Sigrid Kaag.

Een bijdrage van Jeroen Hetzler.

Dit lijkt de juiste omschrijving van de uitkomst van de planeet reddende dystopie waarin wij nu gedwongen leven. Het is het resultaat van de 30 jaar eco-ideologie die begon bij Maurice Strong en de oprichting van het IPCC. Mede door de milieubeweging is Nederland thans in de armoedeval beland zoals toen al beoogd:

 

Miljarden euro’s voor klimaatverandering, stikstofproblematiek en de energietransitie. Daar kan niet aan getornd worden. En voor alle burgers en bedrijven die het nu al lastig hebben en het straks nog lastiger krijgen, zegt minister van Financiën Sigrid Kaag het volgende: “We moeten beseffen dat we collectief een stukje armer zullen worden.” Bron

Een stukje? Beslist niet. Dit zegt een minister van financiën die een Regering vertegenwoordigt die geacht wordt dienstbaar te zijn aan het volk. Ook zij heeft de zorg voor het welzijn van de burgers. Zij zit er niet om armoede te vergroten en mensen hun bestaanszekerheid te ontnemen.

Kaag veracht het volk. En wat als we wel welvaart willen behouden? Wat is er mis met het verdwijnen van een slakje ergens op een schraal grondje dat al lang bos zou zijn geweest als dat niet kunstmatig in stand wordt gehouden? Het programma Vroege Vogels laat zien welke bedenkelijke gedetailleerdheid het kunstmatige “natuurbehoud” in feite behelst. Alsof de wereld vergaat, wanneer dat ene slakje hier niet meer voorkomt.

Natuurbehoud is het domein geworden van de milieulobby, waaronder Natuurmonumenten. Monumenten? Grafmonumenten van onze maatschappij en welbevinden is bedoeld. Moeten we dan een Nederland scheppen zoals beschreven in De zomer van 1823 door Jacob van Lennep? Dan wordt het beeld zoiets als mijn favoriete nachtmerrie.

Nederland aan de westkant wonen in grote gebieden voor verpauperde autochtonen, omzoomd door eindeloze sovjet-achtige banlieus vol allochtone uitkeringsgerechtigden. Slechts de elite mag rijden in elektrische auto’s, want stroom is op rantsoen, evenals water en verwarming. Vlees eten is verboden evenals het bezit van een auto, vliegen is ontoegankelijk, wel slechts voor de elite.

Het oostelijk deel van Nederland bestaat uit één aaneengesloten natuurpark, verboden voor autochtonen en allochtonen, met hier en daar een kleinschalige veeboer en akkerbouwer, maar onder streng toezicht van D66. De zomer van 1823. Die kant gaat het wel op, als D66 zijn gang kan gaan. Wat deze zichzelf uitverkoren achtende elite zich niet realiseert, is dat de geminachte burger, visser en boer de dictatuur van D66 niet langer accepteert. Dan ontstaat er de opstand die we nu zien en dat trekt ook de aandacht van de wereld. Zie hier:

But the effects will be global. The Netherlands is the world’s second largest agricultural exporter after the United States, making the country of barely 17 million inhabitants a food superpower. Given global food shortages and rising prices, the role of Dutch farmers in the global food chain has never been more important. But if you thought the Dutch government was going to take that into account and ensure that people can put food on the table, you would be wrong; when offered the choice between food security and acting against “climate change,” the Dutch government decided to pursue the latter. Bron

Bedoeld is D66 die maar blijft volhouden dat er een klimaat- en stikstofprobleem is. Juist deze middenpartijen, met name D66 wakkeren polarisatie aan om vervolgens verontwaardigd met de beschuldigende vinger te wijzen naar eerlijke burgers die in opstand komen tegen de bestaansbedreigende obsessies van die middengroepen. D66 is bezeten geraakt van de WEF-plannen, nu gebleken een Great Failure van onze welvaart en samenleving. Armoedeval en niet zo zuinig ook zoals inmiddels zichtbaar. Ook de Energiewende is op een fiasco uitgelopen:

London, 11 July – As the Vice-President of the European Commission, Frans Timmermans, is calling for an urgent return to fossil fuels to avert civil unrest and economic upheaval, the Global Warming Policy Foundation is publishing a new report documenting how 30 years of failed climate policies have triggered Europe’s worst energy cost and security crisis since the Second World War.

The report is the most comprehensive assessment of the European Union’s energy and climate policies from 1990 to the present day. It shows that the very high costs of forcing the use of thermodynamically incompetent renewable energy has simultaneously caused EU energy consumption to fall dramatically as a result of price rationing but also left the EU critically exposed to a single high quality fuel, namely natural gas.

