Een bijdrage van Jeroen Hetzler.

Deze eerste week van november is door de NPO ingeruimd om zonder enige vorm van wederhoren, en dus geheel eenzijdig, vol op het orgel te gaan ten gunste van het alarmistische klimaatnarratief. Onlangs hadden we dan ‘De staat van het klimaat’. Dezelfde titel als het boek van Marcel Crok, al houdt inhoudelijk hier elke overeenkomst op.

Komisch is overigens dat al ruim 40 jaar deze planeet onomkeerbaar naar de knoppen gaat binnen – vul zelf maar in hoeveel – jaren. Dan is het een willekeurige invuloefening afhankelijk van de mate van persoonlijk pessimisme. Luister vooral naar de wetenschap roept men dan. Alleen, hier komt geen wetenschap aan te pas.

Dit is ook het geval met die propagandistische frauduleuze PR-fabel van de 97%-consensus onder wetenschappers in te zetten als ‘argument’. Bij gebrek aan aannemelijke bewijzen, brengen klimaatpropagandisten dit argument steeds weer in stelling. Consensus is zo flagrant in strijd met professionele wetenschapsbeoefening dat het welhaast getuigt van kwade opzet. We constateren dat die NPO-klimaatpropaganda op eenzijdige, niet op wederhoren getoetste, desinformatie berust.

Wat het meest opviel in die uitzending was een optreden van weerman Kuipers Munneke die als zelfbenoemde klimaatwetenschapper uit de doeken zou doen hoe het nu echt zit met die opwarming door menselijke CO2-emissie. Ik vreesde het ergste en jawel, daar verscheen de fameuze terugstraling ten tonele. In onderstaand plaatje zijn alle waarden uitgedrukt in Watt (hoeveelheid energie) per vierkante meter. De zoninstraling op aarde is 161 Watt per vierkante meter.

Eerst deze vraag. Heeft u ooit een kop koude koffie spontaan warm zien worden? Het antwoord zal zijn: niemand. Volgens Kuipers Munneke kan het wel, toen hij zijn betoog hield over CO2 en terugstraling van warmte die de verschrikkelijke opwarming zou veroorzaken. De onwetenschappelijke simplificatie die deze weerman maakt van het complexe non-lineaire chaotische systeem klimaat berust op deze (of een soortgelijke met iets andere getallen) weergave.

Peter Kuipers Munneke.

De instraling van de zon op het aardoppervlak is 161 Watt per vierkante meter. De terugstraling bedraagt 342 Watt per vierkante meter. Dit is dus meer dan 2 maal de instraling van 161 Watt per vierkante meter!

Voordat het wat technischer verhaal wordt verteld, eerst dit voor een beter begrip. Als u uw huis in de winter verwarmt, moet de verwarming er aan te pas komen. Anders zit u in de kou. Hoe komt dit? Het is een kwestie van touwtrekken tussen afkoelen en warmer worden. Wie wint er? Om warmer te worden en te blijven moet er altijd energie bij. Meer warmteaanvoer (=meer energie) dan afkoeling (= warmteverlies) wint. Bekijken we de bovenstaande figuur, dan zou de wereld spontaan warmer worden en uw kopje koude koffie ook.

Daar is namelijk het in deze figuur geschetste verschijnsel van warmteoverdracht van koud naar warm. Het is namelijk kouder op een paar kilometer hoogte in de troposfeer, zie pijl rechts. Dit kan niet, want het is in strijd met de Tweede wet van de Thermodynamica. Hocus pocus pas, het kopje koude koffie wordt volgens Kuipers Munneke spontaan warm door terugstraling. Opwarming door CO2 dus.

