Van een onzer correspondenten.

Fragmenten uit een zoom-interview door econoom (en bitcoinspecialist) Saifedean Ammous.

Inleiding:

‘William Happer, emeritus hoogleraar natuurkunde aan Princeton, bespreekt met ons de impact van CO2 op het klimaat en de stand van de moderne wetenschap. Wat is het wetenschappelijke bewijs over de relatie tussen CO2 en het klimaat op aarde? Drijft CO2 de temperatuur van de aarde aan, of drijft temperatuur CO2 aan? Wat vertellen de data over fossielen ons over de toestand van het wereldklimaat in het verleden? Is de huidige opwarming ongekend? Waarom bestuderen wetenschappers niet het bewijs van prehistorische bossen in het noordpoolgebied, en wat dit betekent voor historische temperaturen? Waarom is er weinig aandacht voor de enorme voordelen van CO2? Wat is het bewijs dat CO2 de verzuring van de oceaan stimuleert? Hoeveel beter zijn wetenschappers vandaag dan de wetenschappers die betrokken zijn bij de heksenjacht in Salem? Welke invloed heeft politisering op de wetenschap, en waarom denkt professor Happer dat hoe meer beleids-gestuurd een wetenschappelijke discipline is, hoe minder betrouwbaar de conclusies zijn?’

Happer o.a.:

‘De meeste wetenschappen functioneren goed. Het meest accuraat zijn die, die het meest ver verwijderd zijn van politiek beleid, zoals de sterrenkunde en het onderzoek naar donkere materie, maar ook de wiskunde. Maar de wetenschappen die overlappen met beleid zijn het grote probleem. Ze zijn gegijzeld door de actoren met beleids-agenda’s die niet geïnteresseerd zijn in wetenschappelijke waarheid maar alleen hun agenda willen doorzetten.’

‘Het IPCC is aanvankelijk goed begonnen, maar jaar na jaar verliest het IPCC aan wetenschappelijke kredietwaardigheid omdat de leiding een crisissfeer creëert door te stellen dat het einde van de wereld in zicht is. Sommige wetenschappers doorzien dit wel maar zijn bang hun baan te verliezen.‘

***

Bron hier.

Kijkadvies

De bitcoinpropaganda aan het begin kan beter worden overgeslagen. Het interview begint na 2 minuten.

***