Een bijdrage van Jeroen Hetzler.

Wat klimaat en energietransitie betreft, kunnen we stellen dat wij omringd worden door valse profeten. Ik denk aan Greenpeace, Milieudefensie, Oxfam Novib, KNMI, NPO, Timmermans, D66, onderwijs en ga zo maar door. Er is geen ontkomen meer aan. Onophoudelijk worden de apocalyptische rampen uitgevent als Noord Koreaanse staatspropaganda. En dat om een povere natuurlijke opwarming van amper 1,5 graad C. Stelt maar weinig voor vergeleken bij bijvoorbeeld de Romeinse Opwarming en de Middeleeuwse Opwarming. Geen wonder dat die verschrikkelijke opwarming uitblijft.

Hier en daar is er ellende in de wereld, maar dit is van alle tijden en meestal niet alleen door het weer. Ontegenzeggelijk verder is de geringe menselijke invloed die Happer zeer aannemelijk heeft gemaakt vanwege verzadiging van absorptie door CO2. Dit ontkennen is de eerste kapitale denkfout. Er is dus geen CO2-knop als klimaatregelaar.

Steeds wordt het mantra van meer wind- en zonne-energie gepropageerd. Het is ongetwijfeld een mooi verdienmodel voor sommigen, maar het lost natuurlijk niets op. Het (financiële) fiasco ervan heeft de nutteloosheid van wind en zon bevestigd. De energietransitie leunt te zwaar op deze parasitaire, inferieure en weersafhankelijke zwakste schakel. Daar zit de tweede kapitale denkfout. Kern- en fossiele energie laten wind en zon met straatlengten achter qua kosten, welvaartsbijdrage, levensduur en leveringszekerheid.

Aan Einstein wordt dit toegeschreven:

Twee dingen zijn oneindig: het universum en menselijke domheid. En ik ben niet zeker van het universum.

Leunen op wind en zon is zeker het summum van menselijke domheid. Ze dragen niets bij, behalve aan het sprookje van de verschrikkelijke menselijke CO2, het onterecht demoniseren van kern- en fossiele brandstoffen en aan verpaupering zoals Greenpeace met zijn zonneproject bewees in Dharnai India. GP werd wegens falen en bedrog India uitgebonjourd. Bron (betaalmuur).

De inwoners konden zich wel aansluiten op het elektriciteitsnet. Het is kenmerkend voor de elitaire mentaliteit van Greenpeace om het sprookje van succes levend te houdend. Bron.

Hier zit de immorele kant van het klimaat- en energiebeleid. Daarom is het jongste boek van Alex Epstein, Fossil Future, een verademing en een must om te lezen. Epstein draait de hele problematiek om ten gunste van fossiel en kern. Het is doodeenvoudig. De zegeningen van de superieure energiedragers als kern en fossiel kunnen zonder problemen ingezet blijven worden.

Het is zeer aannemelijk gemaakt dat menselijke CO2 geen noemenswaardig effect heeft. Aanhangers van CAGW-hypothese (weerlegd dominant menselijke invloed op catastrofale opwarming) hebben nooit het bewijs voor deze stelling kunnen leveren. Mij lijkt het dan ook verstandig, vanwege maatschappelijke verantwoordelijkheid, de beste wetenschappelijke bevinding te respecteren, juist die buiten het gepolitiseerde IPCC. Zie Lezing Happer.

Laten we ook eens kijken naar wat nu precies de bedoeling is van het klimaatbeleid. We verstoken per dag grofweg 1 miljoen olie equivalent (MTOE). Hoe moeten wij die tot 2050 vervangen door niet fossiele energiedragers?

Bron.

Conclusie: onhaalbaar. Alleen al hierom is het onbegrijpelijk dat men zich zo keert tegen de zegeningen van kern- en fossiele brandstoffen. Wij beseffen nu de geringe veerkracht van fossiele brandstoffen in het totale pakket. Overigens wordt dit niet door wind en zon opgevangen. Hiervan valt niets te verwachten, nu niet en nooit niet, want ze parasiteren op fossiel en kern. Dit gezegd hebbende zien wij nu de funeste gevolgen van decennialange demonisering van met name kernenergie. Kerncentrales hadden er al lang moeten staan. Hoogst onverantwoordelijk. Helemaal kan dit gezegd worden van Fracking. Fracking is door gestook van Milieudefensie naar de knoppen geholpen. Zie Tussen hoogmoed en hysterie van Remco de Boer.

Toen leek het een luxe, nu constateren we de onverantwoordelijke kortzichtigheid van dat gestook, dat nota bene op valse gronden berustte. Nu zitten we met de brokken. Greenpeace en Milieudefensie, met name zijn alleen uit op afbraak of onthouden van welvaart van ons en juist ook voor ontwikkelingslanden. Nu wordt door al dat gestook en demoniseren de maatschappij beroofd van de zegeningen van kernenergie en fossiele brandstoffen. Alleen met deze twee zijn we in staat adequate hulp te bieden bij rampen, ontwikkelingslanden uit diepe armoe te halen en adaptieve maatregelen zoals dijkenbouw uit te voeren. Dit komt zeer ten goede aan bossen, natuur, water- en luchtzuivering, verbetering landbouw, veeteelt, visserij (puls), scheepvaart etc. wind en zon zijn geen vervanger. Het fiasco van Greenpeace in India toont dit aan. Er moet gezocht worden naar wel effectieve vervanging. Thoriumreactoren vormen een goed alternatief bijvoorbeeld.

Dit alles vergt gedegen inhoudelijke kennis om ons land nu doeltreffend te kunnen besturen in deze turbulente tijd. Het is maar de vraag of minister Jetten die kennis heeft. Vooralsnog lijkt hij debatten te ontwijken en te blunderen met gemeentelijke gascontracten. Wat dit laatste betreft schreef Veelo:

Bij Nieuwsuur zag ik hoogleraar politieke economie Jakob de Haan, die met stomheid geslagen is over zo veel onkunde bij de minister.

Jeroen Hetzler.

Jetten is afwezig bij de algemene beschouwingen wegens een congres elders over wind, zon en de andere parasitaire speeltjes waar hij alle heil van verwacht. Wat een onkunde! Nog altijd profeteert Jetten, en velen met hem, de talloze rampen van de verschrikkelijke opwarming die maar niet wil komen, en traineert hij kernenergie.

Echter, wie het oor leent aan een valse profeet, die wordt een oor aangenaaid.

Ceterum censeo Legem Climae delendam esse.

(Overigens ben ik van mening dat de klimaatwet moet worden vernietigd.)

***