In het spraakgebruik heet het dat CO2 als een deken de aarde omspant waardoor het warmteverlies naar het heelal vertraagd wordt als verklaring voor opwarming. Wat plaatsvindt, is dat CO2 die instraling van hier 161 Watt per vierkante meter voor een deel kan absorberen. Pas bij een bepaalde concentratie in de atmosfeer kan CO2 niet nog méér instraling absorberen. Dit kun je vergelijken met een dweil die op een zeker moment niet nóg meer water kan opnemen. Dat punt is nu bereikt. De nog wel geabsorbeerde instraling wordt vertraagd uitstraalt naar het heelal en zorgt zo voor afkoeling. Op lagere hoogten is waterdamp, met 98% broeikaseffect, al leeg geregend (latent heat in de figuur). Verdamping (sensibel heat) zorgt ook voor afkoeling.

Het totale effect van CO2 op opwarming is ruim 6%. Hier en hier.

Wat, naast terugstraling, ook opvalt aan de figuur is dat de terugstraling ruim 2 x die van de instraling is: 2 x 161, als een voorproefje op oververhitting. Er ontstaat in deze curieuze energiebalans energie uit niets. Dit is in strijd met de Eerste wet van de Thermodynamica. Dit alles is meer mensen opgevallen; zie bijvoorbeeld hier en hier. Terugstraling noopt dan ook tot een herziene voorstelling van zaken. Dit illustreert onderstaande afbeelding:

Om beter te begrijpen hoe de oranje pijlen correct geïnterpreteerd moeten worden, kunnen we het voorbeeld nemen van een kop koffie. Volgens de natuurkundige wet van Stefan-Boltzmann is het zo dat elk object met een bepaalde temperatuur warmte uitstraalt (radiation). De omvang van die straling is gekoppeld aan de temperatuur van het object ten opzichte van het absolute nulpunt (273°C). Ook in dit geval zijn er daarom twee warmtestralingen: de straling van de omgeving naar het kopje en een van het kopje naar de omgeving. Die laatste warmtestraling is iets groter dan de eerste omdat het kopje warmer is dan de omgeving. Per saldo is alleen het verschil van de twee pijlen relevant; de werkelijke warmtestroom (heat flow) is aangegeven in het rechterplaatje. Een warmtestroom is altijd het gevolg van een temperatuurverschil en is altijd in de richting van het object met de laagste temperatuur.

In principe zijn beide plaatjes correct. Het grote probleem met het linker plaatje is dat je je bij alle berekeningen zeer goed bewust moet zijn dat die grote fluxen alleen een betekenis hebben als de warmtestraling ten opzichte van het absolute nulpunt (273°C). De warmtestraling van de omgeving naar het kopje leidt niet tot een effectieve warmtestroom, omdat het kopje met de relatief hogere temperatuur deze straling niet absorbeert.

Een warmtestroom is altijd het gevolg van temperatuurverschillen, niet de oorzaak.

Er is maar één energiestroom.

Bron.

Die opwarming kan dus niet komen door terugstraling maar door 1 of meer andere (natuurlijke) componenten in dat complexe chaotische systeem dat klimaatverandering heet en van alle tijden is.

En zo staan talloze onderdelen van die uitzending bol van onjuistheden, feitenvrije aannames en suggestieve voorstelling van zaken. Vooral het schermen met natuurrampen is suggestief en misleidende propaganda. Ondermaatse, vooringenomen en ondoordachte journalistiek dus van de NPO, zelfs nepnieuws te noemen.

Hoor en wederhoor ontbreekt bovendien volledig in de uitzending. Deze vaststelling is ernstig daar de NPO zelf een andere NPO-loot beticht van eenzijdigheid en nepnieuws.

Jeroen Hetzler.

De rol van waterdamp, met 98% dominantie in het versterkte broeikaseffect wordt gemakshalve genegeerd. Laat staan de talloze andere factoren die een rol spelen bij klimaatveranderingen. Kuipers Munneke liet zich voor de propaganda van de NPO gebruiken.

Ceterum censeo Legem Climae delendam esse.

(Overigens ben ik van mening dat de Klimaatwet moet worden vernietigd.)

***