Van een onzer correspondenten.

10 vragen aan Dr. Ferdinand Meeus uit Vlaanderen.

U bent een van de nieuwe klimaatrealistische gezichten in Nederland. U weet zelfs door te dringen tot de publieke omroep! Wat is uw kracht? 

Ik geef de feiten zoals ze zijn met verwijzing naar wetenschappelijke bronnen, peer-reviewed. Harde ‘ongemakkelijke’ feiten dus.

Wat maakte u tot klimaatrealist? 

Als wetenschapper kijk ik naar de metingen en ik hecht weinig belang aan theoretische modellen. En de metingen kloppen niet met klimaatalarm doemscenario’s. Noordpool ijs is niet verdwenen, maar is terug aan het groeien. IJsberen zijn niet uitgestorven, maar in populatie verdubbeld. Great Barrier Reef is niet door ‘verbleking’ afgestorven. Integendeel de koralen, van het GBR kende een record groei dit jaar. Er is geen stijgende trend in dodelijke orkanen, integendeel een lichte daling. Er is geen toename in aantal klimaatcatastrofen. Geen toename in klimaat-doden, wel een forse daling. Er is geen ‘meters’ zee spiegel stijging. Metingen zeggen 1,8 mm/jaar en geen versnelling.

Er is toch nog veel onzekerheid over de ware oorzaken van klimaatverandering. 

Ja dat is zo. Ik ben erg blij dat prof. Koonin, voormalig wetenschapsadviseur van Obama, dat als titel van zijn boek heeft gebruikt: ‘Unsetteld’. Een aanrader. Er is een zelf-correctie begonnen in de klimaatwetenschap. In Nature hebben zelfs IPCC wetenschappers, waaronder de directeur van NASA, gezegd dat hun collega’s moeten stoppen met die eenzijdige, fel overdreven doemscenario’s.

Toch bent u zelf zeker van uw analyse….

Metingen zijn wat ze zijn; Je kan niet discussiëren met feiten.

Inmiddels bent u uitgegroeid tot een soort Twitteromroep over klimaat. En bekende Nederlander in wording. Hoe zijn de reacties? 

Naast de 10-20% pek en veren antwoorden, krijg ik vooral uiterst positieve commentaren van mensen die blij zijn met mijn positief verhaal op basis van harde wetenschappelijke feiten.

Wij hebben hier in Nederland een NOS-weerman, Gerrit Hiemstra geheten. Hij schrijft op twitter: ‘Negeer die man. Hij houdt u voor de gek.’ Wat doet u dat?

Ik vind dat eigenlijk grappig. Gerrit heeft mij geblokkeerd … duidelijk een zwaktebod. Ik geef de ongemakkelijke feiten die zijn alarmistisch geloof duidelijk weerleggen.

Jules de Waart.

In zijn nieuwe boek over klimaatverandering ‘Geloof niet alles’ schrijft Jules de Waart: ‘Alarmisten en sceptici verketteren elkaar en communiceren niet.’ Komt het ooit weer goed, mijnheer Meeus?

Ik ben optimist en geloof dat traag maar zeker de waarheid zal zegevieren. Er is al tegenbeweging begonnen vanuit de klimaatwetenschap.

De ijshoeveelheid op de Noordpool groeit. Waarom berichten onze kranten en publieke omroep daar niet over?

Dat zijn ongemakkelijke feiten die niet passen in het alarmistisch verhaal.

U bent een fervent bierbrouwer en weet als chemicus veel van CO2. Als er te veel CO2 in de atmosfeer komt, krijgen we dan niet allemaal de hik? 

Ha, dat lijkt mij een zeer interessant aspect, ik zal dat melden aan het IPCC om verder te onderzoeken.

***

Voor zijn twitteraccount, zie hier

Voor zijn optreden bij de NPO, zie hier.