Van een onzer correspondenten.

Als de afschaf van de salderingsregeling een feit is – alles is nog politiek onzeker – staat er binnenkort een nieuw apparaat bij mensen de stoep: de thuisbatterij.

De thuisbatterij kan worden gebruikt in combinatie met zonnepanelen. Met een thuisbatterij wordt de zelfgeproduceerde zonne-energie thuis opgeslagen. Overtollige energie kan dan niet meer worden geleverd aan het energienet en er vindt geen verrekening meer plaats. Afschaffen van de salderingsregeling zal de populariteit van de thuisbatterij doen toenemen, zo verwachten analisten.

Het sentiment over de super-accu in huis is gemengd negatief. Milieucentraal stelt, nog los van zwaarwegende milieu-bezwaren, dat het apparaat te duur is:

‘De aanschafkosten van de thuisbatterij zijn zo hoog dat die kosten waarschijnlijk niet terug te verdienen zijn met de besparing op de stroomrekening. Voor een thuisbatterij ben je, afhankelijk van de capaciteit, pakweg tussen de 4000 en 10.000 euro lichter.’

Zelfs buurtbatterijen en superaccu’s bij zonneparken moeten mogelijk zijn

Lector energietransitie Martien Visser is ook geen fan van deze ingrijpende energietransitie in het washok.

Hij vindt de thuisbatterij ‘een duur ding’ wat flink wat ruimte inneemt. Voor de meeste mensen zal het niet interessant zijn. Visser is ook tegen subsidie voor het apparaat.

Aanbieders in de markt geven een beeld van de voor- en nadelen. Zie hier.

De ANWB droomt inmiddels van zo’n ‘grote batterij op vier wielen’. Niettemin zijn er nog veel obstakels te overwinnen, zoals het ontbreken van speciale laadpalen die ‘bi-directioneel’ kunnen laden. Toch geeft de organisatie het samengaan van stroomvoorziening en mobiliteit een grote kans.

Sommige experts stellen dat, om de energietransitie niet te laten verslappen, zelfs buurtbatterijen en superaccu’s bij zonneparken mogelijk moeten zijn.

Nederland batterijenland.

***

Bronnen: hier, hier en hier.

***