Jan Asselbergs.

Een belangrijke episode in de historiografie van de verloedering van de wetenschap.

Van een onzer correspondenten.

Eerst was hij alleen. Een gepensioneerde ingenieur met een laptop aan de keukentafel.

Jan Asselbergs startte eind 2021 een petitie tegen het verstrekken van een eredoctoraat aan zittend politicus Eurocommissaris Frans Timmermans (PvdA). Ruim 23.000 handtekeningen wist hij te verzamelen van burgers, alumni, wetenschappers van de TU Delft en andere universiteiten.

Een TUD-alumnus gooide zelfs zijn bul in de kachel, uit woede voor het alsmaar uitblijven van antwoord van de Rector Magnificus.

Het mocht allemaal niet baten. Timmermans kreeg het begeerde eredoctoraat. Maar waarom eigenlijk? Pas na de uitreiking in januari van dit jaar mocht Jan Asselbergs op gesprek bij rector Tim van der Hagen. Er werd gesproken over een Studium Generale over klimaatverandering, te organiseren door de TU Delft. Tot nu toe heeft hij niets meer vernomen. Er is geen persbericht, niets.

Inmiddels zijn er vele hoogleraren die hun afschuw uitspreken over de relatie tussen wetenschap en politiek als het gaat om klimaatverandering.

Asselbergs:

‘Ik had de stellige indruk tijdens het gesprek met Tim van der Hagen [rector TU] dat het eredoctoraat aan Timmermans was gericht op het verwerven van Europese fondsen.’

Het is in zijn visie niet zozeer van der Hagen verwijtbaar, maar eerder ligt de schuld bij de opeenvolgende kabinetten Rutte die bezuiniging op bezuiniging hebben doorgevoerd en tegen de universiteit zeiden:

‘hou je eigen broek maar op.’

Asselbergs:

‘De universiteit is niet meer de universiteit waar ik heb gestudeerd. Het is nu een politieke instelling geworden en dat was het toen niet.’

Hij verwacht dat, mocht het van een debatcyclus komen, er geen echt debat zal plaatsvinden, ook gezien het mentale klimaat bij de TU Delft. Eerdere series in het kader van Studium Generale waren ook ‘eenrichtingsverkeer’.

‘Het zou een stunt zijn als William Happer zou worden uitgenodigd’, aldus Asselbergs.

***