Foto: Shutterstock.

Van een onzer correspondenten.

Vanaf november kan iedereen op de TU Delft diens particuliere mening over de fossiele banden laten horen in een vragenlijst, in dialoogsessies en zelfs in een ‘morele beraadkamer’, schrijft TU-Delta. Het verbreken van de banden met fossiele industrie is voor klimaatactivisten op universiteiten door heel Nederland kennelijk een belangrijk onderwerp en zeker bij de TU-Delft. Kosten noch moeite worden gespaard om dit ingewikkelde onderwerp te bespreken.

Het College van Bestuur van het van oudsher bèta-gerichte Delftse kennisinstituut stond tot nu toe op het standpunt dat het verbreken van de fossiele banden geen optie is, ook toen de TU-Delft vervelend getroffen werd door bezettingsacties van eigen klimaatalarmistische studenten. Het CvB ziet gewoon geen ‘plan B’.

De ‘morele beraadkamer’ is geen kattenpis.

De universiteit heeft inmiddels toch maar weer het klimaatgerichte onderzoeksbureau Populytics in de arm genomen om het ongenoegen en klimaatzorgen te stroomlijnen, door middel van een vragenlijst die de basis gaat vormen voor dialoogsessies. Verder wordt er flink moreel opgeschaald door de installatie van een zogenoemde ‘morele beraadkamer’, waarvoor de universiteit maar liefst twaalf studenten en medewerkers zoekt die van november 2023 tot februari 2024 willen deelnemen aan een aantal ‘dagdeelvullende’ sessies. Die morele beraadkamer blijkt geen kattenpis:

‘Een moreel beraad-sessie neemt drie à vier uur in beslag. Tijdens elke sessie volgen de deelnemers samen met een professionele gespreksleider het proces van zeven stappen om het vraagstuk te onderzoeken. Ze brengen de betrokken partijen in kaart en zetten alle argumenten op een rij. Om te bepalen welke handelingsoptie in de situatie in morele zin de voorkeur heeft, wordt aan de afzonderlijke argumenten een bepaald gewicht toegekend (een argument dat is gebaseerd op grondrechten weegt bijvoorbeeld zwaarder dan een argument met betrekking tot geld of tijd).’

‘De beraadkamer telt 12 leden: 6 academische stafleden, 3 leden van het ondersteund personeel en 3 studenten. De twaalf leden zullen zorgvuldig worden geselecteerd, zodat de kamer een goede afspiegeling is van de diversiteit aan perspectieven binnen de gemeenschap van de TU Delft.’

Aan het einde van de zes sessies, voorafgegaan door ook nog een basistraining, rolt er een advies uit zo wordt verzekerd.

In de morele beraadkamer zal worden gezocht naar de beste oplossing voor een moreel dilemma, vertelt Integrity Officer Ibo van de Poel, die er nauw bij betrokken is.

Of de Delftse universiteitsleiding zelf ook lange tijd in de morele beraadkamer gaat zitten is niet bekend. Het is ook onduidelijk of de eerdere altijd betrouwbare leveranciers van fossiele energie aan de TUD ook hun zegje mogen doen.

Egbert de Beyer.

Tevens is de positie van TU Delft-alumni – te denken valt aan het bezonken oordeel over fossiele energie van alumnus Jhr. Egbert de Beyer – ongewis. Laatstgenoemde wierp zijn ooit verkregen TUD-bul in de kachel uit ongenoegen met het aangehangen klimaatalarmisme bij de TUD, door zittend politicus Frans Timmermans een eredoctoraat te schenken. Voor die bul-verbranding, zie hier.

***

Zie ook hier.

Bron hier.

***