groot in het bijzonder en D66 in het algemeen spelen een bedenkelijke rol die een heel andere agenda onthult, een soort Reset. Dit laatste verwondert niet, want de publieke omroep heeft sinds jaar en dag bij dergelijke onderwerpen objectieve en neutrale nieuwsvoorziening verruild om als spreekbuis te dienen voor dit soort bedrog teneinde het misantrope groene idealisme te realiseren. Zo wordt de burger dag in dag uit bedrogen.

De milieubeweging stelt flora en fauna boven de mens en diens welbevinden. De uitkomst staat inmiddels vast. Een Stalinistische politiek met hongersnood elders en stijgende voedsel- en energieprijzen hier. Prima, de mens heeft er zelf om gevraagd, toch?

Ik ben niet optimistische gestemd, gezien de meedogenloosheid waarmee de boeren -en vergeet de vissers niet- nu worden bejegend door zelfbenoemde Messiaanse planeetredders en anderen die zich moreel verheven achten, maar geen flauw benul meer hebben van wat zij de Nederlandse maatschappij aandoen. Ergens hoog op de Olympus tronend zien zij minzaam neer op het aardse gewoel. Dit schetst de onpeilbaar diepe afgrond tussen de alledaagse besognes van de burger en middenstander versus het onbenul van de huidige ministers- en staatssecretarissenploeg. Deze ploeg volgt slechts de gedecreteerde misantrope politiek van landjepik van de bouwlobby, de milieulobby en met name D66. En vergeet niet ook het visgrondjepik door Greenpeace ten behoeve van haar eigen zeeaquarium.

De incompetentie en het ontbreken van elk menselijk gevoel in die hoek is onrustbarend. Wanneer zullen burgers en middenstanders tegen deze dictatuur in opstand komen? Met enige weemoed denk ik terug aan de mariniers die de Dam schoonveegden van monumentschenners en Damslapers. Bron. Zo’n schoonmaakbeurt mogen wij hier ook wel eens hebben om de maatschappelijk Augiasstal te reinigen die met name D66, GroenLinks, Greenpeace en Milieudefensie van onze samenleving hebben gemaakt. Hoe lang kan deze elite deze terreur nog uitoefenen voordat het volk er genoeg van krijgt? Sid Lukassen verwoordt het als volg in zijn boek Wees afgrondelijk pagina 505 en 506:

Zelfs de Canadese links-liberale filosoof Gharles Taylor trok al de conclusie dat een democratie naar inhoud en substantie geen democratie kan blijven, wanneer een grote minderheid geen serieuze kans maakt op meeregeren, en toch geacht wordt via belastingen de wensen van de meerderheid te bekostigen en de wetten die deze kleine meerderheid over de grote minderheid uitvaardigt, te gehoorzamen.

Ik kan hieraan toevoegen: en op te draaien voor de beleidsblunders zoals klimaat, stikstof en immigratie. En zelfs have en goed te verliezen en hun middelen van bestaan te zien worden afgenomen.

Ik dacht eraan om de hulp van de rechter in te roepen. In het Urgendavonnis vs. de Staat beriep de rechter zich ook op artikel 8 van de Europese Rechten Van de Mens. Het gaat om deze tekst:

Artikel 8 –Recht op eerbiediging van privé-, familie- en gezinsleven

  1. Een ieder heeft het recht op respect voor zijn privé leven, zijn familie- en gezinsleven, zijn woning en zijn correspondentie.
  2. Geen inmenging van enig openbaar gezag is toegestaan in de uitoefening van dit recht, dan voor zover bij wet is voorzien en in een democratische samenleving noodzakelijk is in het belang van de nationale veiligheid, de openbare veiligheid of het economisch welzijn van het land, het voorkomen van wanordelijkheden en strafbare feiten, de bescherming van de gezondheid of de goede zeden of voor de bescherming van de rechten en vrijheden van anderen.

Het beleid van de huidige Minister van der Wal schendt artikel 8, al moet de rechter dit natuurlijk beoordelen. Onvrijwillige onteigening aan de hand van boerenbedrog onvoldoende gesubstantieerde modellen en disrespect voor beide subartikelen, gebaseerd op aanvechtbare gronden.

Ik ga verder met het laatste citaat van Lukassen:

De uitoefening van geweld en macht wordt via ons parlementaire systeem gekanaliseerd in verbale slagenwisselingen; dat is onze beschaving. Maar als u deze functie onklaar maakt door uzelf moreel verheven op te stellen en miljoenen kiezers de middelvinger te geven, dan zet u de bijl aan de wortel van onze gedeelde beschaving en zal het geweld terugkeren in niet gekanaliseerde vormen.

Jeroen Hetzler op de Plancius, Noordelijke IJszee.

Inderdaad, uit onmacht om deugdelijke en voor iedereen begrijpelijke aanvaardbare argumenten te hanteren voor het gevoerde beleid, neemt de kleine meerderheid onder druk van de veel machtiger milieu- en bouwlobby haar toevlucht tot onjuiste modellen, bizarre normen en boerenbedrog. Het hieruit ontstane huidige wanbeleid is het resultaat.

Tja, de wereld gaat al sinds mensenheugenis naar de knoppen. Dictaturen komen en gaan. De huidige coalitie met haar build back better fiasco wacht hoe dan ook haar Waterloo in de slag tegen de realiteit.

Boerenbedrog, zeker het kwaadaardige van de huidige coalitie, verschilt wezenlijk van vooruitziend en de burger dienend beleid. Ik vrees dat de huidige ministers en staatssecretarissen te verblind en te incompetent zijn om dit cruciale verschil op waarde te schatten.

Ceterum censeo Legem Climae delendam esse.

(Overigens ben ik van mening dat de klimaatwet moet worden vernietigd)

***