Van een onzer correspondenten.

Bij verschillende waterschappen zijn na de hevige regenval van de laatste tijd jubeltonen te vernemen.

De overvloedige regen montert de wereld van grondwaterstanden, bedijking en stromend water zichtbaar op.

Bernoe Meier van Waterschap Vallei en Veluwe is ronduit vrolijk met de langdurige regenval.

‘Dit is hele positieve regen waarmee de grondwatervoorraden kunnen worden aangevuld. We hadden natuurlijk een droge zomer waardoor de grondwaterstand behoorlijk is verlaagd, er was langdurige regenval noodzakelijk om die weer op peil te brengen. Die regen valt nu.’

‘Deze neerslag is fantastisch voor de natuur!’

In veel waterschappen zorgt de regenval voor een compensatie van het neerslagtekort en een te lage grondwaterstand. De schappen nemen nu zoveel mogelijk maatregelen om het regenwater vast te houden. ‘Heel blij met extra water’, aldus ook waterschap De Dommel in Brabant.

Terwijl het Flevolandse waterschap Zuiderzeeland een extra gemaal inzet om overtollig hemelwater af te voeren, worden in andere waterschappen maatregelen getroffen om het regenwater vast te houden.

Rijkswaterstaat en de waterschappen verwachten nergens calamiteiten door de regen of het stijgende waterpeil in de grote rivieren. Waar nodig worden voorzorgsmaatregelen genomen. ‘Het is een goed beheersbare situatie die vooral voor aanvulling van ons grondwater zorgt’, stelt waterschap Aa en Maas. Het schap ziet voor begin volgende week een verhoogde afvoer van de Maas aankomen.

De droogte in de Achterhoek houdt nog aan, volgens het Waterschap Rijn en IJssel door het neerslagtekort in de regio. Maar omdat er eind december meer regen viel dan voorspeld, ziet het waterschap ook een voorzichtig herstel van het watersysteem.

Volgens het KNMI zijn de neerslagtekorten afgelopen jaren toegenomen en zullen ze blijven stijgen volgens de klimaatmodellen waarmee ze voorspellingen doen.

***

Bronnen: o.a. de boerderij.nl, de Baarnsche Courant.nl, gfactueel.nl, dpgmedia.nl.

***