* The Emissions Trading Scheme, for example, has cost consumers some €78 billion in the period 2013 to 2021, and continues to add about €17 billion a year to bills.

* Subsidies to renewable energy have cost EU 27 consumers about €770 billion in the period 2008 to 2021, and continue to add about €69 billion a year to bills.

* Further analysis reveals that electricity generation productivity has collapsed, with system load factor falling from an adequate 56% in 1990 to a worryingly inefficient and expensive 37% in 2020. Bron

Aansluitend hierop:

De Europese Green Deal

– Ondanks de overweldigend negatieve resultaten van Europa’s groene experiment 1990-2021 lijkt de EU-Commissie niets geleerd te hebben; zij heeft nog ambitieuzere doelstellingen voor CO2-arme energie aangekondigd en heeft zelfs beloofd het energieverbruik nog verder terug te dringen, ondanks de overduidelijke gevaren.

– Een noodgedwongen beleidscorrectie is onvermijdelijk, maar brengt een aanzienlijke verlaging van de Europese levensstandaard met zich mee. Door deze correctie uit te stellen en te volharden in hernieuwbare energie, zullen de economische offers die nodig zijn om de Europese samenleving weer op een solide energiebasis te brengen, nog groter worden. Bron Zie ook hier,

De obsessie om de agenda van Schwab/WEF uit te voeren is een directe bedreiging voor onze gehele maatschappij. Armoede en tirannie, lichtend voorbeeld lijkt nu Sri Lanka te worden met circulaire landbouw en verbod op kunstmest. Resultaat: instorting voedselproductie en een armoedeval.

Ze hebben de stikstofplannen met een noodgang door de Kamer geduwd terwijl de plannen nog worden doorgerekend. Omtzigt stelt dat dit een plan is van bijna 25 miljard (6000 euro per NL gezin!). Het gaat boeren in bepaalde zones keihard raken. En waaronder nog geen wettelijke basis ligt (Omtzigt verwijst naar het stuk van prof. Bovend’Eert in het NRC). Dat is geen solide bestuur. Omtzigt houdt het nog netjes maar hier is gewoon sprake van wanbeleid van D66. Bron.

Minister Sigrid Kaag (Financiën) beweert nu doodleuk dat de nieuwe, veel geruststellender, berekeningen niet af en incompleet zijn. Opmerkelijk dat Kaag deze uitspraken doet. Dit is helemaal haar dossier niet of is ze tegenwoordig ook in deeltijd minister voor Stikstof- en Klimaathysterie.

Kaag van D66 voert, zoals gezegd, de agenda uit van Schwab in de hoop opnieuw de rol op het supranationale speelveld te spelen waar zij zo naar hunkert. Nieuw Leiderschap was de belofte, wanbeleid is de uitkomst. …”Maar laat niemand vallen”, was de leus van D66. …Behalve de boeren, de vissers, de lagere inkomens, eigenlijk het hele Nederlandse volk. Haar ‘niemand’ is geworden tot iedereen. Wat een holle retoriek! Minzaam ziet zij neer op het aardse gewoel van burgers, boeren en vissers die allemaal in armoede gedompeld worden. Het klootjesvolk dat nooit geconfronteerd is geweest met het levensvraagstuk te moeten kiezen tussen Oxford of Cambridge.

Rutte fungeert slechts als de tassendrager van Kaag en haar paladijn Timmermans. Onbegrijpelijk dat Rutte zich, en met hem de VVD en ook het CDA, hiertoe verlaagt.

Jeroen Hetzler op Spitsbergen.

Tot slot rest de nog vraag wat de NPO bezielt om die klimaatobsessie van Kaag c.s. zo kritiekloos te blijven verdedigen en schaamteloos eenzijdig te propageren. De NPO handelt in strijd met de journalistieke mores, maar heeft wel het lef om Ongehoord Nieuws op de vingers te tikken en te beboeten voor hetzelfde euvel. Tja, intolerantie jegens een onwelgevallige mening. Hoe banaal en doorzichtig. De intolerante geest van Henk Hagoort blijkt nog springlevend. Dit hindert de NPO blijkbaar niet om de Great Failure uit te bazuinen. Bron.

Conclusie is dat Nederland afglijdt naar een dictatuur, als wij dit allemaal laten gebeuren zonder bereid te zijn have en goed te verdedigen. De elite is er als de dood voor. Woke, canceling onder valse voorwendselen, aangiftes, demonisering, agitprop van de NPO, niets is te dol om de machtshonger te stillen van die WEF-elite en hun Great Failure.

Ceterum censeo Legem Climae delendam esse.

(Overigens ben ik van mening dat de klimaatwet moet worden vernietigd)

***